Sperm life span သုက္ပိုးေတြ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာရွင္ေနႏိုင္သလဲ

Sat, Mar 9, 2013 at 9:34 AM
ေယာက်္ားေလးရဲ႕ သုတ္ရည္ထဲက သုတ္ပိုးဟာ ခႏၶာကိုယ္အျပင္ဘက္မွာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနႏိုင္ပါသလည္း။ တကယ္လို႔ သုတ္ပိုးဟာ ခႏြာကိုယ္အျပင္ဘက္ေရာက္ျပီး အခ်ိန္ နည္းနည္းၾကာမွ မိန္းမအဂၤါထဲကို လက္ကေနတဆင့္ အနည္းငယ္ ကပ္ပါသြားခဲ့ရင္ေရာ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ပါသလားခင္ဗ်ာ။

• Sperm သုက္ပိုးက ဘယ္မွာေနတာလဲ သိရမယ္။ သူတို႔ေနစရာအပၚမွာမူတည္ျပီး ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ရွင္ႏိုင္သလဲ ကြာျခားတယ္။
• သုက္ရည္ကို အမ်ိဳသမီးရဲ႕ ဗဂ်ိဳင္းနားထဲမွာ ထုတ္လႊတ္ရင္ အၾကာဆံုး အသက္ရွင္ေနႏိုင္တယ္။ ဗဂ်ိဳင္းနား၊ သားအိမ္အဝနဲ႔ သားမအိမ္ထဲ၊ သားအိမ္ျပြန္ေနရာေတြမွာ ၃ ရက္ကေန ၅ ရက္အထိ ရွင္ေနၾကမယ္။
• ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ တလမွာ တရက္တည္းမွာသာ မ်ိဳးဥကထြက္ေပမဲ့ မ်ိဳးဥမထြက္ခင္ သုက္ပိုးေတြက အရင္ေရာက္ေနလို႔ ရွင္ေနေသးရင္ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္မယ္။
• အလားတူ မ်ိဳးဥထြက္ျပီးေနာက္ မ်ိဳးဥ ရွင္ေနခ်ိန္အတြင္း သုက္ပိုးနဲ႔ေတြ႔ဆံုေပါင္းစပ္ရင္လဲ ကိုယ္ဝန္ရေစႏိုင္တယ္။
• လူ႔ကိုယ္ခႏၶာျပင္ပမွာ သုက္ေနရရင္ သုက္ပိုးနဲ႔အတူထြက္တဲ့ Semen (စီမင္) အရည္ထဲမွာဆိုရင္ ရွင္ေနႏိုင္ေသးတယ္။ နာရီအနည္းငယ္လို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။
• (စီမင္) ကို ေအးေအာင္ထားရင္ ပိုၾကာၾကာထားႏိုင္တယ္။ ခဲေအာင္လုပ္ထားရင္ ႏွစ္နဲ႔အထိထားႏိုင္တယ္။
• လူ႔ကိုယ္ခႏၶာျပင္ပမွာ သုက္ပိုးေတြက မိနစ္ ၂ဝ ကေန ၁ နာရီအထိရွင္ႏိုင္တယ္။ သုေတသန္တခ်ိဳ႕က မိနစ္ အနည္းငယ္မွ ၁-၂ ရက္လို႔ေျပာတယ္။
• ဘာမွာကြာသလဲဆိုရင္ အပူခ်ိန္၊ အစိုဓါတ္၊ ပါတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနေတြေပၚမွာ မူတည္တယ္။ အက္စစ္ အေျခအေန၊ ဖိအား၊ စိုထိုင္းဆစတာေတြ။
• ကိုယ္ဝန္ရမွာစိုးရိမ္ရင္ သုက္ရည္ကို ဗဂ်ိဳင္းနားနဲ႔ ေဝေလေကာင္းေလ ဥပေဒသကိုလိုက္နာသင့္တယ္။
• တကယ္တန္း သုက္လႊတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ မတိုင္ခင္မ်ာ စိုစြပ္မႈေပးတဲ့ လိင္စိတ္ကေနျဖစ္ေစတဲ့ အရည္ထဲမွာ သုက္ပိုးပါေန-မေန ကံေသကမၼေျပာမရပါ။ ရာခိုင္ႏွဳန္းနည္းနည္းေတာ့ ပါေနႏိုင္တယ္။
• ပုဝါအစိုထဲ၊ အဝတ္စိုထဲ၊ ေရထဲ၊ ေရခ်ိဳးကန္ထဲမွာ ပိုေနႏိုင္မယ္။
• မ်ိဳးဥသက္တမ္းက ပိုတိုတယ္။ သူ႔ကိုယ္ထဲမွာသာရွိေနေပမဲ့ မ်ိဳးဥအိမ္ကေနထြက္လာျပီးေနာက္မွာ ၁၂ နာရီကေန ၂၄ နာရီသာ ရွင္တယ္လို႔ သုေတသနအမ်ားစုက ဆိုတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၇၂ ကေန ၁၂ဝ နာရီအထိ ေနႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာတယ္။
• ရွားပါးေပမဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေသးတာက အမ်ိဳးသမီးဟာ တလတည္းမွာ မ်ိဳးဥႏွစ္ခုကို ၂၄ နာရီအတြင္းမွာ ထြက္ႏိုင္တယ္။ တရက္ေက်ာ္မွထြက္တာလဲ ေျပာမရဘူး။ ထြက္လာရင္ ၂ ရက္အထိရွင္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုတာလဲရွိပါတယ္။
• ဒါေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးရက္ေတြကို စုေပါင္းလိုက္ရင္ တလမွာ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေျခက သုက္ပိုးအသက္ ၅ ရက္နဲ႔ မ်ိဳးဥအသက္၂ ရက္ျဖစ္လို႔ (၅ + ၂ = ၇) ရက္ ျဖစ္တယ္။
• အေကာင္းဆံုး ကိုယ္ဝန္ရေစႏိုင္တဲ့ရက္ဟာ အမ်ိဳးသမီး မ်ိဳဥမထြက္ခင္ ၁ ရက္မွာ ေယာက္်ားသုက္ပိုး ဝင္လာေစတာ ျဖစ္တယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၉-၃-၂ဝ၁၃

႐ူးဆိုး၏ပညာေရးဆိုင္ရာအျမင္Written by တင္ညြန္႔
ပညာေရးသေဘာတရားမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ ႐ူးဆိုး၏ Émile စာအုပ္သည္ လူငယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ “သဘာ၀ ပညာေရး” အတြက္ မည္သို႔ကိုယ္ပိုင္ေဖြရွာေလ့လာခဲ့ပုံကို တင္ျပထားသည့္စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ႐ူးဆိုး၏သေဘာတရားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ပညာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႕ပညာေရးတြင္ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ ေနာက္ပိုင္းက်မွ ေဆြးေႏြးစရာျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ႕ပညာေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ူးဆိုး၏အျမင္မ်ားကိုၾကည့္လၽွင္
“လူသည္ အသက္ရွင္စကတည္းက အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေလ့လာသင္ယူရသည္။ ေမြးလာသည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ခံယူခြင့္ရွိသူျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ စတင္ေလ့က်င့္ရေပေတာ့မည္။ အ႐ြယ္ေရာက္သူတိုင္း အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသည့္ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား လည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားတတ္ေစရန္၊ က်ိဳးႏြံတတ္ေစရန္စတင္သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္သည္” ဟု အေစာပိုင္းကတည္းကသူ႕စာေပမ်ားတြင္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။
႐ူးဆိုး၏ပညာေရးဆိုင္ရာအျမင္တြင္ -
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခ်ည့္နဲ႔စြာျဖင့္ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ အင္အားေတြလိုအပ္သည္။ အကူအညီ မဲ့ေသာေၾကာင့္ အေထာက္အပံ့လိုအပ္သည္။ စဥ္းစားဉာဏ္မရွိေသာေၾကာင့္ ဆင္ျခင္တုံတရားလိုအပ္သည္။ ေမြးဖြားလာစဥ္ကတည္းက မျပည့္ စုံခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူသား၏အေမြကိုဆက္ခံႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္လာသည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ အရာသည္ ပညာေရးသာျဖစ္သည္။
ထိုပညာေရးသည္ သဘာ၀တရား၊ လူသားႏွင့္၊ ႐ုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ားမွလာသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္အဂၤါမ်ားႏွင့္ အာ႐ုံခံစားႏိုင္စြမ္းတို႔ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းသည္ သဘာ၀တရားပညာျဖစ္သည္။ လူသားသည္ လူသား ထံမွသာ ေလ့လာသင္ယူျခင္းသည္ လူသားပညာျဖစ္ၿပီး၊ လူသားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထံမွ ေလ့လာသင္ယူျခင္းသည္ ႐ုပ္ဝတၳဳပညာျဖစ္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆရာသုံးဦး၏သင္ၾကားျခင္းကို ခံၾကရသည္။  ထိုဆရာသုံးဦးသင္ၾကားမႈမ်ား ဝိေရာဓိျဖစ္လၽွင္ တပည့္ ျဖစ္သူသည္ ပညာရည္ခ်ိဳ႕ငဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္အရသာကို ဘယ္ေသာအခါမွ ခံစားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဆရာသုံးဦး၏ သေဘာညီမၽွလၽွင္ တပည့္ျဖစ္သူသည္ ပန္းတိုင္သို႔အေရာက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သလို၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္မည္လည္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာသူ႕ကို ပညာတတ္ဟူ၍ ေခၚေဝၚႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အရာရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈအေပၚမူတည္သည္။ လူသား၏ပညာေရးသည္ လူသားကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ ကိုယ္ကထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိ မရွိမေသခ်ာလၽွင္ေသာ္မွ ေကာင္းျမတ္သည့္စိတ္ထားႏွင့္ စကားတို႔ျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ခံယူရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ိဳး ရရွိသင့္သည္။
ပညာသင္ၾကားေရးသည္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုခုကိုရယူရန္ ေမၽွာ္လင့္ထားမႈမရွိလၽွင္ ေအာင္ျမင္သည့္ ပညာေရးဟူ၍ မဆိုႏိုင္ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ပညာသင္ၾကားေရးကို အႏုပညာရပ္ Art  တစ္ခုအေနျဖင့္ ႐ႈျမင္ ၾကည့္တတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပန္းတိုင္မရွိသည့္ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈသည္ အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္မည္။ ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္မေရာက္ဆိုသည္မွာ အခြင့္အလမ္းရ မရဆိုသည္ႏွင့္လည္းဆိုင္ေသးသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ပန္းတိုင္ဆိုသည္အဘယ္နည္း။ သဘာ၀အတိုင္း ျဖစ္ပ်က္ႏိုင္မႈသည္ ပန္းတိုင္ျဖစ္သင့္သည္။ ပညာေရးတြင္ သဘာ၀ ဦးတည္ခ်က္သုံးရပ္သည္ အၿပိဳင္လုပ္ေဆာင္လၽွက္ရွိၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုက္နာရ မည့္အခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ ထိုသဘာ၀လမ္းေၾကာင္း အတိုင္းလိုက္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ထက္မေက်ာ္လြန္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေရးပင္ျဖစ္သည္။
ကေလးတစ္ေယာက္၏အျမင္သည္ လူႀကီးတစ္ေယာက္အျမင္ႏွင့္ လုံး၀ကြဲျပားႏိုင္သည္။ ကေလးသည္ အျပစ္ကင္းျခင္း၊  အားငယ္တတ္ျခင္း၊ ရင့္က်က္ႏိုင္စြမ္းေႏွးေကြးတတ္ျခင္းတို႔အျပင္  ေပ်ာ္႐ႊင္လိုျခင္း၊ လြတ္လပ္ လိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူႀကီးႏွင့္တူညီသည့္ အျမင္မ်ိဳးရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရလၽွင္ ကေလးဆို သည္မွာ သဘာ၀အားျဖင့္ေကာင္းျမတ္သည့္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
လူတစ္ေယာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည့္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖတ္ေက်ာ္လာၾကရသည္။ အဆင့္တိုင္းတြင္ သူႏွင့္သင့္ေလၽွာ္သည့္ ပညာကို ရွာေဖြဆည္းပူးခဲ့ရသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။
ကေလးတစ္ေယာက္အား ဘာသင္ၾကားေပးသင့္သည္ကို ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ ကေလး၏သဘာ၀ႏွင့္ သူ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဆင့္ကို နားလည္မွသာျဖစ္မည္။
လူတစ္ဦးက လူတစ္ဦးအေပၚတန္ဖိုးထား ေလးစားမႈသည္ သူတက္လွမ္းလာခဲ့ရသည့္ အဆင့္ႏွင့္လည္း ဆိုင္သည္။ ပညာေရး ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ သီးျခားအရည္အေသြးကို ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ “လူတိုင္းကိုယ္ပိုင္စိတ္ခံစားခ်က္ရွိသည္” ဆိုသည့္ အခ်က္ကို မေမ့သင့္ေပ။
ကေလးတိုင္း အေျခခံအားျဖင့္ စိတ္လိုက္မာန္ပါလုပ္လိုစိတ္ ရွိၾကသည္။ ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ေနသည့္သူတို႔စိတ္ကို စပ္စုလိုစိတ္ရွိေစရန္ အစားထိုးေပးရမည္။ စိတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ခႏၶာကိုယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ တိုက္႐ိုက္အေထာက္အကူျပဳသည္။
ပညာေရးတြင္ေအာင္ျမင္မႈရျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္၏လႊမ္းမိုး မႈႏွင့္လည္းဆိုင္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ လူသားအေပၚ လႊမ္းမိုး ေၾကာင္း Dewey ကလည္းသေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္သင့္သည္။ ကေလး၏ ဝန္းက်င္ကိုနားလည္ျခင္းသည္ ပညာေရးကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆရာသည္ကေလးက ဘာကိုဆုပ္ကိုင္ထားသည္ကိုမသိဘဲ ျပဳျပင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ကေလးသည္ သူထင္ရာ ျမင္ရာကို စြဲၿမဲစြာ ခံယူထားေလ့ရွိသည္။ ထိုအစြဲကို ခၽြတ္ေပးႏိုင္မွသာ ဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ႏိုင္မည္။
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုစိတ္ပိုင္း အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေနေစေရးအတြက္ ကမၻာ့အျမင္ႏွင့္ မ်က္ေျခမျပတ္သင့္ ေပ။ လူတိုင္း ကိုယ့္အျမင္ ကိုယ့္အေတြး ကိုယ့္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရွိၾကသည္။ ဆရာကသူတို႔အေပၚ လႊမ္းမိုး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈျဖင့္ သူတို႔ကိုမဆုံးျဖတ္ေစသင့္။ကေလးသည္ ဆရာ၏သင္ျပမႈကို ခံယူေနရသည္ဆိုျခင္းထက္ ကေလးသည္ သူ႕ကိုယ္ပိုင္အေတြး ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပႆနာတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပႏိုင္စြမ္း ရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။  ယေန႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိေနသည့္ “ပညာေရးေဖာက္ထြက္မႈ” သေဘာတရားမ်ားကို ႐ူးဆိုးက Émile တြင္ ျပတင္းေပါက္ကို မျပင္ဘဲပိတ္ထားလၽွင္ ကေလးသည္ အိုက္လာပါက ခ်ိဳးေဖာက္ ထြက္သြားမည္ ဆိုသည့္သေဘာတရားျဖင့္ေဆြးေႏြးထားသည္။
႐ူးဆိုးက ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္သည္ အလၽွံပယ္ႂကြယ္၀သည့္ ဘ၀မ်ားကို ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ျပႆနာေပါင္း ေထာင္ေသာင္းမက ႀကဳံေတြ႕ၾကရဦးမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ Émile သည္ ပေလတို၏ Republic ၿပီးလၽွင္ အထင္ရွားဆုံးပညာေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားစာအုပ္ျဖစ္သည္။ သူေရးသည့္ Confession သည္ St. Augustine ၏ ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၱိထက္ပိုၿပီး ထင္ရွား သည္။ The Reverise  သည္ စိတ္ကူးယဥ္ သ႐ုပ္မွန္ဝါဒျဖစ္ေပၚေစေရး မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ေပးခဲ့သည္။ The Social Contract  သည္ ထုတ္ေဝစဥ္ ကတည္းက ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၏ ေတာ္လွန္လိုစိတ္ကိုမျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးခဲ့ သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
႐ူးဆိုးသည္ အထီးက်န္ျခင္း၊ လူ႕ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ကင္းကြာလိုျခင္း စိတ္ရွိၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ အႂကြင္းမဲ့ စိုးမိုးမႈမ်ားကို မႏွစ္သက္သူျဖစ္သည္။ သူ႕တြင္အေျပာႏွင့္အလုပ္ မသက္ဆိုင္သလိုေနထိုင္ ျပဳမူျခင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ပညာေရးအေလးထားမႈ၊ သဘာ၀ပညာေရး၊ ကေလးဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရးတို႔ကို စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဘ၀တြင္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအေလးမျပဳ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခံစားခ်က္ျပင္းထန္ေနေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ပညာေရးကို အေလးထားေဆြးေႏြးသြားသည္။ တကယ္ေတာ့ ႐ူးဆိုးသည္ အထီးက်န္စြာ ခံစား ေနထိုင္ရင္း လူသားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္လိုစိတ္ကို သူ႕အႏုပညာတြင္သ႐ုပ္ေဖာ္ကာ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ရသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ေခတ္မီ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္

  

ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ)။   ။ ျမန္မာႏိုငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ႏိုင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကဲ့သို႔ ေခတ္မီ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

“မႈခင္းတပ္ဖြဲ႔သံုး ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မီး၊ မႈခင္း သဲလြန္စရွာမီး၊ ဓာတုေဗဒသံုး အနီေအာက္ ေရာင္ျခည္စက္
ႏွင့္ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႔သံုး True Scan လက္ပံုစံ အလိုအေလွ်ာက္စစ္ေဆးစက္၊ Signal Jammer၊ လူျဖတ္စဥ္ စစ္ေဆးစက္ႏွင့္ X-Ray စက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးနိုင္ရန္ ထည့္သြင္း ေတာင္းခံထားပါတယ္” ဟု မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စု ဒု-ဝန္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္
ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း က ေျပာဆိုသြားသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာေရးနွစ္ X-Ray စက္၊ လူျဖတ္စဥ္ စစ္ေဆးစက္၊ လက္ကိုင္ သတၱဳစစ္ေဆးစက္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မိုက္ခရိုစကုပ္၊ ပိုလီေရး၊ လက္ေဗြ သဲလြန္စ ရွာစက္၊ မိုက္ခရိုလင့္ ကင္မရာနွင့္ ဖလက္ဂန္းမ်ား၊ ဓါတ္ခြဲခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး စက္ပစၥည္းမ်ားလည္း ဝယ္ယူတပ္ဆင္ခဲ႔သည္ဟု ဆိုသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲအဖြဲ႔ႏွင့္ ၁၉၉၈ ခုနွစ္တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုုင္ငံအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခဲ႔ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲအဖြဲ႔ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊
ႏိုင္ငံတကာရိွ အမ်ိဳးသားဗဟိုအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆးဝါးတု ပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္နွိမ္နင္းေရး၊ မုန္တိုင္းစစ္ဆင္
ေရးႏွင့္ က်ားမႈခင္းမ်ားတိုက္ဖ်က္ေရး စသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါတယ္” ဟု ဒု-ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

သာေကတမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ႏိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား နည္းတူ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား ျပည့္ဝေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ကို ေမးျမန္းခ်က္အား ဒု-ဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း
ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္မွာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္လြန္ကဲ

ကုိမိုးေဇာ္
 ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ အလယ္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ က်ေရာက္မႈ ညြန္းကိန္း
အဆင့္ဟာ လူေတြရဲ့ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့အထိ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာေနတယ္လုိ႔ မုိးေလ၀သနဲ႔ ဇလေဗဒ ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ ညႊန္းကိန္းအဆင့္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ မြန္းတည့္ခ်ိန္ေတြမွာ ေနပူထဲမထြက္ဖို႔နဲ႔ ထြက္မယ္ဆုိရင္လည္း အကာအကြယ္ယူၿပီး သြားလာၾကဖုိ႔ကို တုိက္တြန္းထားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဗီအုိေအ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ သတင္းေထာက္ ကိုမုိးေဇာ္က တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ က်ေရာက္မႈညႊန္းကိန္း အဆင့္ျမင့္မားမႈဟာ ျမန္မာျပည္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမွာ ဒီႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ေႏွာင္းပိုင္းက စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မတ္လဆန္းပိုင္း မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္တာင္ပိုင္းေဒသအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ျမင့္တက္လာေနတဲ့ အေျခအေနကို မိုးေလ၀သနဲ႔ ဇလေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ျမင့္တာက ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္းကေန စလာတာ။ အခု အလယ္ပိုင္းေလာက္အထိ ျမင့္လာတယ္။ အဆင့္က ပံုမွန္ကေတာ့ ၁၁ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ေပါ့။ အခုက အလယ္ပိုင္းေလာက္ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ၁၄ ေလာက္အထိ ရိွပါတယ္။ ေကာ့ေသာင္း ကေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း ေဒသေတြက ၁၂ ကေန ၁၄ ၾကားမွာ ရိွပါတယ္။ ၈ ရဲ႕အထက္ေရာက္ရင္ အႏၱရာယ္ရိွပါတယ္။ ခုေတာ့ မုိးျပန္အံု႔ရင္ေတာ့ ျပန္သက္သာပါတယ္ဗ်။”

ေနေရာင္ျခည္မွာ ပါ၀င္လာတဲ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဟာ လူ႔ေတြအတြက္ ဗိုက္တာမင္ဒီ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ အာနိသင္ကို ျဖစ္ေစေပမဲ့ လြန္လြန္ကဲကဲ က်ေရာက္မယ္ဆုိရင္ လူရဲ႕က်န္းမာေရးကို အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အခုလို ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က်ေရာက္မႈ ညြန္းကိန္းအဆင့္ ျမင့္မားလာတာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ ေရာဂါေတြနဲ႔ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ကိုေတာ့ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က အခုလို ဆက္ေျပာပါတယ္။

“လူေတြမွာ အဓိကကေတာ့ အေရျပားဆုိင္ရာ ေရာဂါပါပဲ။ ေနေလာင္တာတို႔ ၊ အရြယ္က်တာတုိ႔ ၊ မ်က္ေစ့တိမ္စဲြတာတို႔၊ ေနာက္ ကုိယ္ခံအား က်ၿပီးသားသမီးမရႏိုင္တာတို႔၊ ေနာက္ အေရျပား ကင္ဆာတုိ႔ အဲဒါေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ မနက္ ၁၀ နာရီ- ၁၁ နာရီကေန ေန႔ ၁ နာရီၾကားမွာ ေနေရာင္ထဲထြက္တာကို ေလွ်ာ့ဖုိ႔ပါပဲ။ ထြက္ရင္လည္း အကာအကြယ္ယူထြက္ဖုိ႔ပါပဲ။ ”

ဒီလုိ အကာအကြယ္ယူဖုိ႔ဆုိရင္ ေနပူထဲထြက္ရင္ အက်ႌထူထူ၀တ္ဖို႔၊ ထီးေဆာင္းဖုိ႔ နဲ႔ ေနကာမ်က္မွန္တပ္ဖုိ႔ စတာေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီလုိ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က်ေရာက္မႈ ညြန္းကိန္းအဆင့္ဟာ ၁၁ ေလာက္ အထိသာ ရိွခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဦးထြန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။

ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က်ေရာက္မႈ ညြန္းကိန္းအဆင့္ ျမင့္မားလာေနတယ္ ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  ျမန္ မာႏိုင္ငံမုိးေလ၀သနဲ႔ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက တာ၀န္ရိွသူတဦးကို ေမးျမန္းရာမွာေတာ့  သူတုိ႔ဌာနမွာ တိုင္းတာတဲ့ စက္ကိရိယာမရိွသလို ဒီလုိက်ေရာက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစံုတရာ သတင္းထုတ္ျပန္တာလည္း ေၾကာင္း ေျဖဆိုပါတယ္။

အခုလို ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ညႊန္းကိန္းအဆင့္ျမင့္မားလာတာကေတာ့ စက္မႈထြန္းကား လာတာနဲ႔အတူ ႐ုပ္ႂကြင္းေလာင္စာ သံုးစဲြမႈ မ်ားျပားလာတဲ့ေနာက္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို စစ္ယူတဲ့ ကမၻာ့အိုဇုံုးလႊာေပါက္ၿပဲလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

မိန္းကေလးမ်ား အေလးမထားမိသည့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား

မိန္းကေလးေတြဟာ အလွအပေနာက္ကိုလိုက္ရင္း က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစႏိုင္တာေတြကို အေလးမထားမိတာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။

(၁) စိတ္ညစ္တိုင္း အစာစားေလ့ရွိျခင္း

ေယာက်ာ္းေလးအမ်ားစုက ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ အစာပိုစားတတ္ၾကၿပီး မိန္းကေလးေတြကေတာ့ စိတ္ညစ္တဲ့အခါမွာ အခ်ိဳနဲ႔ ကယ္လိုရီမ်ားတဲ့ အစားအစာေတြကို ပိုစားေလ့ ရွိပါတယ္။ စိတ္ညစ္လို႔ စားတဲ့ အစားအစာေတြက သင့္ခါး အေနအထားကို ေျပာင္းလဲေစၿပီး သင့္ကို ဝလာေစပါတယ္။ စိတ္ညစ္တာကို အစာစားၿပီး ေျဖေဖ်ာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာထက္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာ၊ ေယာဂက်င့္တာ၊ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးေနတာေတြနဲ႔
အစားထိုးလုပ္ေဆာင္ ၾကည့္ပါ။

(၂) ဝသည္ဟု ထင္ျမင္ေနျခင္း

မိန္းကေလးေတြက ခႏၶာကိုယ္ကို ဝတယ္လို႔ သူမ်ားေျပာမွာကို ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ၾကၿပီး ဝိတ္ခ်ေနတယ္လို႔လည္း တြင္တြင္ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ေလ့လာမႈအရ မိန္းကေလးေတြရဲ့ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က သူတို႔ရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ပံုပန္း သဏၭာန္ကို ျပဳျပင္လိုၾကပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က အဆီေတြကို ခြဲစိတ္ ဖယ္ရွားႏိုင္တယ္ ဆိုေပမယ့္ အစားအေသာက္နဲ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်တာက အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းပါ။

(၃) မိတ္ကပ္မဖ်က္ဘဲ အိပ္စက္ျခင္း

ညအိပ္တဲ့အခါ မိတ္ကပ္မဖ်က္ဘဲ အိပ္စက္တာေၾကာင့္ တစ္ေနကုန္ မ်က္ႏွာေပၚမွာ လိမ္းျခယ္ထားတဲ့ မိတ္ကပ္ေတြ၊ ကပ္ျငိေနတဲ့ ဖုန္ေတြနဲ႔ ထြက္လာတဲ့ ေခြ်းေတြ မ်က္နွာမွာရွိတဲ့ ေခြ်းေပါက္ေတြကို ပိတ္ေစပါတယ။္ မ်က္လံုးမွာဆိုးထားတဲ့ မ်က္ေတာင္ေကာ့ ေဆးရည္ကိုမဖ်က္ဘဲ အိပ္တာက မ်က္လံုးကို ယားယံတာ၊ ပိုးဝင္တာေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။
ညအိပ္ရာမဝင္မီ သင့္မ်က္ႏွာမွာ လိမ္းျခယ္ထားတဲ့ မိတ္ကပ္ေတြကို ေသခ်ာစြာ သန္႔စင္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ မ်က္ႏွာ သန္႔စင္ရာမွာ ေၾကးခြ်တ္အား မျပင္းတဲ့ မ်က္ႏွာသစ္ေဆးရည္ကို အသံုးျပဳပါ။ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးပါက အစိုဓာတ္ထိန္းေပးႏိုင္တဲ့ ညလိမ္းခရင္မ္လိမ္းအိပ္ပါ။

(၄) ေယာက်ာ္းေလးမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းကာ ေသာက္စားျခင္း

ဒီကေန႔ေခတ္မွာ မိန္းကေလးေတြဟာ ေယာက်ာ္းေလးေတြနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းကာ မူးယစ္ေသာက္စားတတ္လာပါတယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့ အမူအက်င့္ေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ လက္ခံက်င့္သံုးသူ မ်ားလာပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြဟာ ေယာက်ာ္းေလးေတြထက္ ခႏၶာကိုယ္အနည္းငယ္ ပိုၿပီး ေသးသြယ္တာေၾကာင့္ အရက္ရဲ့ ျပင္းအားကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေရဓာတ္အသံုးျပဳမႈ အနည္းငယ္ ပိုနည္းပါတယ္။
လူမႈေရးအရ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး မပ်က္ခ်င္ဘူးဆိုတဲ့ ဆင္ေျခတစ္ခုနဲ႔ေတာ့ အရက္ဆက္ေသာက္ မေနသင့္ပါဘူး။ အရက္က ခႏၶာကိုယ္ကို ဆိုးက်ိဳးမ်ား စြာျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ သင္သိၿပီးသား ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ လံုးဝမေသာက္သံုးလို႔ မျဖစ္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမွာ အရက္နဲ႔ အခ်ဳိရည္ကို တစ္လွည့္စီေသာက္ၿပီး အရက္ေသာက္သံုးမယ့္ ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။

(၅) ဘရာစီယာအရြယ္အစား မွားယြင္းစြာ ဝတ္ဆင္ေနမိျခင္း

မိန္းကေလးေတြရဲ့ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က ဘရာစီယာ အရြယ္အစားကို မွားယြင္းစြာ ဝတ္ဆင္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ဘရာစီယာကို ဝတ္ဆင္တာက သင္ရဲ့ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈကို ၾကည့္ရဆိုးေစ႐ံု သာမက ေနာက္ေက်ာ၊ လည္ပင္းနဲ႔ ရင္သားနာက်င္မႈေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသက္ရွဴက်ပ္တာ၊ ကုိယ္ခႏၶာအေနအထားပံုစံမက်တာ၊ အေရျပား ယားယံတာ၊ ေသြးလွည့္ပတ္မွဳမေကာင္းတာနဲ႔ ဝမ္းဗိုက္ မအီမသာျဖစ္တာေတြ အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
သင့္ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ရင္သားအရြယ္အစားကို ေသခ်ာစြာသိေအာင္ေလ့လာပါ။ ဘရာစီယာဝယ္ယူတဲ့အခါ ရင္သားကို အေထာက္အပံ့ ေကာင္းေကာင္းေပးႏိုင္ၿပီး သင့္ ရင္သားအရြယ္အစားနဲ႔ ကိုက္ညီတာကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူပါ။

(၆) အတိတ္ကျဖစ္ရပ္မ်ားကို မေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္း

စိတ္ဖိစီးမႈက သင့္စိတ္ေရာ၊ ခႏၶာကိုယ္ပါ က်န္းမာမႈအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြက ေယာက်ာ္းေလးေတြထက္ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္က်တာနဲ႔ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားတာေတြကို ႏွစ္ဆ ပိုမိုခံစားတတ္ ၾကပါတယ္။
သုေတသီေတြရဲ့ ေလ့လာမႈအရ မိန္းကေလးေတြဟာ ေယာက်ာ္းေလးေတြ ထက္ အတိတ္က အေၾကာင္းအရာေတြကို မေမ့ ေပ်ာက္ႏိုင္ဘဲ တမ္းတပူေဆြးမႈေတြ လြန္ကဲေနတတ္ ပါတယ္။ စိတ္ၿငိမ္ေအာင္ တရားထိုင္တာ၊ ေယာဂက်င့္တာေတြက စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေလ်ာ့က်ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

(၇) ေလးလံလြန္းေသာ ေဘးလြယ္အိတ္

မိန္းကေလးအမ်ားစုက သူတို႔ အသံုးအေဆာင္ေတြကို သြားေလရာမွာ အဆင္ ေျပေျပအသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ အိတ္ထဲထည့္ၿပီး ယူေဆာင္ တတ္ၾကပါတယ္။ အေသးအဖြဲေလးေတြ ဆိုေပမယ့္ အားလံုး စုေပါင္းလိုက္တဲ့အခါ သင့္ပခံုးကို ဝန္ပိေစၿပီး ၾကာရွည္လာတဲ့အခါ သင့္က်န္းမာေရးကို ဒုကၡေပး ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ေဘးလြယ္အိတ္ အရြယ္အစားက သိပ္ႀကီးလြန္းေနရင္ အေနေတာ္အရြယ္အိတ္ကို ေျပာင္းပါ၊ အိတ္ထဲမွ မလိုအပ္တဲ့ အသံုးအေဆာင္ေတြကို တစ္ပတ္တစ္ခါ ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားေပးပါ။

(၈) ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးျခင္း

ေဒါက္ျမင့္ ဖိနပ္စီးတာက ခႏၶာကိုယ္မွအဆစ္အေပၚ ဖိအားက်ေရာက္ေစျပီး အ႐ိုးအဆစ္ ေရာင္ရမ္းတာ၊ ေျခမ နာက်င္တာ၊ ခါးနာတာနဲ႔ အရြတ္မွာ ဒဏ္ျဖစ္တာေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ ဒဏ္ေတြ သက္သာေစဖို႔ ေန႔စဥ္စီးတဲ့ ဖိနပ္ရဲ့ ေဒါက္အျမင့္ဟာ တစ္လက္မခြဲထက္ မပိုသင့္ပါဘူး။ သင္စီးတဲ့ဖိနပ္ဟာ အဆစ္အေပၚ ဒဏ္မပိေစတဲ့ ဖိနပ္မ်ိဳး ျဖစ္ရပါမယ္။

(၉) အိပ္ေရးဝ၀ မအိပ္စက္ျခင္း

ကံမေကာင္းစြာဘဲ မိန္းကေလးေတြက ေယာက်ာ္းေလးေတြထက္ အိပ္ေရးပ်က္တာကို ပိုမို ခံစားရတတ္ပါတယ္လို႔ မစ္ခ်ီကန္ တကၠသိုလ္မွ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။
အိပ္ပ်က္မ်ားတဲ့ မိန္းကေလးေတြက အစာ စားခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏွိုင္ေျခ ကလည္း ျမင့္မားေစပါတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေစဖို႔ ညဘက္ အိပ္ခါနီးမွာ ကဖင္းဓာတ္ပါတဲ့ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္နဲ႔ တျခားအခ်ိဳ ရည္ေတြ မေသာက္ပါနဲ႔။ အိပ္ရာဝင္ခါနီး ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာကိုလည္း ေရွာင္ပါ။ အိပ္ခါနီး ႏြားႏို႔ပူပူတစ္ခြက္ ေသာက္တာ၊ ၾကက္သီးေႏြးေရနဲ႔ ေရခ်ိဳးေပးတာေတြက သင့္ကို ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေစဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။

(၁၀) သားသမီးမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေနရျခင္း

မိန္းကေလးေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ က်န္းမာဖို႔အျပင္ အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းရတဲ့ တာဝန္လည္းရွိတာေၾကာင့္ အိမ္သားေတြရဲ့ က်န္းမာေရးကိုလည္း ဂ႐ုျပဳရပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ သားသမီးေတြ ေနမေကာင္းတဲ့အခါ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတဲ့အခါ အိမ္ေထာင္ရွင္မမွာ တာဝန္အပိုေတြ ပိေစပါတယ္။ သင့္ကေလးငယ္ေတြ အေအးမမိေအာင္ မိုးေရထဲ ထြက္ေဆာ့တာကို တားျမစ္ပါ။ ကေလးေတြဟာ ေျပးလႊား ေဆာ့ကစား တတ္ၾကတာေၾကာင့္ အိမ္တြင္း၊ အိမ္ျပင္မွာ ေခ်ာ္လဲႏိုင္တာ၊ တိုက္မိခိုက္မိ ႏိုင္တာေတြကို ရွင္းလင္းထားပါ။