ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္တို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူ


ရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။        ။ ျပည္ပမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားျဖစ္သည့္ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမိုးသီးဇြန္ ABSDF ဥကၠဌေဟာင္း ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္ႏွင့္ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္မင္း ဦးစိုးသိန္းတို႔ တနဂၤေႏြေန႔ ေတြ႔ဆံုမႈအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္ ဟု ကိုမိုးသီးဇြန္က ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေရွ႕ကိုဆက္ၿပီးလုပ္မယ့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာ အားလံုး အစိုးရနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ သြားမယ္။ အစိုးရကလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔ေရွ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အတူတူ လက္တြဲလုပ္ၾကမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရွိပါတယ္။” ဟု ကိုမိုးသီးဇြန္ က ေျပာသည္။


သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္တို႔ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလီလမ္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာတြင္ တနာရီခြဲၾကာ
ေတြ႔ဆံုမႈအတြင္း တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ား၊ ေက်ာင္းပညာေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ကိုမိုးသီးဇြန္ က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

ABSDF ဥကၠ႒ေဟာင္း ေဒါက္တာ ႏုိင္ေအာင္သည္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ လာၿပီး ၈၈ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမိုးသီးဇြန္သည္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သီတင္းေလးပတ္ခန္႔ ေနထိုင္ သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသူမ်ားသည္ Black List စာရင္းတြင္ ပါဝင္ၿပီး ျပည္ဝင္ခြင့္ ပိတ္ထားခံရရမွ ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတမွ Black List မွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။

from:http://www.mizzimaburmese.com/news/breaking-newsbrief/10016-2012-09-03-08-04-06.html

No comments:

Post a Comment