ေမာင္ေတာ အလယ္သံေက်ာ္ ရဲစခန္းစီးနင္းသိမ္းပိုက္ခံရ


ဇြန္လ (၁၀)
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းမွ စ၍ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ရုပ္သံမွ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း  အလယ္သံေက်ာ္ေက်းရြာ ရဲစခန္းကို အၾကမ္းဖက္သူ ဘဂၤါလီလူစုလူေ၀းက သိမ္းပိုက္ထားလိုက္သည့္ သတင္းမ်ား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ေနသည္ဟု ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ခံက YPI သို႔ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာႏွင့္ အလယ္သံေက်ာ္ေက်းရြာအၾကား တံတားကိုလည္း ယခုရက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သူမ်ားက ဖ်က္ဆီးထားၾကသည္ဟု ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ခံက ေျပာသည္။

ယင္းရဲစခန္းအတြင္း ခိုလံႈေနသည့္ နတလ ေက်းရြာမ်ားေန ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားနွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ခိုလံႈေနသျဖင့္ ၎တို႔၏ အေျခအေနကိုလည္း စိုးရိမ္လွ်က္ရွိၾကသည္။

နတလ ေက်းရြာမ်ားဆိုသည္မွာ ဦးခင္ညႊန္႔လက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္နွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တြင္ သြားေရာက္ အေျခစိုက္ေစခဲ့သည့္ ဗမာေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည္။

အလယ္သံေက်ာ္ေက်းရြာမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ၁ နာရီသာသာေမာင္းႏွင္ရသည့္ အကြာအေ၀းတြင္ရွိကာ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤါလီမ်ား၏ အလယ္သံေက်ာ္ညီလာခံေၾကာင့္ ထင္ရွားသည့္ ေက်းရြာလည္း ျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားက ထိုညီလာခံမွဆံုးျဖတ္ ေတာင္းဆိုရာတြင္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္တို႔ကို ၎တို႔အား အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ရခိုင္ႏွင့္ တလွည့္စီအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။   

No comments:

Post a Comment