ႏို႔ (Milk) ၏ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ႏို႔ (Milk) ကို ကေလးေတြအတြက္ က်န္းမာေရး ေကာင္းေစတယ္ဆိုၿပီး လူႀကီးေတြက တိုက္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။  တကယ္ေတာ့ ႏို႔ဟာ ကေလးေတြအတြက္ သာမက လူႀကီးေတြ