ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ႏွင့္ေကာ္ဖီ


ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၏ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ ေကာ္ဖီအလြန္ေသာက္သံုးေသာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္မ်ားအေနႏွင့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းႏွင့္ အစာေခ်ဖ်က္မႈကို တုိးေစၿပီး အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္တတ္သည္။ အလားတူ မိမိလြယ္ထားရသည့္ ကေလးတြင္လည္း ခံစားရေစႏုိင္သည္။
မိခင္ေကာ္ဖီ အလြန္ေသာက္ျခင္းသည္ လြယ္ထားရေသာ ကေလးအတြက္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစသည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ (500mg) ေသာက္ေသာ မိခင္မ်ားတြင္ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ အသက္ရွဴ ျမန္ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ဖက္ရည္ သုိ႔မဟုတ္ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္ ႏွစ္ခြက္ ေသာက္႐ံုျဖင့္ ျပႆနာရွိႏုိင္ပါ။
ခႏၶာကိုယ္အတြက္
အလြန္အမင္းေသာက္ျခင္းျဖင့္ အစာအိမ္ထဲတြင္ အက္ဆစ္မ်ားပို၍ျဖစ္ေပၚၿပီး အစာအိမ္ႏွင့္ ၀မ္းသြားျခင္းျပႆနာတုိ႔ ျဖစ္ေစသည္။ ထုိမွ်မက ေကာ္ဖီအလြန္ေသာက္ျခင္းက ေခါင္းကိုက္ေစသည္။ေကာ္ဖီ သုိ႔မဟုတ္ လက္ဖက္ရည္ကို အစာႏွင့္ တြဲေသာက္ပါက အစာထဲမွ သံဓာတ္မ်ားကို ကဖိန္းက စုပ္ယူသြားႏုိင္သျဖင့္ တြဲဖက္မေသာက္သင့္ပါ။

ေကာ္ဖီျဖတ္လုိပါက
တစ္ေန႔တစ္ခြက္သည္ ႀကီးမားေသာျပႆနာမရွိေစႏုိင္ေသာ္လည္း လံုး၀ျဖတ္ေတာက္လုိသူမ်ားအေနႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းျဖတ္ေတာက္သည္က ပို၍ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ အလြန္အမင္းေသာက္ေနရာမွာ ယတိ ျပတ္ျဖတ္ေတာက္မည္ဆုိလွ်င္ ပထမ (၁)(၂)ရက္တြင္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ မူးေ၀ ျခင္း၊အာ႐ံုစူး စုိက္ရခက္ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ေဒါန
Health Updates Journal

No comments:

Post a Comment