ၿပီးခဲ့တဲ့သီတင္းပတ္က သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ထုိင္းခရီးစဥ္အေပၚ ေက်နပ္အားရ မိေၾကာင္းနဲ႔ ထိုင္း-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ပိုေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစား သြားခ်င္ပါတယ္လို႔