ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္လုိသူမ်ား စတင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္


ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္လုိသူမ်ား ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာသည္။ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန၊ ကၽြမ္းက်င္မႈေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ တည္ေထာင္လုိ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအျဖစ္ ႏုိင္ငံျခားသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းက ျမန္မာအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာေက်ာင္းဆုိရင္လည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဆရာေတြ ရွိရမွာ ျဖစ္တယ္။ ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္လုိသူေတြအတြက္ သတ္မွတ္ စည္းကမ္းေတြ ရွိၿပီးသားပါ။ အဲဒီစည္းကမ္းေတြအတုိင္း ညီညြတ္တဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာပါ” ဟု ပညာေရး အတုိင္ပင္ခံ ဆရာဦးမုိးသူက ေျပာသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာမည့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းတြင္ က႑အလုိက္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား မ်ားစြာ လုိအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ပိုမုိရရွိရန္ႏွင့္ လုပ္သားထု ကၽြမ္းက်င္မႈ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္လွစ္လုိသူမ်ားသည္ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန ကၽြမ္းက်င္မႈ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ား (သို႔) ကိုယ္ပိုင္တည္ေထာင္လုိသူမ်ား ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာထာျခင္းျဖစ္သည္။ “လက္ရွိ သင္တန္းေက်ာင္းေတြက ေပးတဲ့ Certificate အမ်ားစုက ျပည္တြင္း ေနရာအခ်ိဳ႕မွာပဲ အသံုးဝင္တယ္။ တကယ္လည္း ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံတကာကလည္း အသိအမွတ္ျပဳမယ့္ သင္တန္းေက်ာင္းေတြ မ်ားမ်ားေပၚထြန္းဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု အထက (၁) အင္းစိန္ရိွ ေက်ာင္းသားမိဘ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအးလြင္က ေျပာသည္။ ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္လုိသူမ်ား အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာအက်ယ္အဝန္း၊ ေလေကာင္းေလသန္႔ ေကာင္းမြန္မႈ၊ ကြန္ပ်ဴတာခန္း၊ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာဦးမုိးသူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမား အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Internet ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္ကိုရီးယားခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ ပက္ဂြန္းေဟးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသြားမည္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္အထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္တြင္ ဟိုႏိုလူလူၿမိဳ႕၌ ဟာ၀ိုင္ယီ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဟာ၀ိုင္ယီေရာက္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႔ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ ဟိုႏိုလူလူၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ ႐ိုထရီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ (Rotary Peace Forum) သို႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဟာ၀ိုင္ယီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု (Hawaii Peace Award) ကို လက္ခံရယူမည္ ျဖစ္သည္။
ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕၌ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ လီေျမာင္ဘတ္ႏွင့္ သမၼတသစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ မစၥ ပက္ဂြန္းေဟးတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုဗယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၃ အထူးအိုလံပစ္ပြဲဖြင့္ပြဲသို႔လည္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္တြင္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးထိပ္သီး ညီလာခံ (Global Development Summit) သို႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေမ ၁၈ ေဖာင္ေဒးရွင္းညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ကြမ္က်ဴးဆုကို လကခံရယူမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္တြင္ ဆိုးလ္အမ်ဳိးသား တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား၍ ညေနပိုင္းတြင္ ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
အဆိုပါ အေမရိကန္-ေတာင္ကိုရီးယား ခရီးစဥ္သည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုး ျပည္ပခရီးစဥ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ယာယီျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ျပန္လာပါက အကူအညီေပးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆင့္သင့္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရ

ha-21-1-10

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ိဳင္ရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား စိ္စစ္ေရးရံုးအားေတြ႕ရစဥ္
ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနေသာ ယာယီျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ျပန္လာပါက အကူအညီေပးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆင့္သင့္ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။ ထုိသုိ႔ အကူအညီေပးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေနထုိင္ခြင့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးသြားရန္အတြက္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ အဆုိပါကိစၥမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဘက္ဂ်က္ရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။
"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမန္မာလုပ္သားေတြ ျပန္လာရင္ ကုိယ့္ဌာေန ကုိယ္ေနရပ္ကုိ ျပန္လည္ပုိ႔ေပးတာတုိ႔၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အကူအညီေပးတာတုိ႔၊ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႔၀င္လာတဲ့အခါ ေနထုိင္ႏုိင္ခြင့္ေတြကုိ အျခားဌာနေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ" ဟု လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ႀကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြဋ္ေဆြမွ ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ထုိင္းေရာက္ ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရႊေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၃ လ သက္တမ္းရွိ မွတ္ပုံတင္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္သာရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
သုိ႔ေသာ္ ယာယီႏုိင္ငံကူလက္မွတ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြႏႈန္းထားထက္ မ်ားစြာပုိေပးေနရၿပီး အဆုိပါ ယာယီႏုိင္ငံကူလက္မွတ္အတြက္လည္း ညိႇႏႈိင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမား ၃ သန္း၀န္က်င္ခန္႔ ရွိေနၿပီး အမ်ားစုမွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၀၀၀ မွ ၈၀၀၀ ထိ ရရွိႀကေၾကာင္း သိရသည္။