အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္း တိုက္ခိုက္ခံရ

ထြန္းထြန္း

အင္ဒိုနီရွား ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ဘက္ ဆူလာ၀ီစီျမိဳ႕တြင္ရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ၂ေက်ာင္း ကိုအစၥလာမ္ဘာသာ လူအုပ္စု တစ္ခုမွ ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္(ေသာၾကာ)ေန႔က တိုက္ခိုက္ခဲ့ သည္ ဟုJakataglobe ဆိုဒ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ေသာၾကာေန႔ ဗလီမွ ဘုရား၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းျပီး အျပန္ Islamic Defenders Front (FPI) အမည္ရွိ အဖြဲ႔ သည္ ဗလီနားမွာ လူစုျပီး တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆူလာ၀ီျမိဳ႕မွာရွိသည့္ ကြမ္ေကာင္ႏွင့္ ဇီယာမာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ၂ေက်ာင္းကို တုတ္ေတြ၊ ခဲေတြ နဲ႔ပစ္ေပါက္ ၾကျပီး ေက်ာင္းတံခါးလမ္း၀ေတြကို ရိုက္ပုတ္ ဖ်က္စီးခဲ့ၾကသည္ဟု ၄င္းသတင္းစာ ကဆိုသည္။
ဇီယာမာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမွာ ဆူလာ၀ီစီအေျခစိုက္ Council of Buddhist Communities (walubi) ၏ ဌာနခြဲ အတြင္းေရးမွဴးရံုး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
အဆိုပါ အၾကမ္းဘက္ တိုက္ခိုက္မႈအား ရဲတပ္ဖြဲ႔မွလြယ္ကူ ေခ်ာေမာစြာထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ျပီး FPI ႏွင့္ Walubi ႏွစ္ဖြဲ႔အၾကား ဆက္လက္မျဖစ္ပြားရေအာင္ သက္ဆိုင္ရာမွ အစည္းအေ၀းတခု ျပဳလုပ္ကာ ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။
“ျမန္မာ-ရခိုင္ျပည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ခံ မြတ္ဆလင္ မ်ားးအေ
ပၚ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မွ အၾကမ္းဘက္ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ  ၀မ္းနည္းမိပါတယ္။ ခုလို မျဖစ္ေအာင္ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းသြားမွာပါ” ဟု Walubiမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ Yongris က အစည္းအေ၀းအတြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္မွာ ျဖစ္ေနသည့္ ပဠိပကၡအား အဆံုး မသတ္လွ်င္ ျမန္မာ-အင္ဒိုနီရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကူးလူး ဆက္ဆံေရး အားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္ေပးရန္ FPI အဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment