မန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ အေျပာင္းအလဲ ေဆာင္ရြက္သူ အားလံုးကို ျပင္သစ္ ေထာက္ခံမည္

  ျပင္သစ္ သမၼတ ဖရန္ွဆြာ ေဟာ္လန္ ဒီက ျပင္သစ္သည္ ျမန္မာ ့ဒီမုိကေရ စီအေျပာင္း အလဲတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ သူအားလံုးကို ေထာက္ခံ သြားမည္ျဖစ ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကိုလည္း ျပင္သစ္သို႔ လာလည္ခ်င္ပါက ႀကိဳဆုိရန္အသင့္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

သမၼတေဟာ္လန္ဒီသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ မီဒီယာသို႔ `ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ ထပ္ၿပီး အတည္ျပဳပါတယ္။ ျပင္သစ္ဟာ ျမန္မာရဲ႕ ဒီမုိကေရစီအကူးအေျပာင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူအားလံုးကို ေထာက္ခံသြားမွာပါ။ ဒီျဖစ္စဥ္ ဆံုးခန္းတုိင္ၿပီး ျပည့္၀တဲ့ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေအာင္ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔အတူ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အရာအားလံုးကို လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ´ဟုေျပာသည္။

၄င္းက သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ `သူလာေရာက္လည္ပတ္ခ်င္တယ္ဆုိ လာျဖစ္မွာပါ´ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတသည္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ိုးသားမႈရွိေၾကာင္း ၄င္းအား ေျပာခဲ့သည္ကို ထပ္ျဖည့္ေျပာဆုိသည္။

သမၼတေဟာ္လန္ဒီက “ျပင္သစ္ဟာ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရပါမယ္။ လိုအပ္သမွ်အရာေတြျဖစ္တဲ့ ေထာက္ခံမႈေပးေရး၊ လိုအပ္ရင္ ဖိအားေပးေရး စတာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ရပါမယ္”ဟုဆုိသည္။

ၿဗိတိန္သည္ ယမန္ေန႔က သမၼတဦးသိန္းစိန္အား လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပင္သစ္၌ သံုးရက္ၾကာ ေနထုိင္စဥ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေဒသခံျမန္မာမ်ားကို ေတြ႕ဆံုသြားရန္ရွိသည္။
__ Ref; AFP
7Day News Journal

ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အား ျပင္သစ္ႏိုုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ သမၼတနန္းေတာ္၌ ျပင္သစ္သမၼတ ဖရန္ဆြာေဟာ္လန္ဒီက ႀကိဳဆိုုေနသည္ကိုု ဇြန္လ ၂၆ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ အစိမ္းေရာင္၀တ္စံုုႏွင့္ အ၀ါေရာင္ပန္းမ်ား ပန္ဆင္ထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အား ျပင္သစ္ႏိုုင္ငံ ျမန္မာအသိုုင္းအ၀ိုုင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက ႀကိဳဆိုုခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ သူမ၏ သမိုုင္း၀င္ ဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္း ဆြစ္ဇာလန္၊ အိုုင္ယာလန္၊ ေနာ္ေ၀ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုုင္ငံတိုု႔သိုု႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္မွ ျပင္သစ္သိုု႔ ရထားစီးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဓာတ္ပုံ- Getty Image

No comments:

Post a Comment