သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကုလ ကိုယ္စားလွယ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ေဆြးေႏြး

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ Peace Donor Support Group (PDSG) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု - သမၼတ႐ံုး ဝက္ဘ္ဆိုဒ္)
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာထားသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဗီေဂ် နမ္ဘီယားႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တုိ႔  ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
“သူနဲ႔ သမၼတနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာက က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈသံသရာ မလည္ေစဖုိ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးတုိ႔ကို ေလးစားၿပီး အေျခအေနေတြကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိတာေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ” ဟု ကုလသမဂၢ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ Martin Nesirky က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာသည္။
ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးအႀကံေပးလည္းျဖစ္၊ ဒု အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သည့္ မစၥတာ နမ္ဘီယားသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား လာမည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။
မစၥတာ နမ္ဘီးယားသည္ Peace Donor Support Group (PDSG) အဖြဲ႔ႏွင့္အတူေရာ သီးျခားစီပါ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။
မစၥတာ နမ္ဘီယားက ၿငိမ္ခ်မ္းေရး အလႉရွင္မ်ားအဖြဲ႔အေနျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရန္ပံုေငြအတြက္ ကနဦး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ သန္း ထည့္၀င္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢက ထပ္မံ ထည့္၀င္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ PDSG မွ ဦးေဆာင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ၊ ကုလသမဂၢ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢတုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ေတြ႔ဆံုကာ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။
အဆုိပါ ေတြ႔ဆံုမႈေဆြးေႏြးမႈတြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးေသာ  ေနာက္ခံ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံေနေၾကာင္း၊ သံတမန္မ်ား၏ စုိးရိမ္မႈကိုလည္း နားလည္ေၾကာင္း PDSG ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္္းေရးအတြက္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၁ ဖြဲ႔အနက္ ၁၀ ဖြဲ႔ႏွင့္ တဖြဲ႔ခ်င္း ထိေတြ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး နားလည္မႈမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း၏ အဓိက ေငြေၾကး၊ နည္းပညာႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ဦးသိန္းစိန္က ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထုိ႔အျပင္ ဥေရာပ သမဂၢအေနျဖင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအား ေနာ္ေ၀၊ ၾသစေၾတးလ် စသည္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေျဖေလွ်ာ့ေပးေစလုိေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က တုိက္တြန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ျမန္မာႏို္င္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာန (Myanmar Peace Center) ကို ထူေထာင္ထားၿပီး (PDSG) အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မဟာဗ်ဴဟာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ေနာ္ေ၀ သံအမတ္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေနာ္ေ၀ ႏို္င္ငံအေနျဖင့္ အလႉရွင္ႏို္င္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားအၾကား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ယူထားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ၾသစေၾတးလ် သံအမတ္ႀကီးက က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ သန္း ထည့္၀င္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းရွင္းလင္းေရးတြင္လည္း အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လတ္တေလာ လုိအပ္သည့္ ေနရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းထည့္၀င္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေပးအပ္ ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္အား ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ၿဗိတိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖိတ္ၾကားပါေၾကာင္းမ်ား ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ဥေရာပ သမဂၢ၏  ဌာေနကိုယ္စားလွယ္က ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္စံု ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဥေရာပ သမဂၢက ယူ႐ုိေငြ သန္း ၁၅၀ ေထာက္ပ့ံမည္ဟု ေၾကညာထားေၾကာင္း၊ ကနဦး ယူ႐ုိေငြ ၃ သန္း သို႔မဟုတ္ ၄ သန္း လ်ာထားေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။
ကမာၻ႔ဘဏ္ ကိုယ္စားလွယ္က ေၾကြးၿမီဆပ္ေရး ေဆြးေႏြးၿပီးလွွ်င္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အတုိုးႏႈန္းသက္သာသည့္ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ကို ႏွစ္စဥ္ ေခ်းယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။
အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလႉရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ ဒု ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ အစုိးရ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးစုိးသိန္း၊ ဦးသိန္းညြန္႔၊ ဦးအုန္းျမင့္၊ ဦးေဇာ္မင္း၊ ဦးသန္းေဌး၊ ဦးခင္ရီ၊ ဦး၀င္းထြန္း၊ ဦးခင္ေမာင္စုိးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ အရာရွိမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment