အံ့ဖြယ္လူ႔ခႏၶာ

လူသားတေယာက္ျဖစ္ေပၚလာပုံအဆင့္ဆင့္ကိုျပထားတဲ့ဗီြဒီယုိေလးပါ..
စိတ္၀င္စားႀကမယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္....

No comments:

Post a Comment