ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသတင္း အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးျခင္း


မဇၥ်ိမ ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္စြဲျဖင့္ “အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္တန္းေရာက္လာမည္” ဟု
ဖတ္လိုက္ရျခင္းအားျဖင့္ အလြန္အားရဖြယ္ ျဖစ္ရပါသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏသည္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ဝ ဒႆမ ၆၉၉ ဘီလီယံ

ေနာ္ေဝးမွ ျမန္မာအား ေဒၚလာသန္း (၇၀) ကူညီမည္


Naway_01ဤေဒၚလာသန္း (၇၀) ကို ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင့္ ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ကူညီမည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ေနာ္ေဝး သံအမတ္ ဟာညဴခ်မ္ ခလို႐ိုက ယမာန္ေန႕၌

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ား ေတာ္ဝင္ကုမၸဏီကို ဆႏၵျပ


ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ) ။       ။ လုပ္အားခ တိုးျမႇင့္ေပးရန္၊ လုပ္အားခ အခ်ိန္မွန္ေပးေခ်ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ သာယာေရး
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တို႔ ပါဝင္သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၆ ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္ဝင္ ေဆာက္လုပ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူထုျဖင့္ ႀကိဳဆိုရန္စီစဥ္ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ) ။       ။ ဥေရာပ ငါးႏိုင္ငံသို႔ ၁၆ ရက္ၾကာ ခရီးလွည့္လည္ၿပီး ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔
ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာမည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူအေျမာက္ အမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း