.ေကာ္ဖီ ေသာက္လ်ွင္ ေခါင္းၾကည္၍ ဖ်တ္လတ္သည္ ဆိုျခင္းမွာ စိတ္လွည့္ စားမႈ သာျဖစ္သည္ဘရစ္စတုိ ယူနီဗာစီတီမွ သုေတသန ျပဳလုပ္သူ မ်ားသည္ လူေပါင္း ၃၇၉ ေယာက္အား ၁၆ နာရီ ၾကာမွ် ေကာ္ဖီ ေသာက္သံုးျခင္းမွာ ေရွာင္ထား ခိုင္းၿပီး လူအခ်ိဳ႔အား ေကာ္ဖီ (ကေဖးေသာက္ေစျခင္း) လူအခ်ိဳ႔အား ေကာ္ဖီ မဟုတ္ေသာ ပလဲစီဘုိ (placebodummy drink) အား ေသာက္သံုး ေစၿပီး ေကာ္ဖီ ေသာက္သံုးျခင္း (ကဖင္းသံုးစြဲျခင္း) ၏ အာနိသင္အား စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။ အဆိုပါ ေလ့လာခ်က္အား ႏ်ဴရိုဆိုက္ ကို ဖာမာေကာ္ေလာ္ဂ်ီ ဂ်ာနယ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေဒါက္တာ ပီတာေရာ္ဂ်ား(စ္) မွာ အဆိုပါေလ့လာမႈ၏ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ၿပီး စိတ္ပညာ ဌာနမွ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ၏ ေလ့လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရတြင္

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္ဖီ ေသာက္သံုးတဲ့ အတြက္ အက်ိဳး ေက်းဇူး ေကာင္းေတြ ရရွိ တယ္ဆုိတာ မဟုတ္ မမွန္ပါဘူး၊ ေကာ္ဖီ ေသာက္သံုးတဲ့ အတြက္ ဖ်တ္လတ္မႈ alertness ရရွိ တာေတာ့ မွန္ပါတယ္။ ေကာ္ဖီက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပံုမုန္ ျပန္ျဖစ္ရံု သာစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ပါတယ္။တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပဲ ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္းဟာ စိတ္ပူပန္မႈကို မ်ားျပား ေစၿပီး ေကာ္ဖီကို လိုတာထက္ ပိုမို ေသာက္သံုးေနျခင္း ျဖစ္တဲ့ tolerance ရတယ္ ဆိုၿပီး ေကာ္ဖီ ၅ ခြက္ ၆ ခြက္ ေသာက္သံုးျခင္း ကိုလည္း အႏၲရာယ္ အရွိဘူးလို႔ တြက္ဆ လို႔ ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ ေလ့လာမႈမွာ လူတစ္ဝက္ကို ေကာ္ဖီ လံုးဝ မေသာက္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ေကာ္ဖီ အနည္းငယ္သာ ေသာက္သံုး ေစျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီး က်န္တစ္ဝက္ကိုေတာ့ ေကာ္ဖီ အေတာ္မ်ားမ်ား ေသာက္သံုးေစ ခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။ ေကာ္ဖီ မ်ားမ်ား ေသာက္ထားတဲ့ သူေတြကို ေနာက္ တစ္ေန႔ မွာ ေကာ္ဖီ မဟုတ္တဲ့ dummy drink ကို ေသာက္သံုးေစ ခဲ့ရာမွာ သူတို႔ဟာ ေနာက္ေန႔ မွာ ဖ်တ္လတ္မႈ ေလ်ာ့က်ေနၿပီး ေခါင္းပို ကိုက္တယ္ ဆိုတဲ့ သူေတြမွာ ေတာ့ အဆိုပါ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အစရွိတာေတြ မရွိတာေတြ ေတြ႔ရွိပါတယ္။

အဆိုပါ အခ်က္အရ ေကာ္ဖီရဲ႕ ကဖင္းဓါတ္ဟာ ေကာ္ဖီေသာက္တဲ့ သူေတြကို ပံုမုန္သာ ျဖစ္ေစၿပီး ေကာ္ဖီေသာက္သံုး ရတဲ့ အတြက္ ပို၍ ဖ်တ္လတ္ျခင္း ေခါင္းကိုက္ျခင္း မကိုက္ျခင္း အစရွိတာေတြ နဲ႔ မသက္ဆိုင္္ေၾကာင္း ျပသျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္ဖီစစ္စစ္ (instant coffee) တစ္ခြက္မွာ ကဖင္းဓာတ္ 60-100mg ပါဝင္ၿပီး latte သို႔မဟုတ္ အက္စပရက္စို espresso မွာေတာ့ ကဖင္းဓာတ္ 90-200 mg ပါဝင္ပါတယ္။ 55mg ေခ်ာကလိတ္ဘား တစ္ေခ်ာင္းမွာ ကဖင္းဓာတ္ 40-50 ပါဝင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ဗဟို အာရံုေၾကာစနစ္ ႀကီးတစ္ခု လံုးအေပၚမွာ ကဖင္းဓာတ္က လံႈ႕ေဆာ္အား တစ္ခု အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး အက္ဒရီနယ္လင္ ေဟာ္မုန္း ကို ထြက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ အတြက္ ေကာ္ဖီေသာက္ၿပီးရင္ လူေတြဟာ လန္းဆန္း တက္ၾကြ ဖ်တ္လတ္ လာတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို လူတိုင္းသိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ အခ်က္ကို ညဆိုင္း အလုပ္သမားမ်ား ၊ နံနက္ ေစာေစာ အလုပ္ဝင္ရ ေသာ အလုပ္သမားမ်ား မွာေကာ္ဖီ ေသာက္ၿပီး လန္းဆန္း တယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္ ။ တစ္ေန႔ ကို ေလးခြက္ ၊ ငါးခြက္ ေသာက္ျခင္းဟာ ေဘးဥပဒ္ ကင္းပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေနနဲ႔ေတာ့ တစ္ေန႔ကို ကဖင္းဓာတ္ 200mg ထက္ပို မေသာက္ သံုးသင့္ ဘူးလို႔ ဆိုထားပါတယ္

No comments:

Post a Comment