လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႕ ၏ အသံမ်ား ( ေဒၚစႏၵာမင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ( အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္))ကၽြန္မတို႕ အဆိုတင္သြင္းမွဳကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၄၁) ေယာက္ စုေပါင္းတိုင္ပင္ျပီး တင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ျမိဳ႕နယ္ အလုိက္စုေဆာင္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရွိပါတယ္ ။အဓိက ကေတာ့ ေျမယာကိစၥေတြကို တင္ျပသြားဖို႕ ရွိပါတယ္။ မနက္ျဖန္မွာ က်င္းပမဲ့ စတုတၳအၾကိမ္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ပထမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာကေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြ နစ္နာမွဳေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေျမယာကိစၥေတြ မွာ နစ္နာမွု မရွိေစေရးအတြက္ ဦးစြာပထမ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကလည္း လက္ခံေဆြးေႏြးသင့္တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဓိက ျပႆနာျဖစ္ေနတာက လယ္ယာေျမဆံုးရွံုးမွဳေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလယ္ယာေျမေတြ
ဆံုးရႈံးတဲ့ အတြက္ အလုပ္အကိုင္မရွိတဲ့ အလုပ္လက္မဲ့ ဘ၀ကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ က ေနေက်ာင္းမထားႏုိင္တဲ့ ပညာမတတ္သူေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဆက္တိုက္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚ လာေစတဲ့ အတြက္ ဒီကိစၥကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မက လႊတ္ေတာ္ထဲကို အခုမွ ေရာက္လာခဲ့ေပမဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌၾကီး သူရဦးေရႊမန္း ရဲ႕ အေၾကာင္းေတြကို သတင္းစာထဲမွာ သိထားျပီး ျဖစ္လို႕ ကၽြန္မတို႕ နဲ႕ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြား ႏုိင္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ အဆိုတင္သြင္းတဲ့ ေနရာမွာလည္း အားလံုး လက္ခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ျပီးမွ  တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္သလို ဘယ္လိုအဆိုမ်ိဳးေတြကို လက္ခံလည္း ၊ ဘယ္လိုအဆို မ်ိဳးကိုလက္မခံႏိုင္ဘူးလည္း ဆံုးျဖတ္သြားမွာ ျဖစ္သလို တိုင္းျပည္ နဲ႕ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္ဆိုရင္ လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ မဲဆႏၵနယ္မွာ ထပ္မံအႏိုင္ရခဲ့ ေသာ ေဒၚစႏၵာမင္း မွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment