ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈး ႀကီး ေဟာင္း သန္းေရႊ Facebook သံုးစြဲ ေနThan Shwe ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ဟာ လူသိမ်ား တဲ့ လူမႈ ကြန္ယက္
တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Facebook ကို သံုးစြဲ ေန ၿပီး  မိတ္ေဆြ ဆယ္ဦး ေလာက္သာ ရွိတယ္ လို ့ ဆို
တဲ့ သူ ့ ရဲ ့ Facebook နာမည္ နဲ ့ ျမန္မာ သတင္း ေတြ ၊ ေဆြးေႏြး မႈ မွတ္ ခ်က္ ေတြ ကို လိုက္
လံ ၾကည့္ ရႈ တယ္ လို ့ ဆို ပါတယ္။
ရံဖန္ ရံ ခါ မွာ ျမန္မာ Facebook page ေတြ က တင္ ဆက္ မႈ အခ်ိဳ ့ ကို သူ LIKE လဲ လုပ္
တတ္ တယ္ ၊ သူ ႀကိဳက္တာ ေတြ ့ရင္ ေပါ့ ေလ မ်ား ေသာ အား ျဖင့္ ေတာ့ တိတ္တိတ္ ဆိတ္
ဆိတ္ ပဲ ၾကည့္ တတ္ ပါတယ္ လို ့ သူ ၏ မိသားစု ႏွင့္ နီးစပ္ ေသာ အစိုးရ အရာ ရွိ ေဟာင္း
တစ္ဦး က ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ခြင့္ျပဳမိန္႔မလုိဘဲ တရားစြဲဆုိခြင့္ျပဳ

(ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ)မ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၇(၁) အရ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ တရားစြဲဆိုခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္ျပေတာင္းခံရန္ႏွင့္ တာဝန္ခ်ိန္ ျပင္ပတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉၇ ႏွင့္ တရားရံုးမ်ား ညႊန္ၾကားလႊာအမွတ္ ၁၁/၇၀ တုိ႔အရ တရားစြဲဆုိခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္ျပေတာင္းခံရန္ မလုိဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆုိ တင္ပို႔ႏိုင္ၿပီဟု ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔က သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားသို႔ အစုိးရအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္မွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။ ယခင္က ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း (ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ) မ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ပါက သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားထံမွ တရားစြဲဆုိခြင့္ျပဳမိန္႔ မလိုအပ္ဘဲ တင္ျပေတာင္းခံေနရ၍ ဦးစီးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမႈမ်ားသည္ မလုိအပ္ဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုသို႔ တင္ျပေတာင္းခံသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ၂၁-၃-၂၀၁၂ ရက္ေန႔၌