သစေၾတးလ်က ျမန္မာ့ပညာေရးအတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ကူညီမည္

မန္မာ့ပညာေရးစနစ္ကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ၾသစေၾတးလ် ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဘာ့ကာက စေနေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ဆရာမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ မူလတန္းတြင္ အာဟာရ ေကၽြးေမြးေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ထို႔အျပင္ လက္ရွိ ၾသစေၾတးလ် ပညာေတာ္သင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္
၂၀ ဦးမွ ၂၀၁၅ တြင္ ၅၀ ဦးအထိ တိုးျမွင့္သြား မည္ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဘာ့ကာက ေၾကညာခဲ့သည္။

AusAID ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ား တည္ရွိရာ ရန္ကုန္ေတာင္ဖက္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ရာတြင္ ျမန္မာကေလး သန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး မူလတန္းပညာေရး ဆံုးရံႈးၾကမည့္ ေဘးကို ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ဆိုပါသည္။
“လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ၾသစေၾတးလ် ပညာေရးအကူအညီဟာ သန္း ၈၀ ေက်ာ္ ရွိပါလိမ့္မယ္။”
“ေက်ာင္းစတက္တဲ့ ကေလးေတြထဲက မူလတန္း ၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ေရာက္ႏုိင္တာ တ၀က္ေတာင္ မရွိဘူး။”
“ဆိုလိုတာကေကာ့ ျမန္မာ့ ပညာေရးသမိုင္းမွာ ဒီမ်ဳိးဆက္ထဲ ႀကီးျပင္းလာေနၾကတဲ့ ကေလးေတြဟာ သူတို႔ မိဘေတြထက္ ပညာအဆင့္အတန္း နိမ့္ပါးၾကေတာ့မယ္။”
“ၾသစေၾတးလ်အေနနဲ႔ ဒီအျဖစ္ဆိုးကို ကာကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါမွာ”
“ျမန္မာျပည္ ကူညီေရးမွာ ပညာေရးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိကပါပဲ။”
အျခားေသာ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ၾသစေၾတးလ် အကူအညီတြင္ မူလတန္းပညာေရး ငါးႏွစ္ကို အရည္အေသြး ျမင့္မားေစရန္ ကူညီမည္ဟု ဆိုပါသည္။
အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပညာေရးအကူအညီကို ပံ့ပိုးေပးမည္ဟု သိရပါသည္။
-       ေ၀းလံသီေခါင္ေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစားအစာ၊ ဆရာျဖစ္သင္တန္းႏွင့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ပညာေရးကို ကေလး တစ္သန္းေက်ာ္ လက္လွမ္းမီေစရန္။
-       ကေလးမ်ား ဖ်ားနာျခင္းကင္းေ၀းေစရန္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရသန္႔ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္။
-       မူႀကိဳကေလး ၈၅ ၀၀၀ ဦးအား အကူအညီေပးရန္။
-       တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေက်ာင္းတက္သူ ကေလးမ်ားအား အစားအစာမ်ားကို အိမ္သို႔ ထည့္ေပးလိုက္ရန္။ ၄ ႏွစ္ကာလအတြင္း ကေလး ၁ ဒသမ ၃ သန္းအတြက္ အစားအစာ၊ အာဟာရႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္းျမင့္မားေစရန္ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ျမတ္ပန္းရွင္
ေမာကၡျမန္မာ့ပညာေရးသတင္း
Source: Australian Foreign Affairs Department

No comments:

Post a Comment