အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏုတ္ထြက္ရန္ အမတ္မ်ား ေတာင္းဆို

ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ) ။       ။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံု႐ုံုးအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို တာဝန္မွ အနားယူေစရန္ သမၼတထံသုိ႔ သဝဏ္လႊာ
ေပးပို႔ ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက တနလၤာေန႔က ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ၎တို႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တာဝန္မွ အနားယူေစျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ အၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္” သမၼတထံသို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုေပးမည္ဟု ဦးေရႊမန္း၏ မိန္႔ခြန္းကို လႊတ္ေတာ္႐ံုး၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖၚျပပါရွိသည္။

ထိုခံု႐ုံး ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္
အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ေပးအပ္ထားေသာ တာဝန္ မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အား စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၁ ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ဦးေရႊမန္းထံ တင္ျပထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

shwemann
ခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို တာဝန္မွ အနားယူေစရန္ သမၼတထံသုိ႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ေျပာ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မရွိဟု မတ္လ တတိယပတ္အတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနေသာ အမတ္မ်ား ၏ တံု႔ျပန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ေရးရာ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဟုတ္၊ မဟုတ္မွာ ဆက္လက္ ေစာဒကတက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုအခိုက္တြင္ ခံု႐ံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခုိင္ေမာင္ရည္က စြပ္စြဲလိုက္ သည္။

ခံု႐ံုး၏ အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားရာတြင္ “ဥပေဒမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မွားယြင္း စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အမတ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစသလို၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမတ္မ်ား၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားအတြက္ ထိခိုက္ေစခဲ့ေၾကာင္း” ပါရွိသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ဒု-ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ အခြင့္အေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည့္ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ကလည္း ယခုလ ပထမပတ္ႏွင့္ ဧၿပီလ တတိယပတ္အတြင္း အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံးကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ႏွစ္ၾကိမ္ တင္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဦးေရႊမန္းက ထိုသို႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း မလုပ္ဘဲ သမၼတထံ သဝဏ္လႊာပို႔သည့္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ေစလို သည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေပးပါရန္ႏွင့္ မိမိကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အဆင္ေျပျခင္းမရွိပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္း စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ ျပဳလုပ္လိုပါက ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း” ဟု ဦးေရႊမန္းက ေျပာသြားသည္သည္။

“လႊတ္ေတာ္၏ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မဟုတ္" ဟု ဆိုလိုက္သည့္ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားထက္ တဆင့္နိမ့္ အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမွာ ျဖစ္သည္။ ၎အခ်က္က အစိုးရအဖြဲ႔ကို ထိန္းေက်ာင္း တည့္မတ္မႈျပဳရန္ လိုအပ္လာေသာအခါ အရာမေရာက္ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က သံုးသပ္သည္။

အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာခံု႐ံုးကို ဦးသိန္းစိုး က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားၿပီး ေဒါက္တာ တင္ေအာင္ေအး၊ ဦးထြန္းၾကည္၊
ေဒၚခင္လွျမင့္၊ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးျမင့္ႀကိဳင္၊ ဦးခင္ထြန္း၊ ဦးဆန္းျမင့္ႏွင့္ ေဒၚမိမိရီတို႔က အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနသည္။

ေက်ာ္ဖုန္းေက်ာ္- Mizzima

No comments:

Post a Comment