ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမား တေယာက္ရဲ႕ စိုးရိမ္မႈ


အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာသျဖင့္ ရပ္ရြာကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ရွိရာ တုတ္၊ ဓား ဆြဲ၍ထြက္လာၾကသူမ်ား (ဓာတ္ပံု- Reuters)
ေဒါက္တာေအးေမာင္နဲ႔ စကားေျပာျဖစ္တယ္။ သူေျပာတာက စစ္ေတြမွာ မေန႔ညကလည္း ေတာ္ေတာ္အေျခအေနဆုိးေနတယ္၊ ဒီေန႔လည္းအေျခအေနမေကာင္းဘူး၊ ကာဖ်ဴးထုတ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိထားတယ္။ ေနရာ ၅ ေနရာေလာက္မွာ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈရွိေနတယ္။
လုံထိန္းအင္အားနည္းပါးတယ္၊ တုိးခ်ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိထားတယ္။

သစေၾတးလ်က ျမန္မာ့ပညာေရးအတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ကူညီမည္

မန္မာ့ပညာေရးစနစ္ကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ၾသစေၾတးလ် ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဘာ့ကာက စေနေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ဆရာမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ မူလတန္းတြင္ အာဟာရ ေကၽြးေမြးေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ထို႔အျပင္ လက္ရွိ ၾသစေၾတးလ် ပညာေတာ္သင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္