ဆိုးေဆးမ်ားေရာင္းခ်ပါက ပထမအၾကိမ္ေခၚယူအသိပညာေပးျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ေရာင္းခ်ပါက တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္သြားမည္

အေျခလူတန္းစားမ်ား စားေသာက္သံုးစြဲေနသည့္အစား အစာႏွင့္ အခ်ဳိရည္၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား တြင္ထည့္ေသာဓာဓုေဆး၀ါးအား အစားအေသာက္မ်ားတြင္ထည့္  ကာထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ပထမႀကိမ္တြင္ ေခၚယူအသိပညာေပးမ်ားျပဳလုပ္ ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္လုပ္ေရာင္း  ခ်ပါက National Food Law အရတရားစြဲအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စားသံုးသူကာကြယ္ေရး အသင္းမွ သိရသည္။
ဆိုးေဆးမ်ားထည့္သြင္းထုတ္ လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းရွိမရွိအား ေစ်း ႏွင့္ ေစ်းဆုိင္မ်ားမရေသးဆုိင္မ်ား တြင္လည္း ေရွာင္တကင္စစ္ေဆး   သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္းမွ ဦးဗအုပ္ ခိုင္ကေျပာၾကားသည္။
“ဆရာတုိ႔အေနနဲ႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔က စစ္တာေရႊျပည္ သာၿမိဳ႕နယ္ထဲက ၂ ေစ်း ဒညင္း  ကုန္းက ၁ ေစ်း၊ ဇီးကုန္း၊ ေစ်း ေတြကို စစ္တတယ္။ စစ္တဲ့အခါ မွာလည္း ဆုိးေဆးေတြကို အဓိက ထားစစ္တယ္။ အဲလိုစစ္တဲ့အခါ မွာ ဆုိးေဆးသံုးတာင႐ုတ္သီးမႈန္႔ ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမိတယ္။ ထန္းေျခာက္ပင္မွာက ပုဇြန္ခ်ဥ္မွာ  ပါဆုိးေဆးေတြ ဆိုးထားတာေတြ တယ္ပန္းေရာင္ဆိုးေဆးေတြ ေနာက္ၾကက္သားေတြမွာပါဆိုးေဆး  ေတြကိုသံုးတယ္။ ဇီးကုန္၊ ေစ်း မွာ ဆုိးေးေတြကို တင္ေရာင္းတာေတြ႕  လို႔သိမ္းလာတယ္။ ဇီးကုန္ေစ်းမွာ က ၂ ဆုိင္ေတြတယ္။ ကုန္ေျခာက္  ဆုိင္တခ်ဳိ႕ဆိုးေဆးေတြကို ၁ ထုတ္  ၁၀၀ နဲ႔ တင္ေရာင္းတာေတြတယ္။ ထန္ေျခာက္ပင္မွာ ေတြ႕တယ္ “ဒိုင္မွာေတာင္မသိမ္းပဲနဲ႔” သူတို႔ကို သိမ္းတယ္လုိေျပာေနတာနဲ႔ အဲဒီ ေစ်းမွာရွိတဲ့ ေစ်းတာ၀န္ခံ႐ုံးကို သြားၿပီး အက်ဳိးအေၾကာင္းေျပာ ျပတယ္။ ေနာက္တစ္ခါဆုိရင္ေတာ့ တရားစြဲအေရးယူရလိမ့္မယ္။ စည္ပင္ကလည္းေျပာပါတယ္။ “ဆရာတို႔လုပ္တာေကာင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သူတို႔ကိုေနာက္သံုး အႀကိမ္သတိေပးလိုက္မယ္ဆုိင္ နံပတ္ေတြဘာေတြမွတ္သြားတယ္။  ပထမအႀကိမ္သူတုိ႔ကိုမိတယ္ဆုိ ေတာ့ပညာေပးတာရယ္သတိေပး တာေတြလုပ္တယ္။ အေရးယူတာ ေတာ့မလုပ္ေသးဘူး။ ဘာလုိ႔သူ တို႔ကို အသိပညာနဲ႔ သတိေပးတာ  လည္းဆုိေတာ့ ဒီဟာေတြက ကင္ဆာျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေတြကို   မေရာင္းဖို႔ကိုယ္ခ်င္းစာဖို႔ ဒုတိယ အႀကိမ္နဲ႔ တတိယအႀကိမ္ဆိုရင္ ေတာ့  National Food Law အရ အေရးယူဖုိ႔ေဆာင္ရြက္သြားမယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။
စားသုံးသူကာကြယ္ေရးအသင္း မွ ယခုကဲ့သို႔ေစ်းမ်ားတြင္ စစ္ေဆး  ျခင္းမွာ ျပည္သူလူထုေကာင္းက်ဳိး အတြက္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ျဖစ္သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿဖိဳးေအာင္