္ပထမ ဆုခူးခဲ့သူ ဒရမ္သမားေလး


မႀကည့္မိရင္ တေခတ္ေနာက္က်သြားမယ္၊ ဒီလုိေတာ္တဲ့ကေလးမ်ိဳးဆုိ အေမေတြ အတြက္ ဗုိက္အခါတရာမက အနာခံျပီး ေမြးဖုိ႔ ၀န္ေလးမယ္ မထင္ပါဘူး....က်ေနာ္လညး္ ဒီကေလးမ်ိဳး လုိခ်င္တယ္..ဟဟ..

ေယာဂက်င့္စဥ္နွင့္အသက္ရွဴၿခင္း...By.Nan Su Kay swan


ေယာဂက်င့္စဥ္နွင့္ အသက္ရွဴသည့္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၾကသည္။
အေကာင္းဆံုးအသက္ရွဴနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွသည္
ေလကို၀၀နွွင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာရွဴၿခင္းသည္အေကာင္းဆံုးနည္းတစ္နည္းျဖစ္သည္။
ေလကို၀၀နွွင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာရွဴၿခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမွာအဆုတ္ထဲတြင္က်န္ရိွေနေသာ
ေလအေဟာင္းကိုပယ္ထုတ္ေပးျပီး ေကာင္းေသာေလသည္ ခႏၶာကိုယ္ထဲသို့ ၀င္ေရာက္နိုင္စြမ္းမ်ား
သထက္မ်ားေလ ခႏၶာကိုယ္ ပိုမို၍အက်ိဳးရိွေလျဖစ္ပါသည္။
အသက္ရွဴနည္းကို အထူးသတိျပဴျပီး
ေသခ်ာက်င့္ယူရပါမည္။ေလကိုအခ်ိန္ၾကာၾကာနွင့္
၀၀ရွဴသြင္းျပီး ေသခ်ာက်င့္ယူရပါမည္။
ေလကိုအခ်ိန္ၾကာၾကာနွင့္၀၀ရွဴထုတ္ၿခင္းနည္းကိုတဆင့္ထက္္တဆင့္
တိုးတတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ရွဴသြင္းေလနွင့္ရွဴထုတ္ေလကို
က်င့္သားရသြားလ်ွင္ေနာက္ပိုင္းရွဴထုတ္
ေသာေလကိုပို၍အခ်ိန္ခ်ိန္ၾကာၾကာရွဴထုတ္ေပးပါ။ အသက္ရွဴနည္း ( မိနစ္ကို
အၾကိမ္ ၅ ၾကိမ္ထိရွဴေပးၿခင္း )
မွန္မွန္ရွဴေပးၿခင္း ( အသက္ရွဴသြင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ၈ စကၠန့္ၾကာျပီး
ၾကားထဲမွာ ၄ စကၠန့္ အသက္ေအာင့္ထား
ျပီး အသက္ရွဴထုတ္သည့္အခ်ိန္ ၈ စကၠန့္ျပဳလုပ္ျပီး ၄ စကၠန့္အသက္ေအာင့္ထားေပးပါ )
အသက္ကိုေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ရွဴေပးၿခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ
ခႏၶာကိုယ္အပူအေအးမွ်တေစျပီး
ေသြးေလမွန္ေစသည္။ နွလံုးကိုလည္းအနားေပးရာေရာက္ပါသည္။
နွလံုးေသြးသန့္ေစျပီး အဆိပ္ေျဖေပးရာေရာက္ပါသည္။
ေသြးထဲမွာအဆိပ္ေျဖေပးရာေရာက္ပါသည္။
ေသြးထဲမွအဆိပ္အေတာက္ကို စစ္ေပးၿခင္း ေအာက္ဆီဂ်င္ေကာင္းေကာင္းရရိွေစၿခင္း
နွလံုးခုန္ႏွုန္းကိုတစ္မိနစ္ကို အၾကိမ္ ၇၀ ခုန္ေပးၿခင္းမွ ၄၀ ( သို့ ) ၃၀ ခုန္ၿခင္း ေၾကာင့္
နွလံုးကို အနားေပးရာေရာက္ပါသည္။
ထို့ေၾကာင့္ေလကို ၀၀ရွဴသြင္းၿခင္းနွင့္ ၀၀ရွဴထုတ္ၿခင္းသည္
ခႏၶာကိုယ္နွင့္ နွလံုးခ်ိဳ့ယြင္းမႈကိုကာကြယ္ေပးျပီး
ေသြးဖိအားမွန္ေစသည္။
စိတ္ဖိစီးမႈကိုသက္သာေစျပီး စိတ္နွင့္ရုပ္ကို သိသိသာသာၾကည္လင္ေပါ့ပါးေစပါသည္။
လူ၏စိတ္အာရံုသည္ အသက္ရွဴၿခင္းနွင့္ အျမဲတမ္းပတ္သက္မႈ႕ရိွေနသည္။
မိမိကိုယ္ကိုသတိထား ပံုမွန္လူေနမႈဘ၀တြင္ သတိထားျပီး ဘယ္အခ်ိန္တြင္ဘယ္လို
အသက္ရွဴေနတာကိုေလ့လာၾကည့္ပါ စိတ္အာရံုသိမ္ေမြ႕နူးညံ့ျပီး ေနၾကည့္တဲ့အခ်ိန္တြင္
မိမိ၏္၀င္ေလထြက္ေလသည္ရွည္ရွည္နွင့္မွန္မွန္ျဖစ္ေနသည္ကို သတိထားမိၾကမွာပါ။ေဒါသျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္
စိတ္တိုေနတဲ့အခ်ိန္တြင္အသက္ရွဴၿခင္းသည္ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အသက္ကိုေအာင့္ထားမိမယ္ ျမန္ျမန္ရွဴမိေနမယ္ကိုသတိထားမိၾကမွာပါ။
အသက္ရွဴမမွနကန္ၿခင္း၊အာရံုမ်ားကိုေနွာက္လာျပီး
စိတ္မၾကည့္လင္နိုင္ေတာ့ပါ။ တစ္ခါတစ္ေလအသက္ရွဴမ၀သလိုမ်ိဳး လည္းခံစားၾကရမွာပါ
အာရံုအတတ္အက်မ်ားမႈေၾကာင့္ အသက္ရွဴၿခင္းသည္ မမွန္မကန္ေသာေၾကာင့္ cellမ်ားပ်က္စီးခ်င္း၊
အာရံုေၾကာမ်ားပ်က္စီးၿခင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားၿခင္း ထိတ္လန့္တတ္ၿခင္းသမာဓိအားနည္းၿခင္း
စိတ္တိုစိတ္ေနွာက္လြယ္ၿခင္း ဦးေနွာက္အာရံုေၾကာကို
ထိခိုက္အႏၱရာယ္ေစၿခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေစနိုင္သည္ကို သတိမထားခဲ့မိၾကပါ။
အထူးသျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ ေ၀ဒနာရွင္
ထိတ္လန့္စိတ္ေနွာက္လြယ္သည့္ေ၀ဒနာရွင္၊ထိတ္လန့္စိတ္ေနွာက္လြယ္သည့္ေ၀ဒနာရွင္၊
စိတ္လႈပ္ရွားလြယ္သည့္ေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္အသက္ရွဴေလ့က်င့္ခန္းကိုပိုလုပ္သင့္သည္။
အသက္ကိုရွည္ရွည္နွင့္၀၀ရွဴေပးၿခင္းသည္ စိတ္ကိုတည္ျငိမ္ေစျပီး
သမာဓိအားလဲေကာင္းလာေစသည္။
ဦးေနွာက္ကိုလည္းၾကည္လင္ေစသည္။အထူးသတိျပဴရမည့္အခ်က္သည္အစပိုင္းစေလ့က်င့္ခ်ိန္တြင္
အနည္းငယ္မ်ွသာ ျပဴလုပ္သင့္သည္။ တျဖည္းျဖည္းနွင့္ပံုမွန္ျဖစ္သြားမွသာ
အေခါက္ေရတိုးျပီးျပဳလုပ္ေပးပါ
က်င့္သားမရေသးဘဲမ်ားမ်ားေလ့က်င့္ေပးမႈေၾကာင့္ ေခါင္းမူးၿခင္း
ေအာ့အန္ခ်င္သလိုျဖစ္ၿခင္းမ်ားျဖစ္နိုင္သည္။
သတိထားျပီးျဖည္းျဖည္းနွင့္မွန္မွန္ျပဳလုပ္ေပး၍တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ပိုပိုတိုးျပီးျပဳလုပ္ေပးပါ။
ေနာက္ပိုင္းအက်င့္ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါ။ အခ်ိန္ရတိုင္း
အသက္ရွဴေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေပးပါ၊
အက်ိဳးထူးမ်ားခံစားရပါလိမ့္မည္။ အသက္ရွဴၿခင္းသည္ ေမြးကတည္းကပါလာခဲ့ေသာသဘာ၀တရားေတြပါ
အစာအိမ္ကို အဟာရမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ေပးရသလို
အဆုတ္ကိုလည္းေလေကာင္းေလသန့္မ်ားလံုေလာက္ေအာင္ရွဴသြင္းထုတ္ရွဴေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။                                                                                                                                                                                                                                                                                                             စာေရးသူ.... နန္းဆုေကဆြမ္

အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရးအတြက္ အသံုးဝင္ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအမ်ဳိးသားေတြ အခုထက္ ပိုမိုက်န္းမာလာဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပေပးမယ့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြက အိမ္မွာ လိုက္နာႏိုင္တဲ့ အလြယ္နည္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။  ဒီနည္းလမ္းေတြက အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြ၊ ေက်ာင္းတက္ေနဆဲ အမ်ဳိးသားေတြ၊ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ဳိးသားေတြ စတဲ့ အမ်ဳိးသား အားလံုးအတြက္ ပိုမိုက်န္းမာလာေစမယ့္ နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ဆိုပါတယ္။

(၁) လတ္ဆတ္သန္႔ရွင္းေသာ အစာကို ေကာင္းေကာင္းစားပါ

သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနဟာ စားေသာက္တဲ့ အစားအေသာက္ေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာဖို႔ ဆိုရင္ သစ္သီးဝလံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အခြံမာတဲ့ အေစ့အဆန္၊ အခြံ ခၽြတ္မထားတဲ့ ေကာက္ႏွံစာ၊ ႏို႔နဲ႔ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း၊ အဆီနည္း အျဖဴေရာင္ အသား (ဥပမာ- ငါး၊ ၾကက္)နဲ႔ အနီေရာင္အသား အသင့္အတင့္တို႔ကို စားေသာက္သင့္ပါတယ္။

သေဘာေကာင္းသထက္ ေကာင္းေစဖုိ႔


·

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ဘဝကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ စိတ္ထားရွိဖုိ႔ပါပဲ။  ၾကင္နာမႈကုိ ကုိယ္က ျပဳလုိက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကုိယ္က လက္ခံရရွိရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘဝမွာ ပုိၿပီးေနေပ်ာ္လာကာ ပုိေႏြးေထြး လံုၿခံဳလာပါတယ္။ ပုိၿပီး စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခုိင္လာကာ အရာရာကုိ အေကာင္းျမင္ လာတတ္ၾကပါတယ္။ သေဘာေကာင္းတဲ့သူဟာ အေပါင္းအသင္း ေပါၿပီး လူခ်စ္လူခင္မ်ားကာ အကူအညီလုိပါက ကုိယ့္ကုိ ျပန္ကူညီမယ့္သူ မရွားပါဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္လည္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။ သေဘာေကာင္းျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အလြန္ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘဝမွာ ၾကင္နာမႈကုိ ငတ္မြတ္ေနၾကေပမယ့္ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္က်ေတာ့ သူမ်ားတကာကုိ ၾကင္နာမႈ မျပတတ္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့တဲ့ ဘဝကုိ ရရွိဖုိ႔ ၾကင္နာမႈကုိ ဘယ္လုိျပရမလဲဆုိတဲ့နည္း တခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ရပါတယ္။

သံပုရာရည္၏အက်ဳိးေက်းဇူး

ေအးျမတဲ့ သံပရာရည္ကို ေသာက္တာေၾကာင့္ အရသာကိုတ္ိုးေစတဲ့အျပင္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး အေျမာက္အျမားကိုလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။

- ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစတယ္။
- အသည္းကို သန္႔စင္ေပးတယ္။ အစာေၾကညက္ေစတယ္။
- ဇီဝ႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္မႈ (Metabolism) ကို အားေကာင္းေစပါတယ္။


ဒီလို အက်ိဳးေက်းဇူးေတြအျပင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ဒီလို အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရရွိတာက သံပရာသီးမွာ ဗီတာမင္စီမ်ားစြာ ပါဝင္လို႔ပါ။ ဗီတာမင္စီဟာ ေရမွာ ေပ်ာ္ဝင္တဲ့ ဗီတာမင္ျဖစ္ၿပီး အစြမ္းထက္ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အဆိပ္ေတြကို တြန္းလွန္ေပးႏိုင္တဲ့ အဆိပ္ေတြကို တြန္းလွန္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ဗီတာမင္စီဟာ ကိုယ္ခံစြမ္းအားေကာင္းေစၿပီး ေသြးတိုးကို က်ေစပါတယ္။

စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းမြန္လာေစမည့္ နည္းသံုးရပ္စိတ္ညစ္ေနပါသလား။ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားေနပါသလား။ စိတ္ဓာတ္ က်ေနပါသလား။ အခ်ိန္သိပ္ေပးစရာ မလိုဘဲ ႐ိုးစင္းလြယ္ကူတဲ့ ေအာက္ပါနည္းေတြကို လုိက္နာလိုက္႐ံုနဲ႔ သင့္တစ္ေနတာက ပိုမိုစိတ္ခ်မ္းသာစရာ ေကာင္းလာမွာပါ။

ေပြ႕ဖက္ပါ


သင္ခ်စ္ခင္တဲ့သူကို စကၠန္႔ ၂၀ ၾကာ ေပြ႕ဖက္လိုက္တာေၾကာင့္ စိတ္ခံစားမႈကို ခ်က္ခ်င္း ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ေအာက္ဆီတိုစင္ေဟာ္မုန္း အထြက္တိုးလာေစလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္စိတ္ကို ေအးခ်မ္းၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိေစပါတယ္။

အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ အရြယ္မ်ားအတြက္ ခႏၶာကိုယ္ထိန္းသိမ္းနည္း ငါးနည္း(၁) အျပင္စာမ်ား မစားပါႏွင့္

အျပင္စာေတြကို စားသံုးတာက ကယ္လိုရီအပိုေတြကို ရရွိေစပါတယ္။ လတ္တေလာ ေလ့လာမႈအရ အသက္ ၄၀ ႏွစ္ေက်ာ္ အရြယ္ေတြ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္သင့္တာက ကယ္လိုရီအပိုေတြ စားသံုးမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ ကယ္လိုရီ ၁၆၀၀ သာ စားသံုးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကယ္လုိရီရရွိမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔အတြက္ သေရစာစားသံုးတာနဲ႔ အျပင္စာစားသံုးမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါ။

(၂) အခ်ိုဳရည္ေရွာင္ပါ

အခ်ဳိရည္ေသာက္သံုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တာက ကယ္လိုရီရႏုိင္တဲ့ တျခားအစာေတြ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တာထက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရာမွာ ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိတယ္လို႔ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္း တကၠသိုလ္ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အရည္ကရတဲ့ ကယ္လိုရီက စိတ္ေက်နပ္မႈကို နည္းေစၿပီး ဆာေလာင္မႈကို ပိုမိုေစတာေၾကာင့္ပါ။