ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ျပင္ ေက်းရြာတြင္ ရခိုင္-ဘဂၤလီ အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကူေတာင္ေအာက္ရြာမွ ရခိုင္မ်ားျဖင့္ ေရႊေလာင္းရြာပိုက္ဆိပ္မွ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားသည္ ယေန႔နံနက္ ၆နာရီမွ ၈နာရီၾကားတြင္  အဓိက႐ုဏ္းတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿဗိတိန္ ခရီးစဥ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေန ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္၊ အိမ္ေရွ႕မင္းသားခ်ားလ္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္၌