ဂ်ဴလီယံ အာဆန္႔ ခုိလႈံခြင့္ရျပီ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လန္ဒန္သံရုံးမွ မည္သုိ႔ ထြက္ခြာမည္နည္း – Julian Assange granted political asylum in Ecuador


လန္ဒန္ျမိဳ႕ အီေကြေဒါသံရုံးတြင္ ခုိလႈံေနသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ၀ီကီလိ ၀က္ဆုိက္ တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယံ အာဆန္႔ကုိ ခုိလႈံခြင့္ေပးေၾကာင္း အီေကြေဒါနုိင္ငံ၏ ေၾကညာခ်က္က ျပီးခ့ဲသည့္ နာရီပုိင္းအတြင္း ထြက္ေပၚလာသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ျဗိတိန္အာဏာပုိင္တုိ႔က သူ႔ကုိ သံရုံးျပင္ပသုိ႔ထြက္သည္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးမည့္ အစီအစဥ္ရိွသည္ဟု ဆုိလုိက္သည္။
ဖမ္းဆီးရမိပါက လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စဲြခံထားရသည့္အာဆန္႔သည္ သူ႔အား စစ္ေဆးမည့္ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခံရဖြယ္ရိွသည္။
အဆုိပါ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈသည္ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ဒံု အသံုးမျပဳဘဲ လိင္ဆက္ဆံခဲ့မႈ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
သူ၏ ၀ီကိလိ ၀က္ဆုိက္တြင္ အေမရိကန္သံတမန္ေလာက၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေပးစာ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ကုိ ဖြင့္ခ်ထားသည့္ အတြက္ အေမရိကန္ကလည္း သူ႔ကုိ အလုိရိွေနသည္။

ခုိလႈံခြင့္ရသည့္ အီေကြေဒါသုိ႔ မည္သုိ႔ သြားမည္နည္းဟူေသာ အခ်က္က ေမးခြန္းႀကီးျဖစ္ေနသည္။
အီေကြေဒါက သူ႔အား သံရုံး၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ေပးသည့္နည္းျဖင့္ ေခၚထုတ္သြားသည့္နည္းလမ္းမွာ အလုပ္မျဖစ္ဟု ဆုိသည္။ သံရုံး၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ေပးေရးမွာ ျဗိတိန္ နုိင္ငံျခားေရးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ လုိအပ္သည္။
ေနာက္နည္းလမ္းတခုက သူ႔အား အီေကြေဒါ၏ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္တဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေရး ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရမည့္အႏၱရာယ္မွ လြတ္နုိင္မည္ဟု တခ်ဳိ႕က ဆုိသည္။
ဤအေတာအတြင္း သံရုံးအျပင္ဘက္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္အမ်ားအျပား ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲျဖစ္သည္။
နုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္အရ သံရုံးအတြင္းသုိ႔ သြားေရာက္ ဖမ္းဆီးခြင့္ မရိွေခ်။
သုိ႔ေသာ္လည္း အီေကြေဒါသည္ လန္ဒန္ျမိဳ႕ သံရုံးကုိ တလဲြအသုံးခ်ေနသည္ဟု စြပ္စဲြခံရျပီး သံရုံးအဆင့္မွ ပယ္ဖ်က္ခံရမည့္ အႏၱရာယ္လည္း ရိွေနသည္။ ထုိသုိ႔ ပယ္ဖ်က္လုိက္ပါက ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးနုိင္ျပီ ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆုိပါက သံတမန္ဆက္ဆံေရးမ်ား ပုိမုိ ပ်က္ျပားရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
သူ၏ေရွ႕ေရး မည္သုိ႔ ျဖစ္ပ်က္မည္ ဆုိသည္က လတ္တေလာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေနသည္။
MoeMaKa

No comments:

Post a Comment