အရိုးပြေရာဂါ အားကစားႏွင့္ ကာကြယ္ပါ


သင္ အိုမင္းေသာအခါ အရိုးပြေရာဂါ၏ ညႇဥ္းဆဲမႈကို ခံစားခ်င္ပါသလား။ ေအာက္ပါဆယ္ခ်က္ကို ေသခ်ာစဥ္းစားသင့္သည္။ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး သင့္ဘ၀တြင္ က်င့္သံုးသင့္သည္။

၁။ ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္ တြဲေနသည္။
အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ေသြးတိုးေရာဂါရွင္မ်ား၏ ဆီးမွ ကယ္စီယမ္ဓာတ္ စြန္႔ထုတ္မႈ မ်ားလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လန္ဒန္ေဆးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ပိစ္ဘတ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး ၄၀၀၀-၏ အရိုးသိပ္သည္းဆႏွင့္ သူတို႔၏ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို တိုင္းတာမွတ္တမ္းျပဳ၍ သုေတသနျပဳခဲ့သည္။

ကိုယ္လက္ေလ့က်င္ခန္းႏွင့္ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါ


ေန႔စဥ္ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးပါက အသက္အရြယ္ ရလာသည့္အခါ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႔တဲ့ေသာ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

လမ္းေလွ်ာက္ပါက ရုတ္တရက္ ေလျဖတ္ျခင္းမွ ကင္းေ၀ႏိုင္


ေန႔စဥ္ နာရီ၀က္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အေလ့အက်င့္ကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးပါက ရုတ္တရက္ ေလျဖတ္ျခင္းမွ ကင္းေ၀ေစႏိုင္ေၾကာင္း ျဗိတိသွ် ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေဆးသိပၸံနည္းက် သတိျပဳဖြယ္မ်ား


( မ်က္ႏွာသစ္ )
မ်က္ႏွာသစ္ရာတြင္ ဆပ္ျပာေလွ်ာ့သံုးပါ၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ဆပ္ျပာမသံုးပါနဲ႔၊ ေရပူ ေရေအး တလွည့္စီျဖင့္ မ်က္ႏွာကိုပြတ္ေပးျခင္းသည္ ပို၍ မ်က္ႏွာအေရျပားကို ပိုမိုသန္႔ရ်င္း က်န္းမာတင့္တယ္ေစပါသည္၊ ပြတ္သည့္အခါတြင္ ေအာက္မွအထက္ အျပင္မွ အတြင္းသို႔ ပြတ္ရပါမည္၊ ေန႔စဥ္ မ်က္ႏွာသစ္သည့္အခါတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အထက္မွ ေအာက္သို႔သာ ပြတ္ေလ့ရွိသည္၊ ဤသို႔ျပဳျခင္းသည္ ေသြးလည္ပတ္မႈ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေန၍ ပါးေရတြန္႔ျခင္း၊ အေရျပားတြဲက်ျခင္းတို႔ကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစပါသည္။

ခါးနာ ဒူးနာ မခက္ပါ


ခါးနာ ဒူးနာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္
ပထမ ေရေႏြးကို ပြက္ပြက္ဆူေအာင္တည္ပါ၊
ေရေႏြးဆူလွ်င္ ၄င္းေရေႏြးအိုးထဲသို႔ ဘဲဥ-တလံုးကို ထည့္ျပဳတရမည္၊
ဘဲဥကို ေရေႏြးအိုးထဲသို႔ ထည့္ျပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္ တစ္, ႏွစ္, သံုး, ေလး, ငါး-------တရာအထိ ေရတြက္ပါ။