လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း ရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူး


-ဇြန္ခုိင္ဦး (ေဆးဝါးတကၠသုိလ္)
-၂၂.၅.၂၀၁၂

လမ္းေလွ်ာက္ တာက အလြယ္ကူ ဆံုးနဲ႔ ေငြကုန္ေၾကး က် အနည္းဆံုး ေလ့ က်င့္ခန္း တစ္ခုပါ။ ဘယ္ေနရာမွာမဆို၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ မဆို လြယ္လင့္တကူ ျပဳ လုပ္ႏိုင္ၿပီး ရရွိတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြက လည္း မ်ားလွပါတယ္။ ဒီအထဲကမွ သု ေတသနေလ့လာမႈေတြက အခိုင္အမာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို သိ ရွိၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ကာ ေကာင္းက်ိဳးေတြကို ရယူသင့္ပါတယ္။

စိတ္ဓာတ္က်ေနသလား၊ လမ္းေလွ်ာက္လိုက္ပါ လမ္းေလွ်ာက္တာက စိတ္က်ေရာ ဂါလကၡဏာေတြကို သက္သာေလ်ာ့ပါး ေစတယ္လို႔ ေလ့လာမႈအသစ္ေတြအရ သိရပါတယ္။
လမ္းေလွ်ာက္တာက တခ်ိဳ႕ လူေတြမွာ စိတ္ဓာတ္က်တဲ့ ေဝဒနာေတြ ကို သိသိသာသာ သက္သာေလ်ာ့ပါးေစ တယ္ဆိုတဲ့ ေလ့လာမႈရလဒ္ကို စိတ္က်န္း မာေရးဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

လမ္းေလွ်ာက္တာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ထဲ မွာ