ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၿဗိတိန္ ပါလီမန္ထဲမွာ မၾကာေသးခင္ မိနစ္ပုိင္းေလး အတြင္းမွာပဲ မိန္႔ခြန္းေျပာလုိ႔ ၿပီးသြားပါၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ နားေထာင္ေနတဲ့ မစုျမတ္မြန္က