ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ Oxford တကၠသုိလ္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု လက္ခံ


ဇြန္ ၂၀၊ ၂၀၁၂


(photos – Getty Images)
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျဗိတိန္နုိင္ငံ Oxford တကၠသုိလ္က ေပးအပ္သည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘဲြ႔ကုိ ယေန႔ လက္ခံရယူသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနာက္ဘက္တြင္ ရိွသူ ၂ ဦးမွာ ျဗိတိသွ်ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႔ MI 5 တြင္ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တာ၀န္ယူခ့ဲသူ အမ်ဳိးသမီး Eliza Manningham-Buller ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး၀တၳဳမ်ား ေရးသားသူ စာေရးဆရာ David Cornwell ေခၚ John le Carre ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment