၀မ္းမွန္ေစလုိလွ်င္          ၀မ္းနွဳတ္ေဆးမ်ား ၀မ္းမွန္ေစသည္ဆုိသည္႔ ေဆးမ်ားသည္ ယခုအခါ  လူအမ်ားက ၀ယ္ယူသံုးစြဲေနၾကသၿဖင္႔ ေရာင္းမေလာက္သည္႔ ေဆးမ်ားၿဖစ္ေနေပသည္။ ၀မ္းတစ္လံုးေကာင္း၊ ေခါင္းတစ္လုံးမခဲဆိုသည္႔ စကားအတုိင္း က်န္းမာေနေစရန္ ေန႔စဥ္ ၀မ္းမွန္မွန္သြားေနေစရန္  တစ္နည္းအားၿဖင္႔ ၿမန္မာလူၾကီးသူမမ်ား ေၿပာေလ႔ရွိသည္႔ ဓါတ္မွန္ေနေစရန္  ၀မ္းမွန္မွန္ နွဳတ္ေပးရမည္၊ ၀မ္းနဳတ္ေဆး မွန္မွန္စားေပးရမည္ဆုိသည္႔ အခ်က္မွာမူ မွားယြင္းေနေပသည္။ 
ေဆးေၾကာ္ၿငာမ်ားကလည္း ၀မ္းမွန္ေစရန္ ဘယ္ေလာက္အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ မိမိ၏ေဆးက မည္ကဲ႔သုိ႔ေကာင္းေၾကာင္း၊ ၀မ္းခ်ဳပ္ေနပါက ဗုိက္ထဲတြင္ အပူအပုတ္မ်ား စုေဆာင္မိေနၿပီး ေသြးသား မသန္႔  မက်န္းမမာ ၿဖစ္တတ္ေၾကင္း စသည္ၿဖင္႔ ေရးသားေၾကာ္ၿငာတတ္ၾကသည္၊ ရိုးသားၿပီး ယံုလြယ္ၾကသူမ်ားက ထုိကဲ႔သို႔ေသာ ၀မ္းသြားေစသည္႔ ေဆး၀ါးမ်ားကုိ အေၿမာက္အမ်ား ၀ယ္ယူသံုးစြဲလ်က္ ရွိၾကေပသည္၊

ေမးခြန္း။       ။ ၀မ္းခ်ဳပ္ရၿခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ ၀မ္းမွန္ေစရန္ ၀မ္းနွဳတ္ေဆး ေသာက္ဖုိ႔လုိအပ္ပါသလား။
     
    ၀မ္းခ်ဳပ္တတ္သူမ်ား အမ်ားစုမွာ ၀မ္းနွဳတ္ေဆးေသာက္ရန္ လံုး၀မလုိအပ္ေပ။ ယခုေခတ္တြင္ ၀မ္းမၾကာခဏ ခ်ဳပ္ရၿခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ စားေသာက္ေနၾကသည္႔ အစားအစာမ်ားတြင္ အစာၾကမ္းနည္းပါးၿပီး ၿပဳၿပင္ထုတ္လုပ္ထားသည္႔ အရံသင္႔ အစာအစားမ်ား မ်ားၿပားေနေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။ ထုိၿပဳၿပင္ ထုတ္လုပ္ထားသည္႔ အစာအစားမ်ားသည္ ေၾကညက္လြယ္ၿပီး ၀မ္းၿဖစ္ေပၚမွဳ႕ ပမာဏ နည္းပါးေစပါသည္။ အမွ်င္ေပါမ်ားသည္႔ မၿပဳၿပင္ရေသးေသာ အစာၾကမ္းမ်ား ၿဖစ္သည္႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နွင္႔ အသီးမ်ိဳးစုံကုိ စားသံုးမွဳ႕ပမာဏ မ်ားျပားမွသာ ၀မ္းၿဖစ္ေပၚမွဳ  ပမာဏမ်ားၿပီး ၀မ္းမွန္ေလ႔ ရွိပါသည္။ ယခုေခတ္၌ ကြ်နု္ပ္တုိ႔ စားေသာက္ေနၾကသည္႔ အစားအစာ အမ်ားစုျဖစ္သည္႔  ေခါက္ဆြဲ၊ မုန္႔တီ၊ ၾကာဇံ၊ ေပါင္မုန္႕၊ ကိတ္မုန္႔၊ သၾကား စသည္တုိ႔သည္ ဆန္၊ဂ်ံဴ၊ ၾကံ စသည္႔ မူရင္း  အစာၾကမ္းမ်ားမွေန၍ အရံသင္႔ စားနုိင္ရန္ ၿပဳၿပင္ထုတ္လုပ္ထားသၿဖင္႔ အလြယ္တကူ ေၾကညက္ၿပီး၊စားသမွ်ကုိ အူနံရံမွ စုတ္ယူကာ၊ အူအတြင္း၌ ဖုိင္ဘာေခၚ အမွ်င္အဖတ္မ်ား က်န္ရစ္မွဳ နည္းပါးေနတတ္ပါသည္။
      ထုိအခါ ၀မ္းမမွန္ၿခင္း။ ၀မ္းကုန္စင္ေအာင္ မသြားနုိင္ၿခင္း၊ ၀မ္းခ်ဴပ္ၿခင္းတုိ႔ ၿဖစ္ေပၚ ခံစားရေလ႔ရွိသည္။ လူတခ်ိဳ႔သည္  တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ခန္႔ ၀မ္းမသြားဘဲ ရွိေနပါက စိတ္ပူပန္လာတတ္သည္။ ထုိအခါ  ၀မ္းႏႈတ္ေဆးမ်ားေသာက္၍ ၀မ္းသြားေအာင္  ၿပဳလုပ္ေလ႔ ရွိၾကသည္။ အမွန္မွာ သူတုိ႔အေနၿဖင္႔ ၀မ္းနဳတ္ေဆး ေသာက္ရန္ မလုိအပ္ေပ။ ၀မ္းၿဖစ္ေပၚမွဳ႕ပမာဏ နည္းပါးေန၍ အူမ်ားက  ၀မ္းစြန္႔ထုတ္ပစ္ရန္ အတြက္ လွဳပ္ရွားမွဳ႕ မရွိေသးသၿဖင္႔ ၀မ္းမသြားေသးဘဲ တစ္ရက္၊ နွစ္ရက္ခန္႔  ၾကာေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ ၀မ္းနွဳတ္ေဆးေသာက္၍ ၀မ္းသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ၿခင္းသည္ အက်င္႔ပါသြားတတ္ၿပီး အမ်ားအားၿဖင္႔ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစတတ္ပါသည္၊၊

     ၀မ္းမခ်ဳပ္ေစရန္(တစ္နည္း) ၀မ္းမွန္ေစရန္ မည္ကဲ႔သူိ႔ ၿပဳလုပ္ရပါမည္နည္း

  ၀မ္းမွန္ေစလုိေသာ္-

(၁) ဖိုင္ဘာေခၚ အမွ်င္အဖတ္ ေပါၾကြယ္၀ေသာ အစားအစာမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ စားသံုးေသာ အစားအစာမ်ား၌ မ်ားမ်ားပါ၀င္ေအာင္ ဂရုစုိက္ စားသံုးေပးရမည္၊
     ၾကံမွ ၾကံရည္စုတ္ယူၿပီး  အဖတ္က်န္သလုိ ကြ်န္ုပ္တုိ႔ စားသံုးလုိက္ေသာ အစားအစာမ်ားသည္ အဟာရ စုပ္ယူၿပီးေသာအခါ အဖတ္မ်ား အူအတြင္း၌ က်န္ရစ္ခဲ႔ေလသည္၊ အမွ်င္ဓါတ္ မ်ားမ်ားပါေသာ အစားအစာမ်ားသည္ အူအတြင္း အမွ်င္အဖတ္ မ်ားမ်ားကုိ က်န္ရွိေစသၿဖင္႔ အူမၾကီး၏  ၾကြက္သားမ်ား လွဳပ္ရွားမွဳ႕ကုိ  လွံဴေဆာ္ေပးကာ အစာေဟာင္းမ်ားကုိ ၿပင္ပသုိ႔ ၿမန္ၿမန္ ထြက္ေစေသာေၾကာင္႔ ၀မ္း ကုိမွန္ေစပါသည္။ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ မ်ိဳးစုံနွင္႔ သစ္သီးမ်ားသည္ အမွ်င္ဓါတ္ ေပါမ်ားေသာ အစားအစာမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ၀မ္းမခ်ဳပ္ေစဘဲ ၀မ္းမွႏ္ေစလုိပါက ကန္စြန္းရြက္၊ ဟင္းႏုႏြယ္၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ ေဂၚဖီပန္း၊ သရက္သီး၊ သေဘၤာသီး၊ ဖရဲသီး၊ စပ်စ္သီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ စသည္တုိ႔ တစ္မ်ိဳးမ်ိဴးကုိ ေန႕စဥ္ ပုံမွန္ မ်ားမ်ားစားသံုးေပးရပါမည္၊ ထုိကဲ႔သုိ႔ အမွ်င္မ်ားပါေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ အသီးအနွံမ်ားကုိ စားေပးၿခင္းသည္ သဘာ၀ကုိ အားေပးေသာ နည္းၿဖစ္သၿဖင္႔ ၀မ္းနွဳတ္ေဆးမ်ား စားၿခင္းထက္ မ်ားစြာေကာင္းမြန္လွေပသည္။

(၂) ၀မ္းမခ်ဳပ္ေစဘဲ ၀မ္းေပ်ာ႔ေပ်ာ႔ သြားလုိပါက  ဖြဲနုမွဳန္႔ကုိ မ်ားမ်ားစားသံုးေပးသင္႔ပါသည္။ ၎သည္ အဟာရလည္းၿဖစ္ၿပီး၊ က်န္ေသာအမွ်င္အဖတ္မ်ားကလည္း မစင္ကုိ ၿဖစ္ေစၿပီး အူနံရံမွ ေရစုပ္ယူမႈကုိ နည္းပါးေစသၿဖင္႔ ၀မ္းကုိ ေပ်ာ႔ေပ်ာ႔သြားေစပါသည္၊

(၃) အလားတူပင္ မုန္ညွင္းရြက္ကုိ စားသံုးပါကလည္း ၀မ္းမွန္ေစပါသည္၊ မုန္႔ညွင္းရြက္ကုိ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ႔ခ်လုိသူမ်ား စာေးသာက္ရန္ အစားအစာတစ္ခုအၿဖစ္လဲ ဆရာ၀န္မ်ားက ညႊန္ၾကားေလ႔ရွိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ ၎ကုိ ထမင္းမစားခင္ စားသံုးေပးပါက အလြယ္တကူ ဗုိက္တင္းေစၿပီး ထမင္းကုိ ေလွ်ာ႔စားနုိင္ေစသည္႔ အၿပင္ ကယ္လုိရီ ပမာဏလည္း နည္းနည္းသာ ပါေစေသာေၾကာင္႕ၿဖစ္သည္၊ ထုိ႔ၿပင္ အမွ်င္ဓါတ္မ်ားမ်ားပါသၿဖင္႔ အစာေလွ်ာ႔စားၿပီး အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ႔ခ်ေနသူမ်ား ၀မ္းမခ်ဳပ္ေစရန္ အတြက္ အထူးပင္ သင္႔ေတာ္သည္႔ အစားအစာတစ္ခုၿဖစ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင္႔ အေကာင္းဆံုး ၀မ္ႏႈတ္ေဆးဟူသည္ အမွ်င္မ်ားမ်ားပါေသာ အစားအစာတုိ႔သာၿဖစ္သည္၊

(၄) နံနက္အိပ္ယာထခ်ိန္၌ ေရရိုးရိုးကုိ ဗုိက္တင္းေအာင္ေသာက္ၿခင္း၊ ေရေႏြးေႏြး တစ္ခြက္ေသာက္ၿခင္း၊ ေကာ္ဖီပူပူတစ္ခြက္ေသာက္ၿခင္းနွင္႔ လိေမၼာ္ရည္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ တစ္ခြက္ေသာက္ျခင္းတုိ႔သည္ ၀မ္းကုိမွန္ေစပါသည္။

(၅)  စပ်စ္သီးကုိ စားေပးၿခင္းၿဖင္႔လည္း ၀မ္းကုိမွန္ေစနိုင္ပါသည္၊ စပ်စ္သီး၌  ၀မ္းကုိ ေပ်ာ႔ေစတတ္ေသာ ဓါတ္တစ္မ်ိဴး ပါရွိေသာေၾကာင္႔ ၿဖစ္သည္၊

(၆) ကုိယ္လက္လွဳပ္ရွားမွဳ႕ က်န္းမာေရး ေလ့က်င္႔ခန္းမ်ား ၿပဳလုပ္ၿခင္းသည္ ၀မ္းဗုိက္အတြင္းရွိ အူမ်ား လွဳပ္ရွားမွဳ႕ကုိ အားေပးသၿဖင္႔ ၀မ္းကုိမွန္ေစပါသည္၊ က်န္းမာေရး ေလ႔က်င္႔ခန္းမ်ား ၿပဳလုပ္ၿပီး ေရ အ၀ေသာက္ေပးၿခင္းၿဖင္႕ ၀မ္းနဳတ္ေဆး မသံုးရဘဲ အခ်ိန္တုိအတြင္း ၀မ္းသြားေစနုိင္ပါသည္။
       ကြ်နု္ပ္တုိ႔ ဘုိးဘြားမ်ားသည္ ၀မ္းမွန္ေစရန္ လြန္စြာ ဂရုစုိက္ေလ႔ရွိၾကသည္။ က်န္းမာေနေစရန္  ၀မ္းခ်ဳပ္မခံရန္လုိေၾကာင္း မၾကာခဏ မွာၾကားေလ႕ရွိၾကသည္၊ ဤသည္မွာ မွန္ကန္ၿပီး ကြွနု္ပ္တုိ႔ ဂရုစုိက္သင္႔သည္႔ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုလည္းၿဖစ္သည္၊ အဓိကအခ်က္မွာ ကြ်နု္ပ္တုိ႔ အူမၾကီးအတြင္း၌ စုမိလာေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ မွန္မွန္ အၿပင္သုိ႔ စြန္႕ထုတ္ပစ္ရန္ လုိအပ္ၿခင္း ၿဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ တစ္ရက္၊ နွစ္ရက္ၾကာမွ် ၀မ္းမသြားေသာေၾကာင္႕ၿဖစ္ေစ၊ အၿခားအေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင္႔ၿဖစ္ေစ ၀မ္းနွုတ္ေဆး အၿပင္းမ်ားကုိေသာက္၍ ၀မ္းသြားေအာင္ ၿပဳလုပ္ၿခင္းကုိမူ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္၊

      အေနာက္တုိင္း ေဆးသိပၸံပညာအရ ၀မ္းတစ္ရက္၊ နွစ္ရက္ခန္႔ ခ်ဳပ္ၿခင္းကုိ အေရးၾကီးသည္႔ လကၡဏာတစ္ခုအၿဖစ္ မယူေသာ္လည္း ေဆးကုမၸဏီမ်ားစြာတုိ႔သည္ ၀မ္းနွုတ္ေဆးမ်ားကုိ ေဆးလံုး၊ ေဆးရည္၊ ေဆးမွဳန္႕ စသည္ၿဖင္႕အမ်ိဳးမ်ိဴး ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၾကသည္၊ လူအမ်ားကလည္း အလြယ္တကူ ၀ယ္၍ရေသာ ေၾကာ္ၿငာေကာင္းသည္႕ ၀မ္းနုတ္ေဆးမ်ားကုိ အသံုးၿပဳ၍ ၀မ္းမွန္မွန္ သြားေစရန္ သဘာ၀ကုိ ဆန္႔က်င္၍ ၾကိဳးစားလာေတာ႔သည္။

၀မ္းနုတ္ေဆးမ်ား၏ အႏၱရာယ္
 

       အေမရိကန္ ၿပည္ေထာင္စု တစ္ခုတည္း၌ပင္ ၀မ္းနုတ္ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မွဳ႕ပမာဏ နွစ္စဥ္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္၊ အႏၱရာယ္ အနည္းငယ္သာရွိေသာ ၀မ္းေပ်ာ႔ေဆးမ်ားသည္ အႏၱရာယ္မ်ားစြာရွိၿပီး က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစနုိင္ေသာ ၀မ္းနုတ္ေဆးမ်ိဳးအထိ ပါ၀င္လွ်က္ရွိပါသည္၊ ဥပမာအားၿဖင္႔ ၀မ္းနွုတ္ဆီ တစ္မ်ိဴ (Mineral oil)သည္ ဗုိက္တာမင္ေအနွင္႔ ဗုိက္တာမင္အီးဓါတ္တုိ႔ကုိ အူမ်ားမွ စုပ္ယူနုိင္မွဳအား အေနွာက္အယွက္ ေပးတတ္သည္၊ ေပြးကုိင္း ၀မ္းနုတ္ေဆး(Senna)ကဲ႔သုိ႕ေသာ ၀မ္းနုတ္ေဆးမ်ားမွာ မၾကာခဏသံုးစြဲလွ်င္္္္္္ၿဖစ္ေစ၊ အမ်ားအၿပားသံုးစြဲမိလွ်င္ၿဖစ္ေစ အူမၾကီး၏ အာရံုေၾကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ လံုး၀ပ်က္စီးသြားနုိင္ေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ မည္သည္႔  ၀မ္းနုွုတ္ေဆးမဆုိ ၾကာရွည္ မၾကာခဏ သံုးစြဲပါက အစာေခ်လမ္းေၾကာင္းရွိ အစာအိမ္နွင္႔အူမ်ား၏ ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ  အေႏွာင္႔အယွက္ ၿဖစ္ေစပါသည္။ ထုိ႔အၿပင္ ကုိယ္အတြင္း၌ ပုိတက္ဆီယမ္ဓါတ္ ေလ်ာ႔နည္းလာေစၿပီး အူမ်ား အလုပ္မလုပ္၊ မလွဳပ္ရွားေတာ႔ဘဲ ၀မ္းနွုတ္ေဆး မေသာက္ပါက ၀မ္းမသြားေတာ႔သည္႔ အေၿခအေနမ်ိဳးေရာက္ကာ ၀မ္းနုတ္ေဆး စြဲသြားတတ္ပါသည္။

        ထုိသုိ႔ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား ရွိေနသၿဖင္႔ ၀မ္းနုုတ္ေဆး၊ ၀မ္းေပ်ာ႔ေစသည္႔ေဆးမ်ားကုိ ေအာက္ပါ အေၿခအေနမ်ားမွလြဲ၍ အတတ္နိုင္ဆံုးေရွာင္ရွားသင္႔သည္ဟု အဂၤလန္နုိင္ငံ ေဆး၀ါးမ်ားေကာင္စီက အၾကံၿပဳထားပါသည္။၎တုိ႔မွာ-
(၁) ၀မ္းခ်ဳပ္သၿဖင္႔ ၀မ္းကုိညွစ္ၿပီး အားစုိက္၍သြားရပါက ေရာဂါတစ္ခု၏အေၿခအေန ပိုျပီးဆုိး၀ါးလာနုိင္သည္႔ အခါမ်ိဳး။ (ဥပမာ-နွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းၿပီး ရင္ဘတ္ေအာင္႔သည္႔ေရာဂါ ရွိေနၿခင္းမ်ိဳး)
(၂) ၀မ္းခ်ဳပ္ပါက(သို႕မဟုတ္) ၀မ္းမာေနပါက စအုိမွ ေသြးယိုစီးမႈ ၿဖစ္ပြားလာနုိင္သည္႔ အေၿခအေနမ်ိဳး၊ (ဥပမာ- လိပ္ေခါင္းေရာဂါ)
(၃) ေဆး၀ါး တစ္ခုခုေၾကာင္႔ ၀မ္းခ်ဴပ္သည္႔ အခါမ်ိဴး
(၄) သန္ခ်ၿပီးေနာက္ အူထဲမွ သန္ေကာင္မ်ား အၿပင္သုိ႔ ထြက္ေစရန္ လုိအပ္သည္႔ အခါမ်ိဳး၊
(၅) ခြဲစိပ္ရန္(သုိ႕မဟုတ္) အူဓာတ္မွန္ရိုက္ရန္အတြက္ အူလမ္းေၾကာင္း၌ မစင္အညစ္အေၾကးမ်ား မရွိေစရန္ လုိအပ္သည္႔အခါမ်ိဴး စသည္႔ အေၿခအေနမ်ိဴးမွလြဲ၍ ၀မ္းေပ်ာ႔ေဆး၊ ၀မ္းနွုတ္ေဆးမ်ားကုိ မသံုးစြဲသင္႔ဟု ဆုိပါသည္။

No comments:

Post a Comment