ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလွမင္း ဦးေဆာင္တဲ့အဖဲြ ့ေမာင္ေတာျမိဳ ့သို ့ ေရာက္ရိွကြပ္ကဲလ်က္ရိွ


ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးဒုတိယဗိုလ္ခု်ပ္ျကီးလွမင္း
ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေမာင္ေတာျမို့တြင္ ပရဟိတေက်ာင္း၊ ေအာင္ေျမေဗာဓိေက်ာင္း၊ ဗဟိုေက်ာင္းတို့၌ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း (၃) ခုဖြင့္လွစ္ျပီး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးလ်က္ရိွ

 ေဆးဝန္ထမ္းမ်ား ေရာက္ရိွျပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနျပီျဖစ္

 ေနျပည္ေတာ္  ဇြန္  ၉

ယမန္ေန့က ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျမို့၌ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ဆူပူအျကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚစနစ္တက် ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့သည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယေန့ နံနက္ပိုင္းမွစ၍ အေျခအေနမ်ား မူလအတိုင္း ျပန္လည္တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းလ်က္ ရိွျပီျဖစ္သည္။

အဆိုပါျဖစ္စဉ္မ်ား၌ ေနအိမ္မ်ား မီးေလာင္ဆံုးရံႈးခဲ့ျပီး လတ္တေလာ ဒုကၡေရာက္ေနျကသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေမာင္ေတာျမို့တြင္ ပရဟိတေက်ာင္း၊ ေအာင္ေျမ ေဗာဓိေက်ာင္း၊ ဗဟိုေက်ာင္းတို့၌ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း (၃) ခု ဖြင့္လွစ္ျပီး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးလ်က္ရိွေျကာင္း၊ အဆိုပါ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာနမွ ေတာက္ပံ့ေရးပစၥည္း (၃.၃)တန္နွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာနမွ ေဘထုပ္ (၅၀) (စုစုေပါင္း ၂ တန္ေက်ာ္) ေပးပို့ျပီးျဖစ္ေျကာင္းနွင့္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ဆက္လက္ေပးပို့သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း သိရိွရသည္။

ထို့ျပင္ ထိခိုင္ဒဏ္ရာရသူမ်ားနွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနမွ ေဆးဝန္ထမ္း (၃၂) ဦးနွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ျကီးဌာနမွ အဖဲြ့ဝင္ (၁၀) ဦးပါ ေဆးကုသေရးအဖဲြ့ (၁) ဖဲြ့တို့ ယေန့ေရာက္ရိွျပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနျပီျဖစ္ေျကာင္းလည္း သိရိွရသည္။ေမာင္ေတာျမို့၏ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအေျခအေနေကာင္းမ်ားအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လိုအပ္သည့္ ကူညီပံ့ပိုးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျကီးျကပ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီးဒုတိယဗိုလ္ခု်ပ္ျကီးလွမင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ျကီးခု်ပ္ ဦးလွေမာင္တင္၊ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခု်ပ္ တိုင္းမႈး ဗိုလ္မႉးခု်ပ္ကိုကိုနိုင္၊ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ျကီးဌာန ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးဖုန္းေဆြတို့ ေမာင္ေတာျမို့သို့ ေရာက္ရိွကြပ္ကဲလ်က္ရိွေျကာင္း သတင္းရရိွသည္။
(သတင္းစဉ္)
Saturday, June 9, 2012 - 10:00
Myanmar President Office

No comments:

Post a Comment