ထိတ္လန္ ့တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္မႈ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား (ေနာက္ဆုံးရဓါတ္ပုံ)

 ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕ ေမာင္ေတာျမဳိ႕နယ္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား

ဓါတ္ပုံ ( Hmuu Zaw - Facebook)

ထိတ္လန္ ့တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္မႈ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား (ေနာက္ဆုံးရဓါတ္ပုံ)


2 comments:

  1. သနားလို႔ ေစာင္ျခံဳေပးတယ္ ေစာင္ ေသးနဲ႔ ပန္းတ့ဲ ေကာင္ေတြ ........

    ReplyDelete
  2. ငါလိုးမကုလားေတြ

    ReplyDelete