နားေရာဂါေၾကာင့္ ေခါင္းမူးေဝျခင္းမူးေဝျခင္းသည္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ ေဝဒနာ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး လူတုိင္း ခံစားဖူးၾကပါမည္။  ေသြးတိုးေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသြးေပါင္က်လွ်င္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဦးေႏွာက္ အာ႐ံုေၾကာေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မူးေဝတတ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ နားေၾကာင့္ မူးေဝ ေအာ့အန္ျခင္း ဟူသည့္ ေဝဒနာကို လူအေတာ္မ်ားမ်ား သတိျပဳမိမႈ နည္းပါးတတ္ၾကၿပီး  တကယ္တမ္း ထုိကဲ့သို႔ ခံစားရပါကလည္း နားေၾကာင့္ မူးေဝျခင္းဟု မသိရွိၾကဘဲ အျခားေသာ ေရာဂါကုသသည့္ ဆရာဝန္မ်ားထံ ေရာက္ရွိသြားတတ္ၾက၍ ေဝဒနာႏွင့္ ကုသမႈ ထပ္တူက်မႈ မရွိဘဲ ျဖစ္တတ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ "နားေၾကာင့္မူးတာ အမ်ားႀကီး ရွိၾကေပမယ့္ နားႏွာေခါင္း ဆရာဝန္ေတြဆီ မေရာက္ဘဲ လည္လည္ေနတတ္ၾကတယ္" ဟု နားႏွာေခါင္း လည္ေခ်ာင္း အထူးကု ဆရာဝန္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ေျပာသည္။
အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ မူးေဝပါက တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သတိလစ္သြား တတ္ေသာ္လည္း နားေၾကာင့္ မူးေဝပါက သတိလစ္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ နားေၾကာင့္ မူးေဝပါက အရက္မူးသကဲ့သို႔ ခ်ာခ်ာလည္ မူးေဝတတ္သည္ဟု ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသိန္းထြန္းက ေျပာသည္။ နားေၾကာင့္ မူးေဝျခင္းသည္ လူအမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ ေဝဒနာတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဦးေႏွာက္အာ႐ံုေၾကာေၾကာင့္ မူးေဝျခင္း ႏွစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါက နားေၾကာင့္ မူးေဝျခင္း ရွစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အလားတူ လူအမ်ားတြင္ နားေၾကာင့္ မူးေဝျခင္း ခံစားရပါက မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မူးေဝသည္ဟု မရွိဘဲ မိသားစု ဆရာဝန္ (သို႔မဟုတ္) နီးစပ္ရာ ဆရာဝန္မ်ားထံ ျပသေလ့ရွိၾကၿပီး ေပ်ာက္ကင္းသြားပါက ေပါ့ေပါ့ဆဆပင္ ျပန္ေနတတ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
နားေၾကာင့္ မူးေဝျခင္းသည္ အေၾကာင္းအရင္း ေလးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္သည္ဟု သိရသည္။ ပထမ အေၾကာင္းရင္းမွာ နားအတြင္းရွိ ခ်ိန္သီးသည္ တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ ထိခိုက္မိေသာအခါ ခ်ိန္သီးအတြင္းရွိ အရည္ၾကည္မ်ားတြင္းသို႔ ကယ္လ္စီယမ္ အခဲေလးမ်ား ေပ်ာ္ဝင္လာၿပီး ခ်ိန္သီးအတြင္း၌ လႈပ္ရွားေနသျဖင့္ ခ်ိန္သီး၏ မွ်ေျခမမွ်တေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ မူးေဝျခင္း ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိအေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ မူးေဝပါက မူးေဝသူတြင္ ေခၽြးမ်ားထြက္လာျခင္း၊ မ်က္စိအျမင္ မၾကည္လင္ျခင္း၊ ၾကည့္မိသည့္ အရာမ်ားသည္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ေနျခင္းတုိ႔ ခံစားရတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသို႔ ျဖစ္ပြားသည့္ နားထဲတြင္ မွ်ေျခ အေျခအေန မမွ်တမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ မွ်ေျခမ်ားေနသည့္ ဘက္သို႔ လွည့္မိပါက မူးေဝျခင္းခံစားရၿပီး အျခားဘက္သို႔ ျပန္လွည့္လုိက္ပါက မူးေဝျခင္း ေပ်ာက္ကင္းသြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုမူးေဝျခင္းသည္ ျဖစ္ပြားခ်ိန္ စကၠန္႔ပိုင္းခန္႔သာ ၾကာျမင့္တတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ "အဲဒီလိုျဖစ္တာက လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတြက ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သတိမထားမိဘူး။ ဒီဘက္လွည့္လုိက္ရင္ မူးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟိုဘက္လွည့္လုိက္ရင္ အမူးသက္သာသြားတယ္ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ လူေတြက အလွည့္ေတြကို သတိထားၿပီး ျဖည္းျဖည္း လွည့္တဲ့အခါက် ေပ်ာက္သလုိလုိ သက္သာသလုိလုိ ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ သတိေမ့ၿပီး လွည့္လုိက္မိကာမွသာ ျပန္ျဖစ္တတ္ၾကတာပါ" ဟု ေဒါက္တာသိန္းထြန္းက ေျပာသည္။
ဒုတိယ အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ မူးေဝျခင္းတြင္ အလုပ္ မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညဘက္အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မူးေဝတတ္ၾကသည္။ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ နားတြင္းရွိ အရည္မ်ား စုလာကာ တင္းလာတတ္သည္။ ထုိသို႔ အရည္မ်ား တင္းလာခ်ိန္တြင္ ခံႏုိင္ရည္ အားနည္းသည့္ အေမွးပါး (Reissner's membrane) အတြင္းပိုင္း ေနရာမွ ေပါက္ထြက္ကာ မူးေဝျခင္း ျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ မူးေဝေနခ်ိန္တြင္ နားအူျခင္းပါ ခံစားရတတ္ၿပီး နားထဲတြင္ ဝီဝီ၊ ေဝါေဝါ အစရွိသည့္ အသံမ်ား ၾကားရတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ မူးျခင္းသည္ အခ်ိန္အတန္အသင့္ ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး နားထဲတြင္ အရည္မ်ား တင္းေနခ်ိန္သည္ အမူးဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး မူးေဝခ်ိန္ တစ္နာရီခန္႔ ၾကာျမင့္တက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိကဲ့သို႔ မူးေဝျခင္း မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚလာပါက နားေလးျခင္း ျဖစ္ေပၚတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ " အဲဒီလုိ မူးတာက နားထဲမွာ ဝီဝီေဝါေဝါ ၾကားၿပီး မူးတတ္တာ။ သူက နည္းနည္းၾကာတယ္ ေခၽြးသီးေခၽြးေပါက္ေတြ က်တတ္တယ္။ သူက အခ်ိန္ နည္းနည္းၾကာတတ္ေတာ့ မူးတဲ့သူက အဲဒါကို မွတ္မိေနတတ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီလုိ မူးလာရင္ နားေလးတာပါ ျဖစ္တတ္လုိ႔ နားဆရာဝန္ဆီ အျမန္ဆံုး ျပသင့္တယ္" ဟု ေဒါက္တာသိန္းထြန္းက ေျပာသည္။
တတိယ အမ်ိဳးအစား မူးျခင္းမွာ နားထဲသို႔ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ဝင္ေရာက္ကာ ထုိဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေခါင္းမူးျခင္း ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေခါင္းမူးျခင္းႏွင့္အတူ ဘက္တီးရီးယားပိုးပါ ဝင္ေရာက္ကာ နားျပည္ယိုျခင္းပါ တြဲဖက္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာလည္း ပဋိဇီဝေဆး တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ထုိးျခင္းေၾကာင့္လည္း နားကို ထိခိုက္ကာ အထက္ပါအတုိင္း မူးေဝႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစား မူးေဝျခင္းႏွင့္ တတိယ အမ်ိဳးအစား မူးေဝျခင္းမွာ ခံစားရပံုျခင္း တူညီေသာ္လည္း ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားမွာ နားျပည္ယိုျခင္း မရွိဘဲ တတိယ အမ်ိဳးအစားမွာ နားျပည္ယိုတတ္ျခင္းသာ ကြဲျပားေၾကာင္း သိရသည္။  စတုတၳ အမ်ိဳးအစား နားေၾကာင့္ မူးေဝျခင္းသည္ ဖ်ားနာ၍ အဆိုပါ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ ေခါင္းမူးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုေခါင္းမူးျခင္းသည္ ႏွစ္ရက္မွ သံုးရက္အထိ ၾကာျမင့္တက္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိကဲ့သို႔ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိထားပါက မိမိတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေခါင္းမူးျခင္းသည္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ ေခါင္းမူးျခင္း ျဖစ္သည္ကို သိရွိကာ မွန္ကန္သည့္ ကုသမႈကို ခံယူႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ သိန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

သီဟ
Ref: 7Day News
Source:  http://news.yatanarpon.com.mm/news/news-11825

No comments:

Post a Comment