တနလၤာေန ့ Server မ်ား ေခတၱ Shutdown မခ်ခင္ Malware တိုက္ခိုက္ခံထား ရျခင္း ရွိ/ မရွိ စစ္ေဆးရန္လို


DNSChanger-Malware-Map

၂၀၁၂ ဇူလိုင္လ (၉) ရက္ေန ့မွာ ကမၻာတစ္လႊားက Internet Server မ်ား ေခတၱ Shutdown
ခ်မည္ျဖစ္၍ ထိုေန႔တြင္ အင္တာနက္အသုံးျပဳမွဳ မရရွိႏိုင္ပါ။
ဟက္ကာေတြရဲ ့ DNSChanger Malicious software (malware) ျဖင့္ DNS (Domain
Name System) မ်ားကို တိုက္ခိုက္မွဳေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ရွိၾကတဲ့ အင္တာနက္သုံးစြဲသူ
သန္းေပါင္းခ်ီျပီ ထိခိုက္မွဳေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ FBI ကေန လာမယ့္ ဇူလိုင္လ
(၉) ရက္ေန ့မွာ ကမၻာတစ္လႊားက အင္တာနက္သုံးစြဲမွဳေတြကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းျပီး အဆိုပါ
CNSChanger ျပႆနာကို ေျဖရွင္းမွာျဖစ္တယ္။