တရုတ္ျပည္မွ အႏၲရာယ္ရွိ သစ္သီးေျခာက္မ်ား ဆုိဘဲ..
သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ရဲ့ forward ေမးလ္ကေနရရွိတဲ့အတုိင္းျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း တင္သြင္းတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြကုိ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္နဲ႕ ေရြူးခ်ယ္ စားႏုိင္ေစရန္ အသိေပးလုိက္ပါတယ္။
စံခ်ိန္မမီတဲ့အျပင္ အဆိပ္အေတာက္ ေတြေတာင္ပါေသးတဲ့အတြက္ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။
တရုတ္၊ တုိင္၀မ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ company (16) ခုမွ အစားအစာမ်ားကုိ မေလးရွားမွ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ မလးလူမ်ိဳး (၅)ေယာက္မွာ (၁))ဦးႏႈံး ကင္ဆာျဖစ္ရျခင္းဟာ ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ေနၾကပါတယ္။

Be alert !
Just avoid imported foods they themselves won't eat! 
No wonder 1 in every 5 Malaysians has cancer!??
 (TO BE SUBSTANCIATED) 
Dried fruit from 16 companies on Level 5 alert  Description: Image removed by sender. 
KUALA LUMPUR: The Health Ministry has put dried fruit products, particularly plum and prune products, from 16 companies in China , Taiwan and other Asian countries, on Level 5 alert because of
their high levels of lead.

Ministry staff will be on the lookout for these products at entry points for 16 manufacturers and distributors to ensure the products do not come into the country, Minister Datuk Seri Liow Tiong Lai said on Thursday.
With a Level 5 alert, the Ministry would hold the products to test them for lead content before they can be released into the market.  The highest alert, Level 6, involves an immediate rejection of the product.

Minister Datuk Seri Liow Tiong Lai said the monitoring was started following an Oct 1 US Food and Drug Administration report warning people not to consume dried fruit, including dried plums and prunes, due to lead contamination. “If a product by a manufacturer or distributor is found to contain more than the permitted two parts per million (ppm), legal action will be taken under the Food Regulations 1985,” Liow told reporters after launching the ministry’s management conference on Thursday.

If convicted, guilty parties can be fined up to RM100,000, jailed for up to 10 years or both.
Lead, in cumulative amounts over time, causes nervous system disorders and distorts brain development, especially in children.
Dried Plum Products with Elevated Lead Levels
Manufacturer/Distributor
on product package
Product Name on Label
The Original Chinese Candy
Dried Plums with Pickle and Lemon
Saladitos Con Pepino Y Limon
ItsFruit Chinese Style Dried Prune
Saladito
Saladitos 6 Count
Salted Plum Suckers
Plum wrapped “candy” (Packaging predominately in Asian foreign language – blue and white bag with candy wrapped in red and white)
Saladitos
Salted Prunes
Hinojosa Brothers(H.B. Wholesale) Description: Salados Salted Dried Plums Front View
Salados
Salted dried plums
Hua Ho Ying Tzu   (Packaging in Asian foreign
language)
Chinese Candy
Packaging also contains individual packets of Limon and La Sabrozita
7 Salted Plums
7 Saladitos
Saladitos Chinese Candy
Preserved Liquoriced Prune
Preserved Plums: Preserved Salted Prunes
Preserved Plums
Preserved Plums: Preserved Red Prunes
Preserved Fruit Pitted Prunes
Chan Pui Mui Preserved Plum
Ka Po Preserved Plum

No comments:

Post a Comment