တစ္သက္တစ္မဂၤလာ

ေယာက်္ားေလး တစ္ေယာက္ႏွင္႔ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အခ်ိန္တန္အရြယ္ေရာက္၍ အိမ္ေထာင္ျပဳ ၾကသည္မွာ ေလာကဓမၼတာ တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာ ေယာက်ၤားေလးတစ္ေယာက္ႏွင္႔ အရြယ္ေရာက္ေသာ မိန္းခေလးတစ္ေယာက္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္ကို ျမန္မာတို႕က ထိမ္းျမားမဂၤလာ ေဆာင္သည္ဟုေခၚပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကပင္

“အခ်စ္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရး”“ဒီေဆာင္းပါးေလး ေရးသားရာမွာ understanding backward စိတ္ထားနဲ႔ ေရးသားတာမဟုတ္ဘဲ understanding forward စိတ္ထားနဲ႔ ေရးသားထားေၾကာင္း ၾကိဳတင္ အသိေပးလိုပါတယ္။ 'Understanding Backward' ဆိုတဲ့ စကားဟာ “အေသမွတ္ထားၿခင္း၊ တစ္ယူသန္အယူအဆမ်ား” ကို ဆိုလိုၿပီး၊ 'Understanding Forward' စကားဟာ အေတြးအေခၚ၊ စိတ္ကူးကို ဖြင့္ၿပီး နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ၿခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။”

Add caption
သာယာအဆင္ေၿပေသာ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အခ်စ္သည္ အေရးအပါဆံုးအခ်က္ၿဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သူမ်ား ရွိသလို အခ်စ္သည္ စိတ္ကူးယဥ္သမားမ်ားအတြက္သာ ၿဖစ္သည္၊ စနစ္တက် စီစဥ္ ၿပင္ဆင္ တည္ေဆာက္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုလွ်င္ အခ်စ္သည္ အဓိကမက် အေရးမၾကီးလွဟု ဆိုသူမ်ားကလည္း ဒုနဲ႔ေဒး။

အိမ္ေထာင္ေရးတြင္