ဦးေတဇကလယ္ေျမ ဧကေလးေသာင္းႏိုင္ငံေတာ္ သို ့ျပန္အပ္ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီမွ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္ေျမ  ဧက ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္အား ေတာင္သူမ်ားသို႔ခြဲေ၀ေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔တရား၀င္ျပန္အပ္ လယ္ေျမမ်ားစြာပိုင္သည့္ ကုမၸဏီ  အခ်ဳိ႕မွ လက္ငုတ္လက္ရင္း ေတာင္သူျဖစ္ပါက အက်ဳိးတူလယ္  ယာလုပ္ကြက္ျပန္ေပးရန္ရွိေန  ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီမွ ဧရာ၀တီတုိင္း  ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရႀကီးကြင္း ေရနက္ကြင္းမ်ားအား ျပဳျပင္ထား သည့္ လယ္ေျမဧက ၄၀၀၀၀ေက်ာ္  အား ေဒသခံေတာင္သူမ်ားသို႔ ခြဲ ေ၀လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးၿပီး ကုမၸဏီ၏ ေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္  သို႔ တရား၀င္ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီလီမိတက္၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူဦးေတဇမွ လက္မွတ္ ေရးထုိးကာ တင္ျပခဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားသို႔ခြဲေ၀လုပ္ကိုင္ခြင့္  ေပးရာတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္ အတူအက်ဳိး  တူပူးေပါင္းကာ လယ္ယာေျမေဖာ္  ထုတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ေဒသခံ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ၾကျပီ – Opposition leader meets the president


ပထမအႀကိမ္ ထိပ္သီး၂ဦးေတြ႔ဆုံစဥ္က ဓာတ္ပုံ
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ယေန႔ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။
တႏွစ္တာအတြင္း ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆုံ စကားေျပာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔တုိ႔ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးေဆာင္ေနသူ မီးရထား၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းလည္း ယေန႔ ေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု AFP သတင္းတပုဒ္တြင္ ေရးထားသည္။ သမၼတရုံးအရာရိွ ဦးေဇာ္ေဌးကုိ ကုိးကားျပီး