အ႐ြယ္အစားေသးငယ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္ iPad တစ္မ်ဳိး Apple ေရာင္းခ်ဖြယ္႐ွိ

ပန္းသီး သုိ့မဟုတ္ Apple အခ်စ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္သတင္းတပုဒ္ 
 
Appleကုမၸဏီသည္ ၎တို႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ Tablet ကြန္ပ်ဴတာ iPadမ်ားထက္ ပိုမိုေသးငယ္သည့္ Versionကို ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လာဖြယ္ ရွိေနသည္။ Wall Street ဂ်ာနယ္က Appleသည္ မ်ိဳးဆက္(၃)ခု ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ (၉.၇)လက္မမွ မေျပာင္းမလဲ ေရာင္းခ်ေနေသာ iPadမ်ားထက္ ေသးငယ္သည့္ Tablet တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့သည္။ iPad၏ ပထမဆံုး ေမာ္ဒယ္လ္ကို (၂၀၁၀)ျပည့္ႏွစ္က စတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။Appleအတြက္ လုိအပ္သည့္ စက္ကိရိယာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေနရသူမ်ားမွ အမည္မေဖာ္ျပေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုက Appleသည္ ေသးငယ္ေသာ Tablet တစ္ခုအတြက္ လိုအပ္ေသာ

ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို မွာယူေနေၾကာင္း ဖြင့္ဟ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Appleသည္ Screen နည္းပညာအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားမွ LG Display၊ တိုင္၀မ္မွ AU Optronics Co.တို႔ႏွင့္ အတူတကြ အလုပ္တြဲလုပ္လွ်က္ ရွိသည္။ ယခုသတင္းအေပၚ ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ Appleမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာေပးရန္ ျငင္းဆိုသြားသည္။

Apple၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္ေသာ Samsung၊ Amazonႏွင့္ Googleတို႔သည္ အမ်ိဳးအစားသစ္ Tabletမ်ားကို မၾကာေသးခင္က အသီးသီး ထုတ္ေဖာ္ ျပသထားရာ Appleသည္လည္း iPadႏွင့္ ျခားနားေသာ Tablet အသစ္ တစ္ခုအား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လာဖြယ္ ရွိေနသည္။ ယမန္ႏွစ္က စစ္တမ္းမ်ားအရ iPadသည္ ကမာၻေပၚတြင္ Tablet ကြန္ပ်ဴတာ ေရာင္းခ်မႈ အားလံုး၏ (၆၂) ရာခုိင္ႏႈန္း ေ၀စုကို လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုႏွစ္တြင္ Tabletမ်ား ကမာၻအႏွံ႕ ျဖန္႔က်က္ ေရာင္းခ်ရမႈ စံခ်ိန္သည္ (၈၅)ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးကာ (၁၂၆)သန္းေက်ာ္ ရွိလာမည္ဟုလည္း ေစ်းကြက္သုေတသန ဌာန IHS iSuppliက ခန္႔မွန္းထားသည္။

Source: The Wall Street Journal

No comments:

Post a Comment