ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးမ်ား (Advantages & Disadvantages Of Coffee)ေအဒီ ၉ ရာစုတြင္ အီသီယိုးပီးယား ႏိုင္ငံမွ စတင္ ေတြ႔႐ွိ သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ေကာ္ဖီဟာ ကမာၻ တစ္ဝွမ္း ေသာက္သံုးမႈ မ်ားေသာ သံုးေဆာင္ စရာမ်ားထဲ အနက္ တစ္ခု အပါ အဝင္ ျဖစ္ ပါတယ္.. ေကာ္ဖီဟာ အာ႐ံု ႏိုးၾကားေစေသာ ေသာက္သံုးစရာ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ျပီး အဓိက ပါ၀င္တဲ့ ဓါတ္ပစၥည္းကေတာ့ ထ႐ိုင္မီသိုင္းဇန္သင္း (Trimethylxanthine) ေခၚ ကဖင္း (caffeine) ဓါတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္.. ကဖင္းဓါတ္ဟာ ေကာ္ဖီေစ့ထဲမွာ ၁% မွ ၂ % ထိ ပါ၀င္ ပါတယ္.. အျခား ပါ၀င္တဲ့
ဓါတ္ပစၥည္း မ်ားျဖစ္တဲ့ ဟိုက္ဒ ေရာက္ဆီ ဆစ္ထရစ္ အက္စစ္ (Hydroxycitric acid)၊ ခ႐ိုမီယမ္ (Chromium)၊ လိေမၼာ္ခါး (Bitter Orange) တို႔ဟာ ခႏၶာကိုယ္ ဖီ၀ကမၼ ျဖစ္ပ်က္ မႈႏႈန္း (metabolic rate) ကို ၃၀%ထိ ပိုမို ျမန္ေစ ပါတယ္.. ေကာ္ဖီ ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါ (Alzheimer's disease)၊ ပါကင္ဆန္ ေရာဂါ (Parkinson's disease)၊ လူၾကီး သူငယ္ျပန္ ေရာဂါ (Demantia)၊ ႏွလံုးေရာဂါ (heart disease)၊ အမ်ဳိးအစား-၂ ဆီးခ်ဳိ ေသြးခ်ဳိ ေရာဂါ (diabetes mellitus type 2)၊ အသည္းေျခာက္ ေရာဂါ (cirrhosis of the liver)၊ ေဂါက္ေရာဂါ (Gout) ျဖစ္ပြားႏႈန္း တို႔ကို ေလ်ာ့က် ေစပါတယ္.. အစားအေသာက္ ပ်က္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေကာ္ဖီန႔ံ ရ႐ွိပါက အစာ စားခ်င္စိတ္ ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚ ေစပါတယ္.. အရက္မူး လြန္ျပီး ေလးလံထိုင္း မႈိင္းသူမ်ား အဖို႔ ေကာ္ဖီ ေသာက္လိုက္ပါက လန္းဆန္းမႈကို ရ႐ွိေစ ပါတယ္.. ေကာ္ဖီသည္ ဆီး႐ႊင္ ေစေသာ (Diuretic effect) သတၱိ ႐ွိပါတယ္..

ေကာ္ဖီဟာ စြဲေစတတ္ေသာ သတၱိ ႐ွိတဲ့အတြက္ ေန႔စဥ္ ေကာ္ဖီ ၃ ခြက္မွ ၅ ခြက္ ေသာက္သံုး ေနသူမ်ားထဲမွ ၁၀% ခန္႔ဟာ ေကာ္ဖီ ျဖတ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း (Depression)၊ စိတ္ပူပန္မႈ မ်ားလာျခင္း (Anxiety) တို႔ ျဖစ္ေပၚ လာတတ္ေၾကာင္း ေတြ႔႐ွိရ ပါတယ္.. အူမွ သံဓါတ္ စုပ္ယူမႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစ ႏိုင္သျဖင့္ ႏို႔တိုက္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးငယ္ တို႔တြင္ သံဓါတ္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ေသြးအားနည္း ေရာဂါ (Iron deficiency anaemia) ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္.. ေကာ္ဖီ ေသာက္သံုး ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးလႊတ္ ေၾကာ နံရံ မ်ား တင္းမာမႈ ျဖစ္ေပၚေစျပီး ေကာ္ဖီေၾကာင့္ ႏွလံုး ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း မေတြ႔ ႐ွိရေသးေပ.. ေကာ္ဖီ သည္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ျမန္ေစသျဖင့္ ေသြးတိုး အနည္းငယ္ ျမင့္မား ေစပါတယ္.. အစာအိမ္ အက္စစ္ ျပန္ကန္မႈ (acid reflux) ျဖစ္ေပၚ ေစတတ္ သျဖင့္ ေလတက္ ရင္ပူ တတ္သူမ်ား (Heart burn) အဖို႔ သတိထား သံုးစြဲ သင့္ပါတယ္..
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ တန္ေဆး လြန္ေဘး ဆိုသည့္ စကားအတိုင္း သင့္တင့္ေသာ ေသာက္သံုးမႈ ျဖင့္ က်န္းမာေရး အတြက္ ဂ႐ုစိုက္ ရန္ လိုအပ္ပါတယ္.. သင့္တင့္ေသာ သံုးစြဲမႈ သည္ ဆိုးက်ဳိးထက္ ေကာင္းက်ဳိး မ်ားေၾကာင္း ပညာ႐ွင္ မ်ားမွ ဆိုထားပါတယ္.. ေကာ္ဖီႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆက္စပ္ေသာ ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးက်ဳိး မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ေလ့လာ သုေတသန ျပဳေနဆဲ ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ရပါတယ္..

No comments:

Post a Comment