အမ်ိဳးသမီး၏ ကာမဆႏၵ နည္းျခင္း ႏွင့္ အားတိုးေဆးhttp://www.monetine999.com အမ်ိဳးသမီး၏ ကာမဆႏၵ နည္းျခင္း ႏွင့္ အားတိုးေဆး

                    အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္တြင္ ရွိေနေသာ Libido​ ေခၚ ကာမဆႏၵ အရည္အေသြးကို ကြာျခားၿပီး လိင္မႈကိစၥတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စိတ္အား ထက္သန္မႈ မတူညီ နိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကား လိုက္သည္။
alt
အမ်ိဳးသမီးကာမဆႏၵ တိုးေဆးတစ္မ်ိဳး
                 အိမ္ေထာင္ေရး သာယာမႈတြင္ မၾကာခဏ အျငင္းပြား စရာမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စိတ္ ထက္သန္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  Wayne State တကၠသိုလ္တြင္ ေလ့လာမႈမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့သည္။ သာမန္အားျဖင့္ လိင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေစ့ေဆာ္မႈကို ခံရပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ခနၶာကိုယ္ အတြင္း ေသြးလွည့္ပတ္မႈ ျမန္ဆန္လာၿပီး စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ထက္သန္ လာေလ့ ရွိေသာ္လည္း ဦးေႏွာက္တြင္ Libido ပမာဏ နည္းပါးသည့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကမူ ထိုသို့ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး မရွိ နိုင္ဟုဆိုသည္။
                က်ြန္ေတာ္တို့ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြ လိင္မွုေရးရာ ႏွင့္ပက္သက္ျပီးေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ စိတ္ပါလာေစရန္ အဓိကအေနႏွင့္ လိင္အဂ္ါေစ့ကို ႏွိုးဆြ ေပးရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း Libido​ ေခၚ ကာမဆႏၵ နည္းသူက စိတ္ပင္ရွုပ္ႏိုင္ပါေသးတယ္လို့ သူကဆိုပါတယ္...
                
http://www.monetine999.com အမ်ိဳးသမီး၏ ကာမဆႏၵ နည္းျခင္း ႏွင့္ အားတိုးေဆး
အမ်ိဳးသမီးကာမဆႏၵ တိုးေဆးတစ္မ်ိဳး
              ထိုအေျခအေနသည္ ပင္ပန္းေနသည္၊ စိတ္မပါဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္၊ လက္တဲြေဖာ္၏ ဆႏၵကို ျငင္းဆန္ေစေလ့ရွိေၾကာင္း သုေတသီ တစ္ဦးျဖစ္သည္ ေဒါက္တာ Diamond က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းက Libido ပမာဏ အနည္းအမ်ားသည္ ရူပျဖစ္စဥ္ တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးသံုး ဗီယာဂရာကဲ့သို့ ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ႀကီးႀကီးမားမား သက္ေရာက္မႈ မရွိနိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

             ဒါေပမယ့္လည္း မိမိက မိမိလက္ထဲ ဘ၀ထဲေရာက္လာေသာ္ မိမိပါတနာသည္ ကာမဆႏၵနည္းသည္ဆိုရံုျဖင့္ မစြန့္ပယ္သင့္ေပ....သူ့ကို ထိေတြ့မွုအာရံု မ်ားေသာ္ လွ်ာ ကဲ့သို့ေသာ္ အဂ္ါမ်ိဳးျဖင့္ ႏွိုးဆြေပးျခင္း အျခားေသာ္ မိမိပါတနာ စိတ္ၾကိဳက္ ေဆာင္ရြက္ ႏွိုးဆြေပးျခင္း ျဖင့္ မိမိပါတနာသည္ ကာမဆႏၵ ပိုလာႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားရမည္ ဟုလည္းDr Diamond ကဆိုပါသည္.......

             တစ္ျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ကာမဆႏၵ တိုးေစႏိုင္ေသာ္ အားေဆး အုပ္စဳ၀င္ေဆးမ်ိဳး ပံုမွန္ တိုက္ေက်ြးျခင္းျဖင့္လည္း အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေပမည္....တစ္ခ်ိဳ့ေသာ္ ပံုမွန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထိုေဆးမ်ား ကိုေသာက္သံုးေနၾကသည္နွင့္ပက္သက္ျပီး ေနာင္တြင္ တင္ျပေပးပါမည္.....

              သို့ပါေသာ္ေၾကာင့္ ၾကံုဆံုလာျပီးတဲ့ မိမိပါတနာဟာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး လိင္စိတ္သားစိတ္နည္းေနမည္ဆိုပါက အလြယ္တကူ စြန့္ပစ္ျပီး မလိုလားအပ္ေသာ္ ျပသနာ မ်ား မျဖစ္ေစရန္ဖိုမသဘာ၀ အသိပညာေပးအေနႏွင့္ က်န္းမာေရး ရွုေထာင့္မွတင္ျပေရးသားလိုက္ရပါတယ္.

မုန္တုိင္း ဘေလာက္မွ 

No comments:

Post a Comment