ဧရာ၀တီတံတား(ရတနာသိဃၤ) ၂၀၁၂ခုႏွစ္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည္

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ တံတားေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း  အထူးအဖြဲ႕ (၁၄) က တည္ေဆာက္  ေနေသာဧရာ၀တီတံတား (ရတနာ သိဃၤ) တံတားႀကီးကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္းရရွိ သည္။
ဧရာ၀တီတံတား (ရတနာသိ ဃၤ)တံတားမွာ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသ  ႀကီး ေရႊဘိုခ႐ိုင္၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ႏြယ္ၿငိမ္း  ေက်းရြာႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသ ႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ စဥ္ကူးၿမိဳ႕ နယ္၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕အနီးဧရာ၀တီျမစ္ အားျဖတ္ေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ႏွစ္လမ္းသြားတံတားတစ္စင္းျဖစ္ သည္။
ရတနာသိဃၤတံတားအရွည္ မွာ ၂၄၈၀ ေပ၊ ခ်ဥ္းကပ္တံတား (ေရႊဘုိ) ၆၆ေပ၊ ပင္မတံတား ၂၂၅၈ ေပ၊ ခ်ဥ္းကပ္တံတား (စဥ့္ကူး) ၁၉၆ ေပျဖစ္သည္။ ခန္းဖြင့္မွာ ၇၅၆ မီတာ ၂၀ မီတာ  တစ္ခန္း၊ ၁၁၂ မီတာ ေျခာက္ခန္း၊ ၂၀ မီတာသံုးခန္းျဖစ္သည္။ ယာဥ္ သြားလမ္းအက်ယ္ (၂၈ေပ)၊ (ႏွစ္ လမ္းသြားကားလမ္း)၊ လူသြားလမ္း  အက်ယ္တစ္ဖက္လွ်င္ သံုးေပစီ (ႏွစ္ဖက္)၊ တံတားအမ်ဳိးအစားမွာ  ေအာက္ထည္ (၁၀၅) မီတာအခ်င္း  ရွိ သံကူကြန္ကရစ္လြန္တူးပိုင္တုိင္  အုတ္ျမစ္၊ သံကူကြန္ကရစ္ကိုယ္ ထည္ႏွင့္ အေပၚထည္သံမဏိသံ ေပါင္ႏွင့္ သံကူကြန္ကရစ္ၾကမ္းခင္း  ျဖစ္သည္။
ေရလမ္းကင္းလြတ္အက်ယ္ ၃၂၀ ေပ၊ ေရလမ္းကင္းလြတ္အျမင့္ (၄၇ေပ)၊ (အျမင့္ဆံုးေရမွတ္)တံတား  ခံႏုိင္၀န္မ်ား (၄၅) တန္ႏွစ္လမ္္း သြား (၇၅)တန္ (ယာဥ္တစ္စီးခ်င္း)  ျဖစ္သည္။
ဤတံတားတည္ေဆာက္ၿပီး ပါက ဧရာ၀တီျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္း   စဥ္ကူးၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္မႏၱေလး၊ မတၱ ရာ၊ ဗန္းေမာ္၊ ျမစ္ႀကီးနားလမ္းသို႔  ေရာက္ၿပီး ေဖာ့တာလမ္းဆံုမွတစ္ ဆင့္ မိုးကုတ္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ တြင္းငယ္လမ္းဆံုမွ မိုးမိတ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ငါးအို႔လမ္းဆံုမွ မဘိန္းသို႔လည္းေကာင္းဆက္သြယ္  သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ  ဧရာ၀တီျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္း ရွိ ႏြယ္ၿငိမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ေရႊဘုိမွတစ္ဆင့္ မႏၱေလးေရႊဘို ျမစ္ႀကီးနားသို႔လည္းေကာင္း၊ ေရႊဘို၊ ခင္ဦး၊ ေရဦး ကေလး၀သို႔  လည္းေကာင္း၊ ေရႊဘုိအရာေတာ္၊ မံုရြာ၊ ယာႀကီး၊ ကေလး၀၊ ကေလး ၿမိဳ႕မွတဆင့္ခ်င္းျပည္နယ္သို႔လည္း  အလြယ္တကူသြားလာႏုိင္ေတာ့  မည္ျဖစ္သည္။
ဧရာ၀တီ (ရတနာသိဃၤ) တံတားကို ၁၆-၄-၂၀၁၀ ခုႏွစ္က  စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုတြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး တံတားႀကီးကိုသန္း ေပါင္း ၈၀၀၀ အကုန္အက်ခံ၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုကိုဦး (မိတ္ၳီလာ)

No comments:

Post a Comment