ျမန္မာ ကေလးမ်ား အတြက္ ဂ်က္ကီခ်န္း ကူညီမည္

Jacki_Chan_0009နာမည္ေက်ာ္ အက္႐ွင္ မင္းသားႏွင့္ ကုလ သမဂၢ၏ ႏွလုံးလွ သံတမန္ ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ယခု သီတင္းပတ္ အတြင္း လာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕ (United Nations Children's Fund) က ဇူလုိင္ ၃ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ၎၏ သုံးရက္ၾကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ကေလး သူငယ္မ်ား လူကုန္ကူး ခံရမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ ကူညီ သြားမည္ျဖစ္သည္။
ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ ကုလ သမဂၢ အေထာက္အပံ့ျဖင့္
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ လူကုန္ကူး ခံခဲ့ရသည့္ ကေလး သူငယ္မ်ား အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈ သင္တန္းေက်ာင္းသုိ႕ သြားေရာက္ကာ လူကုန္ကူး ခံခဲ့ရၿပီး ျပန္လည္ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ကေလး သူငယ္ မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပုိမုိ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕တုိ႕ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

from :http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/news/internation-news/1818-2012-07-04-03-18-30.html

No comments:

Post a Comment