ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အနီးရွိအိမ္မ်ားကို ဘဂၤါလီမ်ားက လူအုပ္စုၿဖင့္ မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးေနသၿဖင့္ ေဒသခံမ်ား ထြက္ေၿပးေနရ

Browse › Home › ျမန္မာ႕သတင္း » ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အနီးရွိအိမ္မ်ားကို ဘဂၤါလီမ်ားက လူအုပ္စုၿဖင့္ မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးေနသၿဖင့္ ေဒသခံမ်ား ထြက္ေၿပးေနရ
ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အနီးရွိအိမ္မ်ားကို ဘဂၤါလီမ်ားက

Table of Contentမေအးယုေအာင္ အမႈ ရဲ မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသး

မီးပူႏွင့္ အကပ္ခံရသည့္ မေအးယုေအာင္ (ဓာတ္ပံု - Facebook)
အိမ္အကူအလုပ္သမ တဦးအား မီးပူ၊ ဓား၊ ပုလင္းမ်ားႏွင့္ လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံထားရေသာ ပဲခူးၿမိဳ႕ ဒုတိယ ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး၏ ဇနီး ေဒၚျဖဴဝင္းသက္ကို ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသျဖင့္