ႏွစ္ ၃ဝ ထည့္ဝင္ေၾကးျဖင့္ အိမ္တစ္လံုးပိုင္ဆုိင္မည့္ အစီအစဥ္ မၾကာမီ စတင္မည္


အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံတစ္ခုရွိ တန္ဖိုးနည္း ကြန္ဒိုအိမ္ရာတစ္ခုကို ေတြ႔ရစဥ္
လူမႈဖူလံုေရးတြင္ ဆက္တုိက္ထည့္ဝင္ေၾကးေပးသြင္း႐ုံျဖင့္ အိမ္ခန္းတစ္ခန္း ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္မည္ဟု အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။''၁၅ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ထည့္ ဝင္ေၾကးေပး သြင္းရင္ အိမ္ခန္းတစ္ ခန္းမွာ ေနထုိင္ႏိုင္မယ္။ ေနာက္ထပ္ ၁၅ ႏွစ္ ထပ္သြင္းရင္ ဒီအိမ္ခန္းကုိ ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္မယ္'' ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က ေျပာသည္။၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖဲြ႕ (ILO) က ေရးဆဲြေပးခဲ့ေသာ လူမႈဖူလံုေရး အက္ဥပေဒအား ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ ကာလႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးေနၿပီး အတည္ ျပဳပါက အထက္ပါ စနစ္မွာ အသက္ဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။လက္ရိွႏုိင္ငံ၌ အိမ္ရာေစ်းႏႈ န္း၊ ေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္တုိက္ ျမင့္ တက္ေနမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမား မ်ား လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာ အေန အထားမ်ဳိးတြင္ရိွေနေၾကာင္း၊ ျပ႒ာန္း ရန္ အစီအစဥ္ရိွေနသည့္ ဥပေဒက ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အ ထည္ ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပဲြတက္ ေရာက္ခဲ့သူတစ္ဦးက ေထာက္ျပ သည္။''ဥပေဒကေတာ့ ရိွေနတာပဲ။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ပဲ လိုတယ္။ တကယ္လုပ္ေပးမယ္ဆုိရင္ ဒါက အလုပ္သမားေတြ ႀကိဳဆိုၾကမယ့္ ကိစၥပါပဲ'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ၿပည္ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က ယခင္က ျပ႒ာန္း ခဲ့သည့္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒမွာ အား နည္းခ်က္မ်ား၊ အမွားမ်ား ရိွေန ေၾကာင္း၊ ထိုအမွားမ်ားကို သိထား သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စံၫႊန္း ႏွင့္အညီ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ ဆင္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္မွ ပံ့ပိုးေပးမည့္ အတုိင္းအတာမ်ား လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ ေလာင္းေျပာသည္။ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ဦးယု လြင္ေအာင္က ''လူမႈဖူလံုေရးက အိမ္ရာစီမံကိန္း ရန္ပံုေငြဆုိၿပီး ထူ ေထာင္မယ္။ အဖြဲ႕ဝင္သူက ၁၅ ႏွစ္ဆက္တုိက္ထည့္ဝင္လုိ႔ အိမ္ရာ တန္ဖိုးရဲ႕တစ္ဝက္ေ လာက္ရၿပီဆုိရင္ က်န္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဘဏ္က ေငြေခ်းႏုိင္ဖို႔ ေထာက္ ခံေပးလုိက္ မယ္''ဟု ေျပာသည္။ဥပေဒအသက္ဝင္ပါက အိမ္ ရာစီမံကိန္းရန္ပံုေငြ ထူေထာင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား အမ်ားစု ရွိ ေသာေနရာ၊ အလုပ္သမားမ်ား အဆုိျပဳေသာေနရာတုိ႔တြင္ အိမ္ ရာမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလံုေရး ဥပေဒ ၾကမ္းအရ လူမႈဖူလံုေရး အိမ္ရာစီမံ ကိန္းရန္ပံုေငြအတြက္ အလုပ္သမား လစာ၏ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ထည့္ ဝင္ရမည္ဟုသိရသည္။

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment