1.က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မား ေအာင္ျမင္လိုေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္

 ကြ်န္ေတာ္ ပထမႏွစ္ ေဆးေက်ာင္းသား ဘ၀ေလာက္ ကတည္းက စျပီး အခုအခ်ိန္အထိ အသိမိတ္ေဆြ ေယာက်္ားေလး သူငယ္ခ်င္းေတြ အားကိုးတၾကီး ခဏခဏ လာလာေမးေနၾကတဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာ ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ ေမးၾကတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ အားလံုးက အရြယ္မ်ိဳးစံုေတြ ျဖစ္ၾကေပမယ့္ ေမးခြန္းက တစ္ခုတည္းလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းက ဘာလဲ ဆိုေတာ့

မိခင္အာဟာရ နဲ႔ ကေလးဦးေႏွာက္ဖြံၿဖိဳးမႈ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Texas တကၠသိုလ္ က်န္းမာေရးသုေတသနအဖြဲ႔က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မွာ အာဟာရနည္းနည္းေလး ေလ်ာ့သြားရင္ေတာင္ သေႏၶသားကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။