ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ၾကျပီ – Opposition leader meets the president


ပထမအႀကိမ္ ထိပ္သီး၂ဦးေတြ႔ဆုံစဥ္က ဓာတ္ပုံ
ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ယေန႔ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။
တႏွစ္တာအတြင္း ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆုံ စကားေျပာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔တုိ႔ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးေဆာင္ေနသူ မီးရထား၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းလည္း ယေန႔ ေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု AFP သတင္းတပုဒ္တြင္ ေရးထားသည္။ သမၼတရုံးအရာရိွ ဦးေဇာ္ေဌးကုိ ကုိးကားျပီး
ယင္းသုိ႔ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ဘက္စလုံးက ေတြ႔ဆုံမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေသးစိတ္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွၾကေသးေပ။

သမၼတရုံးစုိက္ရာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေပၚေပါက္ခ့ဲသည့္ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ား

ပအႀကိမ္ – ၾသဂုတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၁
ဒုအႀကိမ္ – ဧျပီ ၁၁၊ ၂၀၁၂
တအႀကိမ္ – ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၂

ျပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ထိပ္သီးပုဂၢဳိလ္ႏွစ္ဦး ပထမအႀကိမ္ေတြ႔ဆုံျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့ရာ NLD က ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ျပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။
ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံစကားေျပာျခင္း၊ နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အမ်ားအျပား ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း စသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ျပီးခ့ဲသည့္တႏွစ္တာအတြင္း လူထုေထာက္ခံမႈ ႏွင့္ နုိင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈ အႀကီးအက်ယ္ ရရိွထားသည္။

MoeMakha

No comments:

Post a Comment