ဇြန္ ၅ ရက္မွစျပီး ၂၄ နာရီ မီးအျပည့္ရမည္


မႏၱေလးမွာ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေရး ဆႏၵျပခဲ့စဥ္ (ဓါတ္ပုံ-ေဖ့စ္ဘုတ္)
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဇြန္လ(၅) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ လၽွပ္စစ္မီးကို အျပည့္အဝေပးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး   အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ရန္ကုန္တိုင္း(မ္)ဂ်ာနယ္ သို႔ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ စက္မႈဇုန္မ်ားကိုလည္း တစ္ေန႔လၽွင္ ၅ နာရီ အလွည့္က် စနစ္ျဖင့္ ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

    " ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ (ယေန႔) ကစျပီးေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ကို လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား ၂၄ နာရီ အျပည့္ေပးေတာ့ မွာပါ ေရႊလီ ေရအားလ်ွပ္စစ္ကရတဲ့ ဓာတ္အားလည္း အျပည့္အ၀ျပန္ရေနပါျပီ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ယခင္အတိုင္း ပံုမွန္ အျပည့္အ၀ေပး သြားမွာ ပါ  " ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခိုင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႔သို႔ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္သည့္ ေရႊလီ-မန္စံ ဓာတ္အားလိုင္းကို KIA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕၏ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲဖ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ၁၉-၅-၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၀၂း၄၇ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းခဲ့ေသာ ၂၃၀ KV ေရႊလီ-မန္စံ မဟာဓာတ္အားလိုင္း တာဝါတိုင္ အမွတ္ (၇၃၊၂၀၆၊၂၀၇၊၂၀၈)တို႔ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ သည့္လုပ္ငန္း မ်ားမွာ ၁-၆-၂၀၁၂ (၁၆းဝဝ) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္   ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ဓာတ္အားမ်ားကို ယခင္အတိုင္း ပိုမိုျဖန႔္ျဖဴး လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားကိုလည္း အုပ္စု(၂)အုပ္စုအနက္ ၀၆းဝ၀ နာရီမွ ၁၁းဝ၀ နာရီအထိ တြင္ အုပ္စုတစ္စုကို လည္းေကာင္း ၊ ၁၁းဝ၀ နာရီမွ ၁၆းဝ၀ နာရီ အထိတြင္ အုပ္စုတစ္စုကိုလည္းေကာင္း အလွည့္က် ဓာတ္အား ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး  ၂၃းဝ၀ နာရီမွ  ေနာက္တစ္ေန႔ ၀၅းဝ၀ နာရီ အထိတြင္ အုပ္စု(၂)စုလုံးကို ဓာတ္အား  ျဖန႔္ျဖဴးေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။

Reporter: သန္းႏိုင္ဦး - Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment