္ပထမ ဆုခူးခဲ့သူ ဒရမ္သမားေလး


မႀကည့္မိရင္ တေခတ္ေနာက္က်သြားမယ္၊ ဒီလုိေတာ္တဲ့ကေလးမ်ိဳးဆုိ အေမေတြ အတြက္ ဗုိက္အခါတရာမက အနာခံျပီး ေမြးဖုိ႔ ၀န္ေလးမယ္ မထင္ပါဘူး....က်ေနာ္လညး္ ဒီကေလးမ်ိဳး လုိခ်င္တယ္..ဟဟ..

ေယာဂက်င့္စဥ္နွင့္အသက္ရွဴၿခင္း...By.Nan Su Kay swan


ေယာဂက်င့္စဥ္နွင့္ အသက္ရွဴသည့္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၾကသည္။
အေကာင္းဆံုးအသက္ရွဴနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွသည္
ေလကို၀၀နွွင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာရွဴၿခင္းသည္အေကာင္းဆံုးနည္းတစ္နည္းျဖစ္သည္။
ေလကို၀၀နွွင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာရွဴၿခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမွာအဆုတ္ထဲတြင္က်န္ရိွေနေသာ
ေလအေဟာင္းကိုပယ္ထုတ္ေပးျပီး ေကာင္းေသာေလသည္ ခႏၶာကိုယ္ထဲသို့ ၀င္ေရာက္နိုင္စြမ္းမ်ား
သထက္မ်ားေလ ခႏၶာကိုယ္ ပိုမို၍အက်ိဳးရိွေလျဖစ္ပါသည္။
အသက္ရွဴနည္းကို အထူးသတိျပဴျပီး
ေသခ်ာက်င့္ယူရပါမည္။ေလကိုအခ်ိန္ၾကာၾကာနွင့္
၀၀ရွဴသြင္းျပီး ေသခ်ာက်င့္ယူရပါမည္။
ေလကိုအခ်ိန္ၾကာၾကာနွင့္၀၀ရွဴထုတ္ၿခင္းနည္းကိုတဆင့္ထက္္တဆင့္
တိုးတတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ရွဴသြင္းေလနွင့္ရွဴထုတ္ေလကို
က်င့္သားရသြားလ်ွင္ေနာက္ပိုင္းရွဴထုတ္
ေသာေလကိုပို၍အခ်ိန္ခ်ိန္ၾကာၾကာရွဴထုတ္ေပးပါ။ အသက္ရွဴနည္း ( မိနစ္ကို
အၾကိမ္ ၅ ၾကိမ္ထိရွဴေပးၿခင္း )
မွန္မွန္ရွဴေပးၿခင္း ( အသက္ရွဴသြင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ၈ စကၠန့္ၾကာျပီး
ၾကားထဲမွာ ၄ စကၠန့္ အသက္ေအာင့္ထား
ျပီး အသက္ရွဴထုတ္သည့္အခ်ိန္ ၈ စကၠန့္ျပဳလုပ္ျပီး ၄ စကၠန့္အသက္ေအာင့္ထားေပးပါ )
အသက္ကိုေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ရွဴေပးၿခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ
ခႏၶာကိုယ္အပူအေအးမွ်တေစျပီး
ေသြးေလမွန္ေစသည္။ နွလံုးကိုလည္းအနားေပးရာေရာက္ပါသည္။
နွလံုးေသြးသန့္ေစျပီး အဆိပ္ေျဖေပးရာေရာက္ပါသည္။
ေသြးထဲမွာအဆိပ္ေျဖေပးရာေရာက္ပါသည္။
ေသြးထဲမွအဆိပ္အေတာက္ကို စစ္ေပးၿခင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ေကာင္းေကာင္းရရိွေစၿခင္း
နွလံုးခုန္ႏွုန္းကိုတစ္မိနစ္ကို အၾကိမ္ ၇၀ ခုန္ေပးၿခင္းမွ ၄၀ ( သို့ ) ၃၀ ခုန္ၿခင္း ေၾကာင့္
နွလံုးကို အနားေပးရာေရာက္ပါသည္။
ထို့ေၾကာင့္ေလကို ၀၀ရွဴသြင္းၿခင္းနွင့္ ၀၀ရွဴထုတ္ၿခင္းသည္
ခႏၶာကိုယ္နွင့္ နွလံုးခ်ိဳ့ယြင္းမႈကိုကာကြယ္ေပးျပီး
ေသြးဖိအားမွန္ေစသည္။
စိတ္ဖိစီးမႈကိုသက္သာေစျပီး စိတ္နွင့္ရုပ္ကို သိသိသာသာၾကည္လင္ေပါ့ပါးေစပါသည္။
လူ၏စိတ္အာရံုသည္ အသက္ရွဴၿခင္းနွင့္ အျမဲတမ္းပတ္သက္မႈ႕ရိွေနသည္။
မိမိကိုယ္ကိုသတိထား ပံုမွန္လူေနမႈဘ၀တြင္ သတိထားျပီး ဘယ္အခ်ိန္တြင္ဘယ္လို
အသက္ရွဴေနတာကိုေလ့လာၾကည့္ပါ စိတ္အာရံုသိမ္ေမြ႕နူးညံ့ျပီး ေနၾကည့္တဲ့အခ်ိန္တြင္
မိမိ၏္၀င္ေလထြက္ေလသည္ရွည္ရွည္နွင့္မွန္မွန္ျဖစ္ေနသည္ကို သတိထားမိၾကမွာပါ။ေဒါသျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္
စိတ္တိုေနတဲ့အခ်ိန္တြင္အသက္ရွဴၿခင္းသည္ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အသက္ကိုေအာင့္ထားမိမယ္ ျမန္ျမန္ရွဴမိေနမယ္ကိုသတိထားမိၾကမွာပါ။
အသက္ရွဴမမွနကန္ၿခင္း၊အာရံုမ်ားကိုေနွာက္လာျပီး
စိတ္မၾကည့္လင္နိုင္ေတာ့ပါ။ တစ္ခါတစ္ေလအသက္ရွဴမ၀သလိုမ်ိဳး လည္းခံစားၾကရမွာပါ
အာရံုအတတ္အက်မ်ားမႈေၾကာင့္ အသက္ရွဴၿခင္းသည္ မမွန္မကန္ေသာေၾကာင့္ cellမ်ားပ်က္စီးခ်င္း၊
အာရံုေၾကာမ်ားပ်က္စီးၿခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားၿခင္း ထိတ္လန့္တတ္ၿခင္းသမာဓိအားနည္းၿခင္း
စိတ္တိုစိတ္ေနွာက္လြယ္ၿခင္း ဦးေနွာက္အာရံုေၾကာကို
ထိခိုက္အႏၱရာယ္ေစၿခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေစနိုင္သည္ကို သတိမထားခဲ့မိၾကပါ။
အထူးသျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ ေ၀ဒနာရွင္
ထိတ္လန့္စိတ္ေနွာက္လြယ္သည့္ေ၀ဒနာရွင္၊ထိတ္လန့္စိတ္ေနွာက္လြယ္သည့္ေ၀ဒနာရွင္၊
စိတ္လႈပ္ရွားလြယ္သည့္ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္အသက္ရွဴေလ့က်င့္ခန္းကိုပိုလုပ္သင့္သည္။
အသက္ကိုရွည္ရွည္နွင့္၀၀ရွဴေပးၿခင္းသည္ စိတ္ကိုတည္ျငိမ္ေစျပီး
သမာဓိအားလဲေကာင္းလာေစသည္။
ဦးေနွာက္ကိုလည္းၾကည္လင္ေစသည္။အထူးသတိျပဴရမည့္အခ်က္သည္အစပိုင္းစေလ့က်င့္ခ်ိန္တြင္
အနည္းငယ္မ်ွသာ ျပဴလုပ္သင့္သည္။ တျဖည္းျဖည္းနွင့္ပံုမွန္ျဖစ္သြားမွသာ
အေခါက္ေရတိုးျပီးျပဳလုပ္ေပးပါ
က်င့္သားမရေသးဘဲမ်ားမ်ားေလ့က်င့္ေပးမႈေၾကာင့္ ေခါင္းမူးၿခင္း
ေအာ့အန္ခ်င္သလိုျဖစ္ၿခင္းမ်ားျဖစ္နိုင္သည္။
သတိထားျပီးျဖည္းျဖည္းနွင့္မွန္မွန္ျပဳလုပ္ေပး၍တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ပိုပိုတိုးျပီးျပဳလုပ္ေပးပါ။
ေနာက္ပိုင္းအက်င့္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါ။ အခ်ိန္ရတိုင္း
အသက္ရွဴေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေပးပါ၊
အက်ိဳးထူးမ်ားခံစားရပါလိမ့္မည္။ အသက္ရွဴၿခင္းသည္ ေမြးကတည္းကပါလာခဲ့ေသာသဘာ၀တရားေတြပါ
အစာအိမ္ကို အဟာရမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ေပးရသလို
အဆုတ္ကိုလည္းေလေကာင္းေလသန့္မ်ားလံုေလာက္ေအာင္ရွဴသြင္းထုတ္ရွဴေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။                                                                                                                                                                                                                                                                                                             စာေရးသူ.... နန္းဆုေကဆြမ္

အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအမ်ဳိးသားေတြ အခုထက္ ပိုမိုက်န္းမာလာဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပေပးမယ့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြက အိမ္မွာ လိုက္နာႏိုင္တဲ့ အလြယ္နည္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။  ဒီနည္းလမ္းေတြက အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြ၊ ေက်ာင္းတက္ေနဆဲ အမ်ဳိးသားေတြ၊ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ဳိးသားေတြ စတဲ့ အမ်ဳိးသား အားလံုးအတြက္ ပိုမိုက်န္းမာလာေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ဆိုပါတယ္။

(၁) လတ္ဆတ္သန္႔ရွင္းေသာ အစာကို ေကာင္းေကာင္းစားပါ

သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနဟာ စားေသာက္တဲ့ အစားအေသာက္ေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာဖို႔ ဆိုရင္ သစ္သီးဝလံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အခြံမာတဲ့ အေစ့အဆန္၊ အခြံ ခၽြတ္မထားတဲ့ ေကာက္ႏွံစာ၊ ႏို႔နဲ႔ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း၊ အဆီနည္း အျဖဴေရာင္ အသား (ဥပမာ- ငါး၊ ၾကက္)နဲ႔ အနီေရာင္အသား အသင့္အတင့္တို႔ကို စားေသာက္သင့္ပါတယ္။

သေဘာေကာင္းသထက္ ေကာင္းေစဖုိ႔


·

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ဘဝကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ထားရွိဖုိ႔ပါပဲ။  ၾကင္နာမႈကုိ ကုိယ္က ျပဳလုိက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကုိယ္က လက္ခံရရွိရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘဝမွာ ပုိၿပီးေနေပ်ာ္လာကာ ပုိေႏြးေထြး လံုၿခံဳလာပါတယ္။ ပုိၿပီး စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခုိင္လာကာ အရာရာကုိ အေကာင္းျမင္ လာတတ္ၾကပါတယ္။ သေဘာေကာင္းတဲ့သူဟာ အေပါင္းအသင္း ေပါၿပီး လူခ်စ္လူခင္မ်ားကာ အကူအညီလုိပါက ကုိယ့္ကုိ ျပန္ကူညီမယ့္သူ မရွားပါဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္လည္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။ သေဘာေကာင္းျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အလြန္ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘဝမွာ ၾကင္နာမႈကုိ ငတ္မြတ္ေနၾကေပမယ့္ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္က်ေတာ့ သူမ်ားတကာကုိ ၾကင္နာမႈ မျပတတ္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့တဲ့ ဘဝကုိ ရရွိဖုိ႔ ၾကင္နာမႈကုိ ဘယ္လုိျပရမလဲဆုိတဲ့နည္း တခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ရပါတယ္။

သံပုရာရည္၏အက်ဳိးေက်းဇူး

ေအးျမတဲ့ သံပရာရည္ကို ေသာက္တာေၾကာင့္ အရသာကိုတ္ိုးေစတဲ့အျပင္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး အေျမာက္အျမားကိုလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။

- ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစတယ္။
- အသည္းကို သန္႔စင္ေပးတယ္။ အစာေၾကညက္ေစတယ္။
- ဇီဝ႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈ (Metabolism) ကို အားေကာင္းေစပါတယ္။


ဒီလို အက်ိဳးေက်းဇူးေတြအျပင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ဒီလို အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိတာက သံပရာသီးမွာ ဗီတာမင္စီမ်ားစြာ ပါဝင္လို႔ပါ။ ဗီတာမင္စီဟာ ေရမွာ ေပ်ာ္ဝင္တဲ့ ဗီတာမင္ျဖစ္ၿပီး အစြမ္းထက္ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အဆိပ္ေတြကို တြန္းလွန္ေပးႏိုင္တဲ့ အဆိပ္ေတြကို တြန္းလွန္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ဗီတာမင္စီဟာ ကိုယ္ခံစြမ္းအားေကာင္းေစၿပီး ေသြးတိုးကို က်ေစပါတယ္။

စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းမြန္လာေစမည့္ နည္းသံုးရပ္စိတ္ညစ္ေနပါသလား။ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားေနပါသလား။ စိတ္ဓာတ္ က်ေနပါသလား။ အခ်ိန္သိပ္ေပးစရာ မလိုဘဲ ႐ိုးစင္းလြယ္ကူတဲ့ ေအာက္ပါနည္းေတြကို လုိက္နာလိုက္႐ံုနဲ႔ သင့္တစ္ေနတာက ပိုမိုစိတ္ခ်မ္းသာစရာ ေကာင္းလာမွာပါ။

ေပြ႕ဖက္ပါ


သင္ခ်စ္ခင္တဲ့သူကို စကၠန္႔ ၂၀ ၾကာ ေပြ႕ဖက္လိုက္တာေၾကာင့္ စိတ္ခံစားမႈကို ခ်က္ခ်င္း ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေအာက္ဆီတိုစင္ေဟာ္မုန္း အထြက္တိုးလာေစလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္စိတ္ကို ေအးခ်မ္းၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစပါတယ္။

အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ အရြယ္မ်ားအတြက္ ခႏၶာကိုယ္ထိန္းသိမ္းနည္း ငါးနည္း(၁) အျပင္စာမ်ား မစားပါႏွင့္

အျပင္စာေတြကို စားသံုးတာက ကယ္လိုရီအပိုေတြကို ရရွိေစပါတယ္။ လတ္တေလာ ေလ့လာမႈအရ အသက္ ၄၀ ႏွစ္ေက်ာ္ အရြယ္ေတြ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္သင့္တာက ကယ္လိုရီအပိုေတြ စားသံုးမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ ကယ္လိုရီ ၁၆၀၀ သာ စားသံုးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကယ္လုိရီရရွိမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔အတြက္ သေရစာစားသံုးတာနဲ႔ အျပင္စာစားသံုးမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါ။

(၂) အခ်ိုဳရည္ေရွာင္ပါ

အခ်ဳိရည္ေသာက္သံုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တာက ကယ္လိုရီရႏုိင္တဲ့ တျခားအစာေတြ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တာထက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရာမွာ ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိတယ္လို႔ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္း တကၠသိုလ္ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အရည္ကရတဲ့ ကယ္လိုရီက စိတ္ေက်နပ္မႈကို နည္းေစၿပီး ဆာေလာင္မႈကို ပိုမိုေစတာေၾကာင့္ပါ။

အိပ္စက္ျခင္း၊ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္


အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္ဆက္စပ္မႈ
ေန႔လယ္ေန႔ခင္း ေခတၱအိပ္စက္ျခင္း Afternoon nap သည္ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးျပဳႏုိင္သည္ဟု ေတြ႔ရွိရပါသည္။ မၾကာေသးမီကာလက ဂ်ာမန္သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စမ္းသပ္မႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကို လႈပ္လႈပ္ရွားရွား မျပဳလုပ္ခင္ႏွင့္ ေခတၱအိပ္စက္ျခင္း မျပဳခင္တြင္ စကားလံုး စာရင္းမ်ားကို မွတ္သားခုိင္းပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္ႏွင့္ အနားယူအိပ္စက္ၿပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ရြတ္ဆိုခုိင္းရာ အိပ္စက္မႈျပဳၿပီးမွ ရြတ္ဆိုရာတြင္ မွတ္ဉာဏ္စြမ္းအား အထူးပိုမို ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းကို စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤစမ္းသပ္ခ်က္ကို အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သုေတသနဂ်ာနယ္ Journal of Sleep Research တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

sleepingh.jpg

အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ
အိပ္စပ္အနားယူမႈ မရရွိျခင္း၏ ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္အက်ိဳးဆက္မွာ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ပါသည္။

မိနစ္၀က္ (၃)မ်ိဳး၊ နာရီ၀က္ (၃) မ်ိဳး

သိပၸံပညာရွင္ေတြ အၿမဲေျပာေလ့ေျပာထရွိတဲ့ စကားတစ္ခြန္း ရွိပါတယ္။ အသက္ႀကီးသူေတြ - "မိနစ္၀က္ (၃) မ်ိဳး၊ နာရီ၀က္ (၃) မ်ိဳးကို သတိျပဳပါ" တဲ့။


မိနစ္၀က္ (၃) မ်ိဳးဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ ကုန္က်စရာမလိုဘဲ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ႏုိင္တယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေန႔ခင္းေန႔လည္မွာ အေကာင္း၊ ေန႔ခင္းမွာ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ ညက်ေတာ့ ဆံုးၿပီတဲ့။ ဟင္ မေန႔ကမွ သူ႔ကို ေတြ႔ခဲ့ေသးတယ္။ ဘယ္ႏွယ့္ဆံုးၿပီလဲ။ ညဥ့္နက္မွာ အိမ္သာသြားဖို႔ ႐ုတ္တရက္ ထလိုက္ရာမွာ အမေလး ဦးေႏွာက္တြင္း ေသြးေလ်ာ့သြားတယ္။ ခႏၶာကုိယ္အေနအထားေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ ေသြးတိုးနိမ့္က်သြားမႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္တြင္း ေသြး၀င္နည္းၿပီး မူးလဲသြားတာ၊ တခ်ိဳ႕လဲက်ၿပီး ေခါင္းခြံကြဲေၾကသြားမယ္။ တခ်ိဳ႕ ႏွလံုး ႐ုတ္တရက္ ရပ္သြားမယ္။ ဒါဆိုရင္ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ဘာျဖစ္လို႔ မိနစ္၀က္ (၃)မ်ိဳး ဆိုတာကို အႀကံျပဳၾကတာလဲ။

က်န္းမာေရးအတြက္ အိပ္စက္အနားယူျခင္း


sleepingtu.jpg
ေန႔လည္ေန႔ခင္း အနားယူအိပ္စက္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ေန႔လည္အိပ္တာ မအိပ္တာကို အျငင္းမပြားေတာ့ပါဘူး။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ဟုိတုန္းကေတာ့ ေန႔လည္အိပ္တာကို မတိုက္တြန္းခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေန႔လည္ထမင္းစားၿပီး နာရီ၀က္အတြင္းမွာ တစ္နာရီေလာက္ အိပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ သိပ္အၾကာႀကီး မအိပ္ပါနဲ႔။ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိဳးမရွိဘူး။ ေစာင္အထူႀကီး မၿခံဳပါနဲ႔။


ည ဘယ္အခ်ိန္ အိပ္ရာ၀င္သင့္သလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေစာေစာအိပ္၊ ေစာစာထလို႔

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ လူထု ႏွင့္ ခရုိင္ဗကသ အေခါင္းတု (၃) ခု မီးရိႈ႕ျပီး ဆႏၵျပ

၅-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ၂ နာရီခန္႔တြင္ တရုတ္ ၀မ္ေပါင္ကုမၼဏီႏွင့္ စီးပြားေရး ဦးပုိင္လီမီတက္ ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္သည့္ လက္ပန္း ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း အတြက္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၀က္ေမွးေက်းရြာ၊ ဆည္တည္း ေက်းရြာမ်ားရွိ မတရား သိမ္းပုိက္ခံ ထားရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား ျပန္လည္ ရရွိေရး အတြက္ ေတာင္သူ လယ္သမား ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ပြဲတြင္ ခရုိင္ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း လာေရာက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရာ ပုဒ္မ ၁၄၄၊ ဦးပုိင္၊ ဦးတရုတ္ႀကီး အမည္မ်ားျဖင့္ လူေသအေခါင္း (၃)ေခါင္း ပုံတူျပဳလုပ္ၿပီး မီးရႈိ႕ ေျမျမဳပ္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ေတာင္သူလယ္သမား ေက်းရြာ သူေက်းရြာ သားမ်ား ငါးေထာင္ခန္႔ျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည္။  သတင္း- ဓါတ္ပုံ Aung Nay Myo Facebook

အမ်ားပိုင္ အိုင္တီ ကုမၺဏီ တစ္ခုျဖစ္ေရး ေျခလွမ္းျပင္

ပည္တြင္း အိုင္တီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ကိုင္မည့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၺဏီတစ္ခု
ျဖစ္လာေစရန္ ဦးတည္ကာ တည္ေထာင္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ  ကုမၸဏီ၏ BOD အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သည့္ ဦးမင္းဦးက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီကို စတင္ လည္ပတ္ရန္အတြက္ က်ပ္သိန္း တစ္ေသာင္းခြဲ ဝန္းက်င္လ်ာထားကာ BOD အဖြဲ႕ဝင္ ၉ ဦးျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဦးမင္းဦးက “ အိုင္တီလုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံဖို႔ အိုင္တီ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ စိတ္ဝင္စားသူတြ စလုပ္တာပါ။
ေနာက္ပိုင္းမွာ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္လို႔ Public ကို ရွယ္ယာေတြ ထုတ္ေရာင္းမွာပါ။ ဒါေတြ အကုန္လံုးက အဆင့္ဆင့္ သြားရမွာပါ။ ” ဟု ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္မႇတ္ပံုတင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား Bangkok Bank မႇတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းရႇိ ဘဏ္ေျခာက္ခုသုိ႔ ေငြစတင္လႊဲေျပာင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ


ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံရႇိ Bangkok Bank မႇတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းရႇိ ဘဏ္ေျခာက္ခုသို႔ ေငြစတင္လႊဲေျပာင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Bangkok Bank Public Company မႇ တာ၀န္ရႇိ သူတစ္ဦးက ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ Chatrium Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Bangkok Bank ၏ Yangon Representative Office in new location ဖြင့္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္မႇတ္ပံုတင္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသာ Bangkok Bank မႇတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းႏိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းရႇိအစိုးရဘဏ္ႏႇစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္(MFTB)၊ ျမန္မာ့ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈႏႇင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရးဘဏ္(MICB) ႏႇင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေလးခုျဖစ္ေသာ ကေမၻာဇဘဏ္၊ အာရႇစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD Bank)၊ ဧရာ၀တီဘဏ္ႏႇင့္ CB ဘဏ္တို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။  ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံမႇ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ယခုကဲ့သို႔

ထိုင္းႏုိင္ငံမဲေဆာက္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သုိ႔ တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ ေျပးဆြဲရန္ညႇိႏိႈင္း

PDF Print

5238
ေမာ္လၿမိဳင္ ေလဆိပ္ကုိ ေတြ႔ရစဥ္
ထိုင္းႏုိင္ငံမဲေဆာက္မွ ျမန္မာႏုိင္င ံေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သုိ႔ တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ေျပးဆဲြေရး အတြက္ ပဏာမညႇိႏႈိင္းမည့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ စင္းလံုးငွား ဂ်က္ေလယာဥ္ငယ္ျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္သို႔ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ကုန္သည္ စက္မႈအသင္း ဥကၠ႒ထံမွ သတင္းရရိွသည္။
“၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက မြန္စက္မႈကုန္သည္အသင္း အမႈေဆာင္ေတြနဲ႔   SKY HUB INTERNATIONAL  CO.,LTD  ဒါ႐ိုက္တာဦး၀င္းထြန္းဦး လာေတြ႕ပါတယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခြန္ေဒါင္း၊ မဲေဆာက္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ တုိက္႐ိုက္ေလေၾကာင္း၊ ခရီးေျပး ဆဲြႏိုင္ဖို႔ ပဏာမ ေလ့လာညိႇႏိႈင္းမႈအဖဲြ႔ က  စင္းလံုးငွား ဂ်က္ေလယာဥ္ငယ္နဲ႔ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ လာဖို႔ရိွၿပီး မြန္ျပည္နယ္က က်ဳိက္ထီး႐ိုးကို အေျခခံၿပီး အျခားသြားသင့္

ကူးတို့ေလွ ေမွာက္၊ လူအေယာက္၂၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုး

ပခုကၠူခရိုင္ ေပါက္ျမို့နယ္ ေက်ာေခ်ာင္းကို ျဖတ္္ကူးတဲ့ ကမ္းမျဖူ ကူးတို့ဆိပ္မွာ မေန့ နံနက္ ၁၁ နာရီေလာက္မွာ ေလွေမွာက္တဲ့အတြက္ လူ ၁ ဦး အေလာင္း႐ွာေတြ့ျပီး လူအေယာက္ ၂၀ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္လို့ ေပါက္ျမို့နယ္ ရဲစခန္းက ေျပာပါတယ္။

ေပါက္ျမို့ကို ျပန္အ၀င္မွာျဖစ္ျပီး ေလွေပၚမွာ လိုက္ပါလာတဲ့သူေတြထဲက ပညာေရးဌာနမွ ဆရာမ ၅ ဦးမွာ ၁ ဦးကို ကယ္တင္နိုင္ျပီး ၄ ဦးေရထဲ ေမ်ာပါသြားခဲ့ပါတယ္။ မေန့က ညေနပိုင္းမွာ ေညာင္၀န္ေပါက္ အစိုးရေက်ာင္းက ဆရာမ မနွင္းနွင္းေ၀ရဲ့ အေလာင္းကို ႐ွာေတြ့ခဲ့တယ္လုိ့ဆုိပါတယ္။

ဟသၤာတျမို့တြင္ စုံတြဲတတြဲ အသတ္ခံရဧရာ၀တီတိုင္း ဟသၤာတျမို့ တကၠသိုလ္အနီးမွာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး စုံတြဲ ေသဆုံးမႈနဲ့ ပတ္သက္ျပီး တရားခံလို့ သံသယ႐ွိသူကို ဒီေန့ မနက္ အ႐ုဏ္မတက္ခင္မွာ ဖမ္းမိထားျပီလို့ ျမို့နယ္ရဲက အတည္ျပု ေျပာဆိုပါတယ္။
ေသဆုံးသူေတြမွာ ဒဏ္ရာေတြ ေတြ့ရတယ္လို့ ရဲက ေျပာေပမယ့္ အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုဖို့ေတာ့ ျငင္းဆန္ပါတယ္။
စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန့ မနက္ ၁၀ နာရီခန့္က ဟသၤာတျမို့ ႐ြာသာကုန္းရပ္ကြက္မွာ႐ွိတဲ့ တကၠသိုလ္အေနာက္လမ္းမွာ ဒဏ္ရာေတြနဲ့ ေသဆုံးေနတဲ့ မစိန္နဲ့ ကိုေက်ာ္မင္းထြန္းတို့ ၂ ဦးရဲ့ အေလာင္းေတြကို ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္နဲ့ ဖိထားတာကို ရဲက ေတြ့႐ွိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသဆုံးသူ ၂ ဦးဟာ အသက္ ၃၀ ခန့္ အ႐ြယ္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ျပည္ပမီဒီယာမ်ား မမွန္မကန္ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားရွိေန ဟု စစ္ေတြေရာက္ အင္ဒိုနီးရွား ၾကက္ေျခနီအႀကီးအကဲ တစ္ဦး က ေျပာၾကား (သတင္းေကာက္ႏုုတ္ခ်က္)ကိုုးကား – Han Maung Thein။ စစ္ေတြ၊ ၃၀ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၂၊ Coral Arakan News Agency
(ကိုုးကား – http://www.facebook.com/notes/coral-arakan-news-agency/ျပည္ပမီဒီယာမ်ား-မမွန္မကန္ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားရွိေန-ဟု-စစ္ေတြေရာက္-အင္ဒိုနီးရွား-ၾကက္ေ/152448238226219 )
ျပည္ပမီဒီယာအခ်ဳိ႕၏ မမွန္မကန္သတင္းထုတ္ လႊင့္ခဲ့မႈ ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား ျပည္သူမ်ား  စိုးရိမ္ခဲ့ရေသာ္လည္း  ျမန္မာအစိုးရ၏ သမာသမတ္က်က် ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ ေက်းဇူးတင္မိေၾကာင္း ဘဂၤါလီဆူပူမႈ ဒုကၡသည္မ်ားအား အကူအညီေပးရန္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ယေန႔ေရာက္ရွိသည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕အႀကီးအကဲ တစ္ဦးက ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးတစ္ဦးအားေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ သဘာ၀ေဘးအႏၱယ္ကာကြယ္ေရးဌာန အႀကီးအကဲ Mr. Arifin Muh Hadi ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းရန္ Air Madalay ေလယာဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ယေန႔႔ မနက္ ကိုးနာရီ၌ စစ္ေတြေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး ႏွင့္

ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္တို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူ


ရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။        ။ ျပည္ပမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားျဖစ္သည့္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမိုးသီးဇြန္ ABSDF ဥကၠဌေဟာင္း ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္ႏွင့္ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္မင္း ဦးစိုးသိန္းတို႔ တနဂၤေႏြေန႔ ေတြ႔ဆံုမႈအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္ ဟု ကိုမိုးသီးဇြန္က ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေရွ႕ကိုဆက္ၿပီးလုပ္မယ့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာ အားလံုး အစိုးရနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ သြားမယ္။ အစိုးရကလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ေရွ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အတူတူ လက္တြဲလုပ္ၾကမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရွိပါတယ္။” ဟု ကိုမိုးသီးဇြန္ က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီး၏ ကာမဆႏၵ နည္းျခင္း ႏွင့္ အားတိုးေဆးhttp://www.monetine999.com အမ်ိဳးသမီး၏ ကာမဆႏၵ နည္းျခင္း ႏွင့္ အားတိုးေဆး

                    အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္တြင္ ရွိေနေသာ Libido​ ေခၚ ကာမဆႏၵ အရည္အေသြးကို ကြာျခားၿပီး လိင္မႈကိစၥတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စိတ္အား ထက္သန္မႈ မတူညီ နိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကား လိုက္သည္။
alt
အမ်ိဳးသမီးကာမဆႏၵ တိုးေဆးတစ္မ်ိဳး
                 အိမ္ေထာင္ေရး သာယာမႈတြင္ မၾကာခဏ အျငင္းပြား စရာမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စိတ္ ထက္သန္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  Wayne State တကၠသိုလ္တြင္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့သည္။ သာမန္အားျဖင့္ လိင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေစ့ေဆာ္မႈကို ခံရပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခနၶာကိုယ္ အတြင္း ေသြးလွည့္ပတ္မႈ ျမန္ဆန္လာၿပီး စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ထက္သန္ လာေလ့ ရွိေသာ္လည္း ဦးေႏွာက္တြင္ Libido ပမာဏ နည္းပါးသည့္

ရခိုင္ ပဋိပကၡ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ စက္တဘၤာ ၇ ရက္ေန႕ ရခုိင္ခရီး စတင္မည္ေမာင္ရမၼာ
ရခိုင္ျပည္တြင္ ဇြန္လ အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္  ပဋိပကၡ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ၀င္မ်ားသည္ စက္တဘၤာလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို သြားေရာက္ၾကမည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။
စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အနည္းဆံုး ရခိုင္ ျမိဳ႕နယ္ (၅) ျမိဳ႕နယ္သို႕ ခရီးစဥ္ အတြင္း သြားေရာက္ၾကမည္ဟု ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ရခုိင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။
“ ဒီလ ၇ ရက္ေန႕သြားျဖစ္မွာပါ။ သြားမွာကေတာ့ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ ဦး၊ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ေတြကို သြားျပီးေတာ့ အဲဒီမွာ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႕ ေတြ႕မွာပါ၊ ေနာက္ျပီး အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးနဲ႕လည္း ေတြ႕မယ္။ သီးျခားလူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႕လည္း ေတြ႕မယ္။ တျခားျခား လူမႈအဖြဲ႕ အစည္း တိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႕ကိုလည္း ေတြ႕ဆံုျပီး ေမးျမန္း စံုစမ္းသြားဖို႕ စီစဥ္ထားပါတယ္”  ဟု ဆိုသည္။

ကခ်င္ဒုကၡသည္ ကူညီေရးအဖြဲ႕ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ေတြ႕ၾကဳံကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတြင္း နယ္ေျမအတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း (၃၁) ခုမွာ ခိုလံႈေနၾကတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အနီးတ၀ိုက္ ရြာေတြက ရိကၡာနဲ႔ ပစၥည္းေတြ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းေနၾကရာမွာ မေန႔ကေတာ့ ဖားကန္႔နဲ႔ (၁၅) မိုင္အကြာ တာမခံေက်းရြာက အလွဴပစၥည္းေတြ တင္ေဆာင္လာတဲ့ ကား (၅) စီးဟာ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။
တာမခံကေန ဖားကန္႔ကိုအလာ ကသိုင္းေတာင္နဲ႔ နတ္ေမွာ္ရြာၾကားမွာ အဲဒီကားေတြရဲ႕ ေရွ႕ ကိုက္ ၃၀၀ ေလာက္ အကြာမွာ မိုင္း ၂ လံုး ေပါက္ကြဲခဲ့ပါတယ္။ ကားေတြေပၚမွာ သံဃာေတာ္ေတြ၊ ေဒသခံ ျပည္သူေတြ လိုက္ပါလာၾကေပမဲ့ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ မရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးသစ္ ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ရုပ္ရွင္ဗီဒီယုိ ေလာကသားမ်ား ေတြ႔ဆံု


ျမန္မာႏုိင္ငံ ရုပ္ရွင္၊ စာေပ၊ ဂီတနယ္ပယ္ အသီးသီး ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမွဳ အျပည့္နဲ႔ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးသစ္ ဦးေအာင္ၾကည္က ဒီကေန႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးမ်ားနဲ႔ ရုပ္ရွင္ဗီဒီယုိ ေလာကသားမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ေျပာၾကားလုိက္ ပါတယ္။

Photo courtesy of Ministry of Information
ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးသစ္ ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးအဖြဲ႔တုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္ရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးမွာ ပထမဆုံးအၾကိမ္ အျဖစ္ ေတြ႔ဆုံစဥ္။
"စြန္႔လႊတ္မႈ အျပည့္နဲ ့ေဆာင္ရြက္ပါမယ္၊ စစ္မွန္မႈနဲ ့ေဆာင္ရြက္ပါမယ္၊ ရိုးသားေျဖာင့္မွတ္မႈနဲ ့ေဆာင္ရြက္ပါမယ္၊ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားနဲ ့ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္လို ့လိုရင္း ကြ်န္ေတာ္တင္ျပပါရေစ။ ရုပ္ရွင္ အဖြဲ ့အစည္း ပဲျဖစ္ျဖစ္ စာေပ

မိုးသီးဇြန္အား ၾကိဳဆိုၾကသူမ်ားABSDF ဥကၠဌေဟာင္း ဦးမုိးသီးဇြန္
ABSDF ဥကၠဌေဟာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္
မိုးသီးဇြန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ၁၁ဦးအဖြဲ႔ သည္ ျမန္မာအစိုးရနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ရန္ကုန္ ေလဆိပ္သို႔ ယေန႔ နံနက္ ၈ နာေက်ာ္က ေရာက္ရွိလာသည္။

ဘင္လာဒင္အိမ္ စီးနင္းပံု စာအုပ္ေရးသူကို ပင္တာဂြန္ တရားစြဲမည္


အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ Osama bin Laden ကို နွိမ္နင္းသုတ္သင္တဲ႕ စီးနင္းတိုက္ခိုက္မွဳ မွာ ကိုယ္တိုင္ၾကဳံခဲ႕တဲ႕ အေတြ႕အၾကဳံကို ျပန္လည္ေရးသားခဲ႕တဲ႕ အေမရိကန္ အထူးတပ္ဖြဲ႕၀င္ ေဟာင္းတေယာက္ ကို သူ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ ဥပေဒနဲ႕ဆန္႕က်င္ေနတယ္လို႕ Pentagon စစ္ဌာနခ်ဳပ္က သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

ၾကာသာပေတးေန႕က အဲဒီစာေရးသူကို ေပးတဲ႕ စာမွာ ၊ အေမရိကန္ ေရတပ္အထူးတပ္ဖြဲ႕ ၀င္  အေနနဲ႕ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးထားတဲ႕  ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခြင္႕မရွိတဲ႕ စည္းကမ္း ကို ခ်ဳိး ေဖာက္ ခဲ႕တဲ႕ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႕ Pentagon စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကေဖာ္ျပထားပါတယ္။  ဒီစာအုပ္ေရးသားမွဳအတြက္ စာေရးသူူဟာျပစ္မွဳ စြဲဆုိခံရနိုင္စရာရွိၿပီး အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူေတြဖက္ကလဲ ခြင္႔ျပဳ ခ်က္မေပးခဲ႕ပါဘူး။ 

ABSDF ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတခ်ဳိ႕ မနက္ျဖန္ ရန္ကုန္ေရာက္မည္

ဦးမိုးသီးဇြန္ အပါအ၀င္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုး လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေနာက္ပိုင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွာ ေတာခိုၿပီး လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပဲြ ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း (၇) ဦးဟာ မနက္ျဖန္ မနက္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ကေန ေလယာဥ္နဲ႔ ရန္ကုန္ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္ ေရာက္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ခရီးစဥ္ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျပာင္းအလဲေတြကို သြားေရာက္ ေလ့လာဖို႔နဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးမိုးသီးဇြန္က RFA ကိုေျပာပါတယ္။

မန္မာ့့စက္မႈဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဖ်က္သိမ္းဖို႔ သမၼတေတာင္းဆို

ျမန္မာ့့စက္မႈ ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လႊတ္ေတာ္ကို ဒီကေန႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။
Photo:Myanmar President Office
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေနသည့္ လူမႈကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံ၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္။
ျမန္မာ့့စက္မႈ ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဟာ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ေနာက္ဆုံးသက္တမ္းမွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ျမန္မာ့့စက္မႈ ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန (၂) ခုကို ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာပါ။

အိုအိုင္စီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ ေနာက္အပတ္ ျမန္မာကို ေရာက္မည္

အစၥလာမစ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕ (အိုအိုင္စီ) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Ekmeleddin Ihsanoglu ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေနာက္အပတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိမည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။


ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕အား ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ေစလႊတ္မည္ဟု အိုအိုင္စီမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ပိုင္း အုိအိုင္စီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခရီးစဥ္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ အစုိးရမွလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မူမ်ား အေပၚ ကုိယ္တိုင္ ကို္ယ္က် ေလ့လာႏိုင္ရန္ အိုအိုင္စီအား ဖိတ္ေခၚထားသည္ဟု သိရသည္။