အမ်ဳိးသား တားေဆးေပၚေတာ့မည္

 က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ သုက္ပိုးထြက္ရႇိမႈ အတြက္ အဓိကက်သည့္ မ်ဳိးဗီဇကို စေကာ့တလန္မႇ ပညာရႇင္မ်ားက ေလ့လာ ေတြ႔ရႇိခဲ့ၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားမ်ား
ေသာက္သံုးႏုိင္သည့္ ပဋိသေႏၶတားေဆး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။
သုက္ပိုး ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေနာက္ဆံုး အဆင့္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ Katanal1 အမည္ရ မ်ဳိးဗီဇကို ႂကြက္မ်ားတြင္ ေလ့လာရာ၌ ေတြ႔ရႇိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Katanal1 မ်ဳိးဗီဇကို တားဆီးႏုိင္ေသာ ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ အမ်ဳိးသားက ယင္းေဆးကို ေသာက္႐ံုျဖင့္ ပဋိသေႏၶ တားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ယခုအခ်ိန္အထိ အမ်ဳိးသားဘက္က ပဋိသေႏၶတားရန္အတြက္ ပံုမႇန္အားျဖင့္ ကြန္ဒံုးသံုးျခင္းႏႇင့္ သားေၾကာျဖတ္ျခင္း၊ ထံုးျခင္းကိုသာ ျပဳလုပ္၍ရေသးသည္။
အီဒင္ဘာ့ဂ္ တကၠသိုလ္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဌာနမႇ သုေတသန ပညာရႇင္မ်ားက အမ်ဳိးသားမ်ား မ်ဳိးမေအာင္မႈႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး သုေတသန ျပဳလုပ္စဥ္ ေတြ႔ရႇိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ႂကြက္မ်ားတြင္ မ်ဳိးဗီဇကို ၾကံဳရာက်ပန္းျပင္ပစ္ကာ မည္သည့္မ်ဳိး ဗီဇခ်ဳိ႕ယြင္းလွ်င္ မ်ဳိးမေအာင္ျဖစ္တတ္ သနည္းဆိုျခင္းကို ရႇာေဖြခဲ့ၾကသည္။ သုက္ပိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ပ႐ိုတိန္းတစ္မ်ဳိးပါ၀င္ေသာ  Katanal1 မ်ဳိးဗီဇကို ေတြ႔ရႇိခဲ့ၾကၿပီး ယင္းပ႐ိုတိန္း မရႇိပါက သုက္ပိုးသည္ အျပည့္အ၀ျဖစ္ တည္မလာဘဲ ခႏၶာကိုယ္က ယင္းတုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးပစ္သည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။
ယင္းျဖစ္စဥ္ကို လူသားမ်ားတြင္လည္း သံုးႏုိင္ပါက လံုး၀ မ်ဳိးမေအာင္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ သုက္ပိုးကို မဖြံ႔ၿဖိဳးေစလိုသည့္ အခ်ိန္တြင္သာ မဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ ဟန္႔တားႏုိင္မည့္ တစ္နည္းအားျဖင့္ မ်ဳိးမေအာင္ေစရန္ တားလိုသည့္ အခ်ိန္တြင္ တားႏုိင္မည့္ အေနအထားမ်ဳိး ဖန္တီးလာႏုိင္ရန္  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရႇိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဆးထုတ္လုပ္ေရးမႇာ ခက္ခဲဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းစေတြ႔ထားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မၾကာႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္းလည္း လီစမစ္က သံုးသပ္သည္။
Ref: BBC
Eleven – အမ်ဳိးသား တားေဆးေပၚေတာ့မည္

No comments:

Post a Comment