ထိုင္း-ျမန္မာ ပညာေရး ဖလွယ္မည္

ခ်င္းမိုင္ တကၠသိုလ္ မွ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ တခု(ဓာတ္ပုံ – chiangmaiplaces.com)
ထိုင္းႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ Rajamangala University of Technology Lanna တကၠသိုလ္သည္ ပညာေရး ဖလွယ္မႈ အစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ အဆင့္ျမင့္ ပညာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ မၾကာခင္ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ(MOU) လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ စီစဥ္ ေန ေၾကာင္း သိရသည္။
MOUသေဘာတူညီမႈအရ ႏွစ္ႏိုုင္ငံ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Rajamangala တကၠသိုလ္မွ တာ၀န္ရွိသူ Chaiyong Eurviriyanukul က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

Rajamangala တကၠသိုလ္ အေနႏွင့္ ျမန္မာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ပညာေတာ္သင္ယူခြင့္ႏွင့္ အလုုပ္သင္ အစီအ စဥ္ မ်ားကိုု ေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
“ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြကို က်ေနာ္တိုု႔ တကၠသိုုလ္မွာ သင္ၾကားဖိုု႔ ဖိတ္ေခၚမွာျဖစ္ၿပီး ထိုုင္းေက်ာင္းသား ေတြကိုလည္း ျမန္မာ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ဘာသာစကား ဖလွယ္ဖို႔ ေစလႊတ္မွာ ျဖစ္တယ္၊ ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ဖို႔ အေထာက္အကူ ျပဳမွာျဖစ္တယ္”ဟု Chaiyong က ဆက္ေျပာသည္။
ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ခ်င္း႐ိုင္း၊ လန္းပန္း၊ နာ့၊ တာ့ခ္ ႏွင့္ ဖိစႏိုလို ခ႐ိုင္တို႔တြင္ ရွိသည့္ Rajamangala တကၠသိုလ္ခြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနႏွင့္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာဆိုသည္။
ယင္းပညာေရး ဖလွယ္မႈ အစီအစဥ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား စီးပြားေရးဇုန္(AEC) အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္  ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း Chaiyong က ရွင္းျပသည္။
“နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ ပညာေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လံုး၀ အသက္ဆိုင္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။
အဆိုပါ Rajamangala တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ ႏုႏုယဥ္ ကလည္း နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးပါက ယင္ဘာသာရပ္ ဖလွယ္မႈ အစီအစဥ္ကုိ စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
ေဒါက္တာ ႏုႏုယဥ္သည္ လတ္တေလာ ယင္းတကၠသိုလ္၌ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခန္းက႑၌ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနသူ တဦးျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိလည္း ထုိင္းဘာသာရပ္ကုိ သင္ၾကားေပးရန္အစီအစဥ္ရွိၿပီး ထုိင္း ႏွင့္ ျမန္မာ အၾကား လူေနမႈဘ၀ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ နားလည္မႈပိုမိုတိုးပြားေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း Chaiyong က ေျပာ ဆိုသည္။
အလားတူ ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္ (Chiang Mai University) တြင္လည္း ျမန္မာဘာသာရပ္ သင္ၾကားမည့္ စင္တာမ်ား ထားရွိရန္ စီစဥ္ ေနေၾကာင္း ထုိင္းေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာရပ္ သင္ၾကားေပးေနေသာ ျမန္မာဆရာမ တဦးျဖစ္သည့္ မသဲသဲက ေျပာ သည္။
ခ်င္းမိုင္ တကၠသိုလ္တြင္ လတ္တေလာ ျမန္မာ ဘာသာရပ္ကုိ အေျခခံအဆင့္မွ စတင္၍ သင္ၾကားေနသည့္ ထိုင္း ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္း သား ဦးေရ ၈၀ ခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
ျမန္မာဘာရပ္ကုိ စိတ္၀င္စားသည့္ ေက်ာင္းသူ အမ်ားစုက မဲေဆာက္ႏွင့္ မယ္ဆိုင္ ၿမိဳ႕ စသည့္ နယ္စပ္ ေဒသခံအမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ဘာသာစကားကုိ ၎တို႔က ေျပာတတ္ခ်င္ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားက ေျပာဆိုသည္ဟု မသဲသဲက ဆက္ေျပာသည္။

No comments:

Post a Comment