ၿဗိတိန္က အစဥ္အလာမ်ားကို ဖ်က္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳမည္

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသာ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခြင့္ ရသည့္ သမိုင္း၀င္ နာမည္ေက်ာ္ ၀က္စၥ္မင္စတာ ခန္းမႀကီးတြင္ လာမည့္ ဂၽြန္လ ၂၁ ရက္၊ ၾကာသာ ပေတးေန႔၊ ညေန ၃ နာရီတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရန္ ဖိတ္ေခၚ ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ကနဦး၌ ထိုသို႔ ဖိတ္ေခၚမႈကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ မဟုတ္သျဖင့္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ David Cameron ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ၀န္ႀကီး William Hague တို႔၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ John Bercow က အဆိုပါ ကန္႔ကြက္မႈ မ်ားကို ပယ္ခ် ခဲ့သည္။
ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံ၏ ဓေလ့ ထံုးစံမ်ားအရ ၀က္စၥ္ မင္စတာ ခန္းမႀကီးတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခြင့္ ရရွိသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ /ႏိုင္ငံ့အႀကီး အကဲ မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ သမိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံ့ အႀကီးအကဲ တစ္ဦး မဟုတ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အနက္ ပထမ ဦးဆံုးေသာ မိန္႔ ခြန္းေျပာၾကားခြင့္ ရရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အဆိုပါ ၀က္စၥ္မင္စတာ ခန္းမႀကီးတြင္ ေနာက္ဆံုး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခြင့္ ရရွိသူမွာ ႏိုင္ငံ့ အႀကီးအကဲမွာ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု သမၼတ ဘားရက္ခ္ အိုအားမား ျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္ (၂၀၁၁) က သူ၏ ခရီးစဥ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
Reference: deccanhearld.com
Photos courtesy of Getty Images Asia-Pacific.

No comments:

Post a Comment