ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ


အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈ ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရေသာ ရခိုင္ တိုင္ရင္းသားမ်ားအတြက္ ေရႊတိဂံုဘုရား ေတာင္ဘက္မုခ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္မုခ္ၾကားရွိ ဓညဝတီ ရခိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား ၃၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ႔ေသာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ေရႊတိဂံုဘုရား ေတာင္ဘက္မုခ္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္မုခ္ၾကားရွိ ဓည၀တီ ရခိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ၃၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ခဲ႔ေသာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမွ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ရခုိ္င္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး ဆႏၵ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္
၁။ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္သို႔ တစ္ဖက္နုိင္ငံက တရားမ၀င္ ခုိး၀င္လာေသာ မြတ္ဆလင္ ဘဂၤါလီ ကုလားေလး သိန္းသည္ ဌာနီ ရခုိင္တုိင္းရင္းသုံးေသာင္းခန္႔အား ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ တားဆီးေပးပါ။
၂။ လံႈ႕ေဆာ္သူ၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါ။
၃။ မုဒိမ္းက်င္႔ ပစၥည္းလု၊ လူသားမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္သူ၊ လံႈ႕ေဆာ္ခဲ႔ေသာ ကုလားမ်ားကုိ အမ်ားျပည္ သူေရွ႕တြင္ ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပးပါ။
၄။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ျမန္မာနုိင္ငံ အႏွံ႔ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ခုိး၀င္လာေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား စီမံခ်က္ခ်၍ စစ္ေဆး အေရးယူေပးပါ။
၅။ ေျမမ်ဳိ၍ လူမ်ဳိးမေပ်ာက္ လူမ်ဳိမွ လူမ်ဳိးေပ်ာက္မည္ ဟူေသာ လ.၀.က ေဆာင္ပုဒ္ အတုိင္း ျမန္မာႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ။
၆။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းေပးပါ။
၇။ ဘဂၤါလီ ကုလားတစ္ေယာက္ ေအာင္မုိး ရပ္ကြက္အတြင္း ေသနတ္ျဖင္႔ ပစ္ခတ္ခဲ႔ၿပီး ဘဂၤလားေဒရွ္႕ ထြက္ေျပး သြားေသာ ကုလားမ်ားကုိ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ အစုိးရထံမွ ေတာင္းခံေပးရန္။
၈။ ရခုိင္ျပည္တြင္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ေသာ ဘဂၤါလီကုလားမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္မွ အၿပီးအပုိင္ ထြက္ခြာသြားရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။
၉။ ယခုကဲ႔သုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တုိင္းရင္းသားရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားအား ဘဂၤါလီကုလားမ်ားက လက္နက္ျဖင္႔ ပစ္ခတ္၊ မုဒိမ္းက်င္႔၊ အစုလုိက္ အျပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ထိပါးရုံသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အသက္အႏၱရာယ္ကုိ ျခိမ္းေျခာက္ ေစာ္ကားေနျခင္းျဖစ္သည္။
အဆုိပါ ရခုိင္အမ်ဳိးသား စုေပါင္း ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးေမာင္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆီ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ သည္။
(အသံုးအႏႈန္းမ်ားမွာ မူရင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္)

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment