တကၠသိုုလ္ရိပ္သာလမ္းေနအိမ္ ကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ေအာင္ဆန္းဦးတိုု႔ တ၀က္စီခြဲယူရန္

တကၠသိုုလ္ရိပ္သာလမ္းေနအိမ္ ကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ေအာင္ဆန္းဦးတိုု႔ တ၀က္စီခြဲယူရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ ဟုု သတင္းထြက္
ဂ်ာနယ္ေကာက္ႏုုတ္ခ်က္၊ ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၁၂
ဇြန္လ ၂၂ ေန႔စြဲျဖင့္ ရန္ကုုန္အေနာက္ပိုုင္းခရိုုင္ တရားရုုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ရာတြင္ ျမန္မာ့ထုုံးတမ္းဓေလ့ ဥပေဒအရ ဗဟန္းျမ်ိ႔နယ္၊ တကၠသိုုလ္ရိပ္သာလမ္း။ အမွတ္ ၄၅/၄၆ ေနအိမ္ႏွင့္ ျခံ၀င္းကိုု အစ္ကိုု ေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ ညီမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္တိုု႔က အေမြဆိုုင္အျဖစ္ တ၀က္စီခြဲယူၾကရန္ ဆုုံးျဖတ္လိုုက္သည္ဟုု ဆိုုသည္။
အဆိုုပါသတင္းကိုု ရန္ကုုန္ထုုတ္ သတင္းအခ်စ္ေတာ္ အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ (Favorite News)  အခ်ပ္ပိုုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကိုု အင္တာနက္ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္တိုု႔တြင္ လက္ဆင့္ကမ္း သတင္းျပန္႔လ်က္ရွိသည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။
သတင္းတြင္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ကတည္းက အေမရိကန္ျပည္ေန အကိုုျဖစ္သူ ေအာင္ဆန္းဦးက အဆိုုပါေနအိမ္ကိုု အေမြဆိုုင္အျဖစ္ ခြဲေပးရန္ ျမန္မာတရားရုုံးသိုု႔ ေလ်ာက္ထားစြဲဆိုုခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုုင္ငံျခားသားျဖစ္၍ အမႈရႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာင္တဖန္ ၂၀၀၁ တြင္ အေမြခြဲေ၀ေပးရန္ ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ယခုုတခါတြင္ တ၀က္စီ ခြဲယူရန္ တရားရုုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု အဆိုုပါ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။
ယခုုကဲ့သိုု႔ အမိန္႔ခ်မွတ္သည္ဆိုုသည့္ သတင္းထြက္ေပၚခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ဥေရာပ၊ ျဗိတိန္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ျပည္ပသိုု႔ ေရာက္ရွိေနသည္။

No comments:

Post a Comment